Rekisteriselosteet

Rekisteriseloste

Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani – ja Tilaajavastuu.fi –palveluiden rekisteri.

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tilaajavastuu Oy (2327327-1)

Yhteystiedot:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. 0600 301339

asiakaspalvelu(at)tilaajavastuu.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö          

Hallintopäällikkö Annina Mäki

Yhteystiedot:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. 040 351 6409

annina.maki(at)tilaajavastuu.fi

 1. Rekisterin nimi

Suomen Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani – ja Tilaajavastuu.fi –palveluiden rekisteri.

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Luotettava Kumppani – ja muiden tilaajavastuu.fi –palveluiden (”Palvelut”) tuottamiseen.  Rekisterin sisältämiä tietoja julkaistaan Palvelussa ja luovutetaan Palvelun muille käyttäjille asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtakirjan mukaisesti.

Rekisteriä käytetään myös asiakastietojen ylläpitoon laskutusta, rekisterin kehittämistä, virheen korjausta, maksukyvyn tarkistusta sekä yritystietojen oikeellisuuden tarkistamista asiakassuhteiden hoitoa ja Rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien muiden palveluiden markkinointia varten.

 1. Rekisterin tietosisältö    

Rekisterissä on asiakkaan nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asiakasyrityksen y-tunnus sekä yrityksen hallituksen ja mahdollisen toimitusjohtajan tiedot.

Rekisterissä on edellä mainittujen tietojen lisäksi tallennettuna rekisteröityneen asiakkaan pääkäyttäjän käyttäjätunnus sekä salasana.

Rekisteriin on tallennettuna myös valtakirjamenettelyllä kerätyt tiedot valtakirjan antavasta yrityksestä ja sen allekirjoittajasta. Nämä tiedot toimitetaan työeläkeyhtiölle ja Verohallinnolle. Näiden tietolähteiden kautta rekisteriin tallentuu Verohallinnolta y-tunnus ja nimi, eläkeyhtiöiltä y-tunnus ja nimi, tapaturmavakuutusyhtiöiltä y-tunnus ja nimi, liiketoimintakieltorekisteristä nimi ja henkilötunnus sekä Rakennuksen Laatu RALA ry:stä yrityksen nimi ja hallituksen sekä mahdollisen toimitusjohtajan tiedot. Bisnode Oy:ltä rekisteriin tallentuu erillisellä maksulla yrityksen luottotietoraportti. Asiakas ilmoittaa itse sovellettavat työehtosopimukset. Virolaisista yrityksistä ilmenevät henkilötiedot saadaan Viron kaupparekisteristä, MTR Majandustegevuse registeristä sekä Viron poliisilta että Oikeusministeriöstä. Tiedot julkaistaan Viron lainsäädännön mukaisesti, joten niistä ilmenee virolainen henkilötunnus ja osoitetiedot.

Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterin ylläpitäjään.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet      

Suomalaiset yritykset:

– Suomen Asiakastieto Oy toimittaa yhteistyösopimukseen perustuen seuraavat tiedot: YTJ-tiedot ja liiketoimintakiellot.

– Suomen Asiakastieto Oy toimittaa yhteistyösopimukseen perustuen kaupparekisteriotetta vastaavat tiedot.

– PRH toimittaa yhteistyösopimukseen perustuen kaupparekisterioteen.

– Rakentamisen Laatu RALA ry toimittaa yhteistyösopimukseen perustuen RALA –raportin.

– Verohallinto toimittaa yhteistyösopimukseen perustuen yritysten verojen maksutiedot.

– Työeläkeyhtiöt toimittavat yhteistyösopimukseen perustuen TyEL -maksutiedot.

– Suomalaiset vahinkovakuutusyhtiöt toimittavat yhteistyösopimukseen perustuen lakisääteisten tapaturmavakuutusten voimassaolotiedot. Osa toimittaa voimassaolotiedot myös vapaaehtoisista tapaturmavakuutuksista.

Virolaiset yritykset:

– Maksu- ja tolliametvirastosta saadaan tiedot yrityksen ulosottoveloista ja maksuhäiriöistä, konkurssista, viralliset tiedoksiannot sekä ALV-tiedot.

– MTR Majandustegevuse registeristä saadaan tiedot ammattien erikoisluvista.

– Viron kaupparekisteristä saadaan kaupparekisteritiedot, yrityksen tilinpäätöstiedot, nykyiset ja entiset hallituksen jäsenet.

– Maksuhäiriörekisteristä saadaan tiedot hallitusten jäsenten sidoksista muihin yrityksiin.

– Poliisilta ja oikeusministeriöstä saadaan tiedot hallituksen jäsenten rikostuomioista.

Edellä mainitut tietolähteet ovat julkisia tietolähteitä.

Osa tiedoista saadaan asiakkaalta itseltään mm. työehtosopimustiedot.   Tietolähteenä on lisäksi palvelun antamisen tai ylläpidon yhteydessä muodostuneet tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan tilaajavastuu.fi –palvelun ja muiden Suomen Tilaajavastuu Oy:n verkkopalveluiden kautta palveluihin rekisteröityneille käyttäjille. Tämän lisäksi Luotettava Kumppani –palvelun tulkintayhteenvetoja, raportteja tai raporttien osia voidaan tarjota kolmansien osapuolien EU- ja ETA-alueella tarjoamien yritystietopalvelujen ja muiden verkkopalvelujen kautta. Tiedot luovutetaan sähköisesti salatussa muodossa tai kirjeitse.  Suomen Tilaajavastuu Oy voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille viranomaisten määräyksestä tai avun pyynnöstä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja asiakasyrityksen Rekisterinpitäjälle antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

 1. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet           

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa.

Valtakirjat ovat arkistoituna sekä sähköisesti että paperikopioina.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa.

 1. Voimaantulopäivä Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 24. huhtikuuta 2012. Viimeinen päivitys 11. huhtikuuta 2017.

Rekisteriseloste

Veronumero.fi -palvelun työntekijärekisterin rekisteriseloste

Veronumero.fi -palvelun ylläpidossa sekä antamiesi henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatetaan henkilötietolakia sekä Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriselosteessa rekisterinpitäjää edustavaan käyttäjään ja asiakkaaseen viitataan termillä (”Käyttäjä”).

Rekisteriselosteessa Veronumero.fi -palveluun viitataan termillä (”Palvelu”).

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Veronumero.fi -palvelun tilannut yritys (”Rekisterinpitäjä”)

Rekisterin operatiivisesta ylläpidosta ja hallinnosta vastaa Suomen Tilaajavastuu Oy (”Ylläpitäjä”, operatiivinen ylläpitotyö)

Y-tunnus: 2327327-1

Yhteystiedot: Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki
 2. Rekisterin nimi
  Veronumero.fi–palvelun työntekijärekisteri
 3. Rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin tietoja käytetään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:
 • Veronumerolain edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Verotusmenettelylain edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Työturvallisuuslain edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Päätoteuttajan ja tilaajan edellyttämien velvoitteiden hoitaminen
 • Päätoteuttajan toimesta tapahtuvaan henkilön tunnistamiseen työmaalla
 • Raportointiin Verohallinnolle
 • Raportointiin valvovalle viranomaiselle
 • Henkilön työmaakohtaiseen perehdytys- ja kulkulupaselvityksiin
 • Tarvittaessa yhteydenottoihin
 • Palvelujen sekä järjestelmien testauksessa sekä kehityksessä
 • Hallinnointitehtävissä

Ylläpitäjä huolehtii rekisterin ylläpidosta ja Rekisterinpitäjän valtuutuksen nojalla sille asetetuista tehtävistä Rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun. Rekisterinpitäjä ja ylläpitäjä voivat luovuttaa henkilötietoja rakennusalalla toimivien toimijoiden velvoitteiden noudattamiseen. Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei laki tai muu määräys tähän velvoita. Tarvittavia tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa myös Rekisterinpitäjän ja Ylläpitäjän palveluntarjoajille ja asiantuntijoille lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Rekisterinpitäjä ja Ylläpitäjä voivat luovuttaa tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen henkilötietolakia noudattaen. Ylläpitäjä voi lisäksi käyttää ja luovuttaa rekisterin tietoja henkilötietolain sallimassa laajuudessa Ylläpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden markkinointiin Rekisterinpitäjälle.

Palvelu tallentaa ja säilyttää tiedot, jotka Rekisterinpitäjä on toimittanut Palvelun kautta tai muuten ilmoittanut Palvelussa, niin pitkään, kuin Rekisterinpitäjä on rekisteröitynyt Palveluun. Rekisterinpitäjän lopettaessa Palvelun käytön henkilötiedot säilytetään Ylläpitäjän toimesta tämän jälkeen viisi vuotta, jotta Ylläpitäjä voi vastata mahdollisiin Rekisterinpitäjän tietoja koskeviin kysymyksiin/tiedusteluihin yllä mainitun rekisterin käyttötarkoituksen puitteissa.  Tämän jälkeen Rekisterinpitäjän henkilötiedot tuhotaan Ylläpitäjän tietojärjestelmästä pois lukien ne tiedot, jotka  on lain mukaan säilytettävä.

 1. Rekisterin tietosisältö ja valvonta

Rekisterinpitäjän työntekijöiden etu- ja sukunimi, syntymäaika, suomalainen henkilötunnus, ulkomaalainen henkilötunnus, osoite kotimaassa, osoite ulkomailla, veronumero, valokuva, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantajan nimi ja Y-tunnus.

Lisäksi Palvelun Käyttäjistä (palveluun kirjautuvat käyttäjät) talletetaan käyttäjien salasana. Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella.

Evästeitä (”cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä Palvelun käyttäjäsivuilla tai ottamalla yhteyttä palvelun Ylläpitäjään.

Rekisterinpitäjä ja operatiivisesta ylläpidosta vastaava Ylläpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun tietolähteenä ovat Käyttäjän rekisteröityessä antamat ja myöhemmin mahdollisesti täydentämät tiedot sekä Verohallinnolta saadut veronumeron oikeellisuuden varmistavat tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n kanssa sopimuksen solmineille asiakkaille. Tiedot luovutetaan sähköisesti salatussa muodossa tai kirjeitse.  Suomen Tilaajavastuu Oy voi luovuttaa rekisteristä tietoja viranomaisille viranomaisten määräyksestä tai avun pyynnöstä.

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa ja Rekisterinpitäjän antaman valtuutuksen perusteella sellaisille palvelun käyttäjiksi rekisteröityneille yrityksille, jotka tarvitsevat tietoja Suomessa harjoittamaansa liiketoimintaa koskevien lakisääteisten ja sopimusperusteisten velvoitteidensa täyttämiseksi.

 1. Palvelun siirto, fuusio tai yrityskauppa

Jos Ylläpitäjä tai osa sen liiketoimintaa myydään tai fuusioidaan kolmannen osapuolen kanssa tai Palvelu siirretään kolmannelle osapuolelle, Ylläpitäjä varaa oikeuden kaikissa näissä tapauksissa siirtää tai osoittaa tiedot, jotka on kerätty Rekisterinpitäjiltä osaksi tapahtuvaa fuusiota, kauppaa, myyntiä, siirtoa tai muuta hallinnoinnin muutosta.

 1. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella Suomessa.

 1. Voimaantulopäivä

Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 24. huhtikuuta 2012. Viimeinen päivitys 21. lokakuuta 2015.


Rekisteriseloste

Suomen Tilaajavastuu Oy:n CRM-järjestelmään liittyvä henkilörekisteri

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

 1. Rekisterinpitäjä

Suomen Tilaajavastuu Oy (y-tunnus 2327327-1)

Yhteystiedot:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. 0600 301339

asiakaspalvelu(at)tilaajavastuu.fi

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö          

Hallintopäällikkö Annina Mäki

Yhteystiedot:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. 040 351 6409

annina.maki(at)tilaajavastuu.fi

 1. Rekisterin nimi

Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jäljempänä ”ST”) CRM-järjestelmään liittyvä henkilörekisteri ST:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden yhteyshenkilöistä ja käyttäjistä. Asiakkaat ovat yrityksiä tai elinkeinonharjoittajia. Rekisteröidyt henkilöt ovat asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden työntekijöitä tai vastuuhenkilöitä.

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään ST:n palveluiden tarjoamisessa asiakkaille ja olemassaolevien ja potentiaalisten asiakassuhteiden hoitamisessa, ylläpitämisessä ja kehittämisessä. ST voi käyttää henkilötietoja myös ST:n ja sen yhteistyökumppaneiden palveluiden markkinointiin asiakkaille.

 1. Rekisterin tietosisältö    

Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavan sisältöisiä tietoja:

 • asiakasyrityksen nimi, y-tunnus ja yhteystiedot
 • asiakasyrityksen käyttäjän tai vastuuhenkilön perustiedot kuten nimi, ammatti, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • asiakasyrityksen asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot kuten tiedot hankituista palveluista ja niiden aloitus- ja lopetuspäivistä, tiedot ST:n palveluissa tarjolla olevien todistusten ja pätevyystietojen voimassaoloajasta ja muut asiakaspalvelun tarjoamiseen liittyvät tiedot
 • palvelujen laskutus- ja perintätiedot
 • tiedot suoramarkkinointikielloista ja -luvista
 1. Säännönmukaiset tietolähteet      

Tietolähteenä on asiakkaan antamat tiedot sekä ST:n palvelujen tarjoamisen yhteydessä muodostuneet tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

ST voi luovuttaa tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin yhteistyökumppaneilleen voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta Euroopan Unionin eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojenkäsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. ST voi käyttää CRM-järjestelmään sisältyvien tietojen käsittelyyn alihankkijoita. Siltä osin kuin ST:n alihankkijat suorittavat tietojenkäsittelyä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella, ST huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 1. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet           

Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa. CRM-järjestelmän käyttöoikeus on vain työntekijöillä, joilla on oikeus käsitellä asiakastietoja. Jokaisella käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

 1. Voimaantulopäivä
  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 24. huhtikuuta 2012. Viimeinen päivitys 21. lokakuuta 2015.

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Zeckit -palvelun rekisteriseloste

Zeckit -palvelun ylläpidossa sekä antamiesi henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatetaan henkilötietolakia sekä Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisteriselosteessa asiakkaaseen viitataan termillä ”Käyttäjä”.

Rekisteriselosteessa Zeckit -palveluun viitataan termillä ”Palvelu”.

 1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii

Suomen Tilaajavastuu Oy (”Rekisterinpitäjä”), jonka tiedot ovat:

Y-tunnus: 2327327-1

Yhteystiedot:

Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö
  Varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki
 2. Rekisterin nimi
  Zeckit-palvelun rekisteri.
 3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja voidaan käsitellä muun muassa seuraavia tarkoituksia varten:

 • Palvelujen sekä järjestelmien testaus, kehitys ja toteuttaminen
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Markkinointi (ml. sähköinen markkinointi)
 • Henkilökohtaisessa tiedottamisessa Käyttäjälle
 • Käyttäjien profilointi, analysointi ja tilastointi
 • Hallinnointitehtävät
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset

Henkilötietoja voidaan käsitellä myös Suomen Tilaajavastuu –konserniin kuuluvissa muissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterinpitäjä huolehtii rekisterin ylläpidosta.

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa henkilötietoja (i) Rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille;  (ii) tahoille, joiden kanssa Rekisterinpitäjä neuvottelee sopimussuhteesta;  (iii) kolmansille osapuolille, jotka toimivat kohdissa (i)-(ii) mainittujen tahojen puolesta ja valtuuttamana.

Rekisterinpitäjä voi lisäksi käyttää ja luovuttaa rekisterin tietoja henkilötietolain sallimassa laajuudessa Rekisterinpitäjän tai Rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden tarjoamien palveluiden markkinointiin.

Henkilötietoja ei luovuteta muuten kolmansille osapuolille, ellei laki tai muu määräys tähän velvoita. Tarvittavia tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa myös Rekisterinpitäjän palveluntarjoajille ja asiantuntijoille lakisääteisten velvoitteiden hoitamiseen. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen henkilötietolakia noudattaen. Asiakkaalla on oikeus kieltää häntä koskeva suoramarkkinointi ja tietojensa käyttö ja luovutus markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 1. Rekisterin tietosisältö ja valvonta

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • Sähköpostiosoite
 • Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumero, osoite, kotipaikka ja kotivaltio
 • Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • Sukupuoli, ikä, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • Käyttäjäsuhdetta koskevat tiedot
 • Viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • Asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot
 • Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella/ Googlen/Facebookin tai muun kolmannen osapuolen tarjoaman tunnistamispalvelun avulla.

Evästeitä (”cookies”) käytetään Käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Tämän voi tehdä Palvelun käyttäjäsivuilla tai ottamalla yhteyttä palvelun Rekisterinpitäjään.

Rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään Käyttäjän henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet
 • Suomen Tilaajavastuun Luotettava Kumppani –rekisteri
 • Suomen Tilaajavastuu -konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilörekisterit
 • Asiakkaalta itseltään internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla saadut tiedot
 • Evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä saadut tiedot
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin edellä on kuvattu. Tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muuten kuin henkilötietolain sallimissa rajoissa.

 1. Palvelun siirto, fuusio tai yrityskauppa

Jos Rekisterinpitäjä tai osa sen liiketoimintaa myydään tai fuusioidaan kolmannen osapuolen kanssa tai Palvelu siirretään kolmannelle osapuolelle, Rekisterinpitäjä varaa oikeuden kaikissa näissä tapauksissa siirtää tai osoittaa tiedot, jotka on kerätty Käyttäjiltä osaksi tapahtuvaa fuusiota, kauppaa, myyntiä, siirtoa tai muuta hallinnoinnin muutosta.

 1. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelua käyttävä taho hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Sekä manuaalinen aineisto että sähköisesti talletetut tiedot on suojattu tietoyhteiskuntakaaren ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Rekisteröityminen Palveluun tapahtuu verkossa hyväksymällä palveluehdot ja antamalla Palvelun tilaajan yhteys- ja tunnistetiedot.

 1. Voimaantulopäivä
  Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 1. joulukuuta 2015. Viimeinen päivitys 2. elokuuta 2016.

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

 

Rekisteriseloste

Taitorekisteri-palvelun rekisteriseloste

Taitorekisteri-palvelun ylläpidossa sekä antamiesi henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä noudatetaan henkilötietolakia sekä Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Rekisteriselosteessa Suomen Tilaajavastuu Oy:n tarjoamaan Taitorekisteri-palveluun viitataan termillä ”Palvelu”. Rekisteriselosteessa ”käyttäjä” tarkoittaa yritystä, joka on tehnyt Palveluntarjoajan kanssa sopimuksen Taitorekisteri-, Työmaarekisteripalvelun tai muun Taitorekisteri-palvelun tietoja käyttävän Palveluntarjoajan palvelun käyttämisestä. ”Työnantaja” tarkoittaa sellaista käyttäjää, joka käyttää Palvelua omien työntekijöidensä ammattipätevyystietojen hallinnoimiseen ja -tietojen jakeluun muille käyttäjille ja kolmansille osapuolille.

1.Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjänä toimii Palvelun tilannut työnantaja (”Rekisterinpitäjä”).

Rekisterin operatiivisesta ylläpidosta ja hallinnosta vastaa Suomen Tilaajavastuu Oy (”Ylläpitäjä”), Y-tunnus: 2327327-1, Tarvonsalmenkatu 17 B, 02600 Espoo.
2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Varatoimitusjohtaja Mika Huhtamäki

3. Rekisterin nimi

Taitorekisteri.

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:
• Rekisterinpitäjän työntekijöiden ammattipätevyyksiä koskevien tietojen keräämiseen ja ylläpitoon ja käyttöön Rekisterinpitäjän sisäisissä käyttötarkoituksissa kuten esimerkiksi Rekisterinpitäjän työntekijöiden osaamisen ja ammattipätevyyksien kehittämistarkoituksissa.
• Rekisterinpitäjän työntekijältä lakisääteisesti tai sopimusperusteisesti vaadittavien ammattipätevyyksien voimassaolon tai muun työtehtävän edellyttämän osaamisen varmistamiseen ja tämän tiedon antamiseen Rekisterinpitäjän sopimuskumppanina toimivalle tilaajayritykselle tai yhteisellä rakennustyömaalla toimivalle päätoteuttajalle tai rakennuttajalle ta muulle sopimuskumppanille lakisääteisten ja/tai sopimusperusteisten velvoitteiden ja työturvallisuuden takaamiseksi.
• Raportointiin valvovalle viranomaiselle
• Tarvittaessa yhteydenottoihin
• Palvelujen sekä järjestelmien testauksessa sekä kehityksessä
• Hallinnointitehtävissä

Ylläpitäjä huolehtii rekisterin ylläpidosta ja Rekisterinpitäjän valtuutuksen nojalla sille asetetuista tehtävistä Rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun.

Rekisterinpitäjä ja Ylläpitäjä voivat luovuttaa henkilötietoja (i) Rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille; (ii) tahoille, joiden kanssa Rekisterinpitäjä neuvottelee sopimussuhteesta; (iii) rakennus- tai muilla toimialoilla toimivien toimijoiden lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseen; (iv) kolmansille osapuolille, jotka toimivat kohdissa (i)-(iii) mainittujen tahojen puolesta ja valtuuttamana sekä (v) valvoville viranomaisille silloin, kun voimassaoleva laki näin edellyttää.

Työntekijä voi luovuttaa omia henkilötietojaan kolmansille sallimalla hallussaan olevan Valttikorttin tietojen lukemisen Palvelun kanssa yhteensopivalla kortinlukijalla.

Rekisterinpitäjä ja Ylläpitäjä voivat luovuttaa tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen henkilötietolakia noudattaen.

Ylläpitäjä voi lisäksi käyttää ja luovuttaa rekisterin tietoja voimassaolevien lakien sallimassa laajuudessa Ylläpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden tarjoamien palveluiden markkinointiin Rekisterinpitäjälle.

Ammattipätevyystietoja voidaan myös jakaa Ylläpitäjän tuottamissa yrityskohtaisissa raporteissa tai tiedoissa yksilöimättä ammattipätevyyden omistavaa työntekijää (anonymisoidut tiedot). Tämän lisäksi Ylläpitäjä voi luovuttaa anonymisoituja tietoja Rekisterinpitäjän työntekijöiden ammattipätevyyksien kokonaismäärästä luokittain kolmansille osapuolille siten, että anonymisoidut tiedot voidaan julkaista kolmansien osapuolien EU- ja ETA-alueella tarjoamien yritystietopalvelujen ja muiden verkkopalvelujen kautta.

Henkilötietoja ei luovuteta muuten kolmansille osapuolille, ellei laki tai muu määräys tähän velvoita.

Palvelu tallentaa ja säilyttää tiedot, jotka Rekisterinpitäjä on toimittanut Palvelun kautta tai muuten ilmoittanut Palvelussa, niin pitkään, kuin Rekisterinpitäjä on rekisteröitynyt Palveluun tai ilmoittanut työntekijöitä Ilmoita-palvelun kautta. Rekisterinpitäjän lopettaessa Taitorekisteri-palvelun ja Ilmoita-palvelun käytön henkilötiedot säilytetään Ylläpitäjän toimesta korkeintaan viidentoista vuoden ajan, jotta Ylläpitäjä voi hoitaa sopimusperusteiset ja lakisääteiset velvoitteensa ja vastata mahdollisiin muiden käyttäjien ja/tai viranomaisten Rekisterinpitäjän tietoja koskeviin kysymyksiin/tiedusteluihin rekisterin yllä kerrotun käyttötarkoituksen puitteissa. Tämän jälkeen Rekisterinpitäjän antamat henkilötiedot poistetaan rekisteristä, pois lukien ne tiedot, jotka on lain mukaan säilytettävä.

5. Rekisterin tietosisältö ja valvonta

Taitorekisteri sisältää Työnantajan Palveluun syöttämät työntekijöidensä ammattipätevyystiedot sekä sellaiset Palvelussa kulloinkin tuetut kolmansien osapuolien myöntämät ja ylläpitämät ammattipätevyystiedot, jotka tuodaan kunkin Ilmoita-palvelussa ilmoitetun työntekijän tietoihin suoraan kyseiseltä pätevyyden myöntäneeltä tai pätevyystietoja ylläpitävältä kolmannelta osapuolelta.

Rekisterin tietosisältö voi perustua Veronumero.fi –palvelun Ilmoita-palvelussa annettuihin tietoihin (mm. Rekisterinpitäjän työntekijöiden etu- ja sukunimi, syntymäaika, suomalainen henkilötunnus, ulkomaalainen henkilötunnus, osoite kotimaassa, osoite ulkomailla, veronumero, valokuva, kotikunta, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnantajan nimi ja Y-tunnus), ST:n muissa verkkopalveluissa antamiin tietoihin ja seuraaviin täydentäviin tietoihin:
• Ammattipätevyyden tyyppi (nimi)
• Ammattipätevyyden kuvaus
• Ammattipätevyyden omistaja
• Henkilökohtaisen pätevyyden yksilöivä numero tai muu tunnistetieto, kuten kortin numero
• Myöntämispäivä, koulutuspäivä, pätevyyden alkupäivä
• Myöntäjä (henkilö tai organisaatio)
• Ammattipätevyyden voimassaoloaika, voimassaolon loppupäivämäärä
• Pätevyyden syöttäneen tai sitä muuttaneen henkilön tunnistetiedot
• Pätevyyden viimeisin muokkauspäivämäärä
• Mahdollisesti kuva pätevyyden osoittavasta dokumentista tai kortista
• Valttikortin id
• Valttikortin viivakoodi

Lisäksi Palvelun käyttäjistä (palveluun kirjautuvat käyttäjät) talletetaan nimi, organisaatio, käyttäjätunnus ja salasana. Käyttäjä tunnistetaan sähköpostin ja salasanan perusteella.

Evästeitä (”cookies”) käytetään käyttäjän tunnistamiseksi Palvelussa. Evästeiden käyttö on yleistä verkkopalveluissa. Evästeet ovat ohjelmistoteknologia, joka auttaa Palvelun käyttöä muokkaamalla sisällön Käyttäjän valintojen mukaiseksi. Käyttäjä voi asettaa internet-selaimen estämään evästeiden käytön kokonaan tai huomauttamaan kun evästeitä käytettään.

Työntekijällä ja muulla käyttäjällä on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot, jotka on tallennettu rekisteriin. Työntekijä voi tarkistaa häntä koskevat tietonsa rekisterinpitäjänä toimivalta työnantajaltaan. Muut käyttäjät voivat tarkistaa tietonsa Palvelun käyttäjäsivuilla tai ottamalla yhteyttä palvelun Ylläpitäjään.

Rekisterinpitäjä ja operatiivisesta ylläpidosta vastaava Ylläpitäjä toteuttaa kohtuulliset toimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen väärinkäyttö ja häviäminen sekä luvaton pääsy tietoihin.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Palvelun tietolähteenä ovat henkilön työnantajana toimiva Rekisterinpitäjä, Rekisterinpitäjän puolesta ja valtuuttamana toimivat ulkopuoliset palveluntarjoajat sekä ammattipätevyyksiä myöntävät viranomaiset ja muut tahot, joilta Ylläpitäjä voi kerätä myös ammattipätevyyden oikeellisuuden ja voimassaolon varmistavia tietoja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle vain Palvelun erityisehdoissa kuvatulla tavalla käyttäjille ja/tai Rekisterinpitäjän sopimuskumppaneille tai työntekijän suostumuksella näyttämällä Valttikorttia Palvelun kanssa yhteensopivassa kortinlukijassa.

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle muutoin kuin edellä on kuvattu.

8. Palvelun siirto, fuusio tai yrityskauppa

Jos ST tai osa sen liiketoimintaa myydään tai fuusioidaan kolmannen osapuolen kanssa tai Palvelu siirretään kolmannelle osapuolelle, ST varaa oikeuden kaikissa näissä tapauksissa siirtää Palvelua koskevan sopimuksen ja rekisterin ylläpidon kyseiselle kolmannelle osapuolelle.

9. Muutokset ja päivitykset

Rekisteriselostetta voidaan päivittää määräajoin ilman erillistä ilmoitusta ja tapahtuneista muutoksista ilmoitetaan myöhempänä ”viimeinen päivitys” ilmoituksella. Katso tämä sivu pysyäksesi ajan tasalla muutoksista. Palvelun käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelun käyttämistä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti talletetut tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Kaikki aineistot ovat sähköisessä muodossa.

Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella.

Rekisteröityminen Palveluun tapahtuu verkossa hyväksymällä palveluehdot ja antamalla Palvelun tilaajan yhteys- ja tunnistetiedot.

11. Voimaantulopäivä

Rekisteriselosteen voimaantulopäivä on 1. toukokuuta 2015. Viimeinen päivitys 3. huhtikuuta 2017.

 


EVÄSTEET

Evästeet | Tilaajavastuu

EVÄSTEIDEN HYÖDYNTÄMINEN

Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet –sivuilla voidaan käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen laajemman toiminnallisuuden luomiseksi sivuille. Evästeet eivät kerää tai muutoin käsittele henkilötietoja. Mikäli et halua evästeitä käytettävän voit määritellä selaimesi siten, että se ei hyväksy evästeitä. Tällöin sivut eivät mahdollisesti toimi tarkoitetulla tavalla.

Evästeistä tarkemmin

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää evästeitä. Evästeillä voidaan kerätä seuraavia tietoja: miltä sivulta olet siirtynyt meidän sivuillemme, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on tietokoneesi näytön tarkkuus ja mikä on tietokoneesi käyttöjärjestelmän merkki ja malli, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Käyttäytymistietoja voidaan kerätä Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet-sivustoilla tapahtuvista vierailuista Suomen Tilaajavastuu Oy:n, sen konserniyhtiöiden ja niiden palveluntarjoajien sekä kolmansien osapuolten (mainostajat ja mainosverkostot, media- ja mainostoimistot, mittaus- ja seurantapalvelut) toimesta. Suomen Tilaajavastuu -konserni voi myös hyödyntää muilta kuin omilta internet-sivustoiltaan kerättyä käyttäytymistietoa. Evästetietojen avulla palvelujen kävijämääriä voidaan seurata Suomen Tilaajavastuu -konsernin ja sen yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää Suomen Tilaajavastuu -konsernin internet-palveluja kävijöitä paremmin palveleviksi. Nämä mainitut tahot saattavat käyttää oman mainontansa kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista Suomen Tilaajavastuu -konsernin sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen Suomen Tilaajavastuu -konsernin ja yhteistyökumppaneiden sivustoilla. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä kävijästä saatuja anonyymejä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Suomen Tilaajavastuu -konserni pyrkii mm. erilaisin fyysisin, elektronisin ja sopimuksellisin keinoin varmistamaan sen, ettei asiattomilla tahoilla ole pääsyä edellä mainittuihin tietoihin. Kolmannet osapuolet pyritään myös sitouttamaan voimassaolevaan lainsäädäntöön ja itsesääntelyohjeistuksiin. Internet on avoin järjestelmä josta johtuen Suomen Tilaajavastuu -konserni ei kuitenkaan valvo eikä vastaa kolmansien osapuolten käytännöistä.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista. Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toimintaan.