Mikä on tilaajavastuulaki?

Tilaajavastuulaki    

Ulkomaiset yhtiöt Tilaajavastuutaulukko

TEM: Tilaajavastuu ja Veronumero

Tietoa ulkomaisia sopimuskumppaneita käyttävälle

Contractors liability

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (HE18/2012) eli niin kutsuttu tilaajavastuulaki astui voimaan 2007. Laki velvoittaa työn tilaajan selvittämään, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut lainmukaiset velvoitteensa. Lailla pyritään harmaan talouden torjuntaan ja sen tarkoituksena on edistää yritysten välistä tasavertaista kilpailua sekä työehtojen noudattamista. Tilaajavastuulain noudattamista valvoo koko Suomessa Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue.

Lain mukaan tilaajan täytyy pyytää ja sopimuskumppanin täytyy toimittaa tilaajalle seuraavat, enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

 • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
 • Kaupparekisteriote.
 • Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.
 • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
 • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai muista keskeisistä työehdoista.
 • Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä

Mikäli työntekijän työnantaja tai alihankintasopimuksen osapuoli on ulkomainen yritys on tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä ja todistuksia vastaavat tiedot toimitettava sijoittumismaan lainsäädännön mukaisina rekisteriotteina tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksyttävällä tavalla.

Mikä sopijaosapuoli ei anna selvityksiä:

 • tilaaja voi hankkia osan myös itse
 • voi hyväksyä myös muun yleisesti luotettavan selvityksen (www.tilaajavastuu.fi)

Lain mukaan tilaajan ei kuitenkaan tarvitse pyytää selvityksiä mikäli hänellä on perusteltu syy luottaa sopimuskumppanin lainmukaiseen toimintaan seuraavilla perusteilla:

 1. sopimusosapuolena valtio, kunta, seurakunta, Kela, Oyj jne.
 2. muu vastaava syy
  • kuntien määräysvallassa olevat säätiöt
  • yritysfuusio, jonka johdosta uusi yritys ei vielä vakiintunut toimija, mutta kokonsa ja tunnettuutensa perusteella rinnastettavissa 1 kohdan pörssiyhtiöihin


Suositeltavaa on kuitenkin, että edellä mainitusta huolimatta nämä todistukset tarkastetaan vähintään 4 kertaa vuodessa ja tämä ehto kirjataan urakkasopimuksiin. Näin tilaajava voi varmistaa entistä paremmin, että hänen sopimuskumppaninsa on hoitanut yhteiskuntavelvoitteensa.

 

raportit_logoTilaajavastuu.fi Raportit

 

Raportit-palvelu on avoinna arkisin klo 6:00-23:00 (kaupparekisterin aukioloaikoina).

Rekisteröidy ilmaiseksi

Kirjaudu sisään

Työn tilaajat rekisteröityvät ilmaiseksi Raportit -palveluun ja hakevat sieltä maksuttomat Luotettava Kumppani –raportit. 

Raportit-palvelun hyödyt tilaajalle

 • Palvelun avulla saat maksutta Luotettava Kumppani -raportit
 • Tilaajavastuulain noudattaminen helpottuu huomattavasti
 • Varmistat, että tilaat työsi luotettavalta yritykseltä, jonka tiedot ovat kunnossa ja ajantasalla
 • Säästät aikaa ja vaivaa. TEM-raportin mukaan Tilaajavastuu.fi käyttäjän tilaajavastuulain selvitysten tarkastamiselle menee n. 2 minuutta/tarkistus. 

Kirjaudu sisään raportit -palveluun

Luo ilmainen käyttäjätunnus tästä