Våra tjänster minskar på den administrativa bördan för ditt företag.

De lagstadgade skyldigheterna ökar den administrativa bördan. Vår uppgift är att hjälpa dig att minska på bördan och samtidigt öka ditt företags möjligheter till framgång.

De lagstadgade skyldigheterna ökar på den administrativa bördan för ditt företag. Vår uppgift är att hjälpa dig att minska på bördan och samtidigt öka ditt företags möjligheter till framgång. Vi inhämtar all krävd information från olika register och håller informationen uppdaterad och tillgänglig för alla beställare. Du sparar tid och besvär då informationen inte behöver inhämtas separat från olika källor och levereras till beställaren. Genom att vara medlem visar du att ditt företag fungerar ärligt och rejält.
Valvoja är beställarens verktyg för uppföljning av entreprenörer. I Valvoja är uppgifterna om beställaransvar är alltid uppdaterade och kan kontrolleras elektroniskt. Beställaren skapar en uppföljningslista och lägger till leverantörerna. Tjänstens prissättning baserar sig på leverantörernas antal i tjänsten.
Veronumero.fi underlättar utförandet av de lagstadgade plikter som gäller för bygg- och fastighetsbranschens beställare och leverantörer. I Byggplats registret samlas informationen gällande kontrakten och arbetstagarna som sedan vidarebefodras till Skatteförvaltningen. All behövlig information vidarebefordras med samma anmälan till byggherren, den huvudsakliga genomföraren av byggprojektet och beställaren.
Personer som arbetar på en byggplats skall ha ett personligt ID-kort med sitt fotografi och skattenummer synligt. Beställ Valttikortet av oss så får du ett personkort och ett NFC smartkort där ytterligare information kan sparas. Valttikorten beställs i Ilmoita-tjänsten. Om du inte ännu har användarkonto i tilaajavastuu.fi skall du börja med att registrera dig som användare där.
Raportti PRO -palvelun avulla arkistoit raportit vaivattomasti
Med Rapport PRO-tjänsten kan du lätt och enkelt arkivera nerladdade Pålitlig Partner-rapporter. Då du har beställt tjänsten arkiveras alla rapporter du laddar ner automatiskt och du behöver inte spara dem skiljt.
Underlätta kortrallyt! Taitoregistret är ett elektroniskt register för yrkeskvalifikationer. i tjänster uprätthållrer du enkelt hela personalens olika behörigheter.
Våra tjänster kompletterar våra partnerföretags tjänster, och tillsammans skapar vi förutsättningar för tillväxt och försäljning. Vårt Partnerprogram riktar sig till programvaru- och tjänsteleverantörer som vill utöka sina tjänster med innehåll från Tilaajavastuu. Vi förser våra partner med tekniska anslutningar och tillgång till våra tjänster.
Gå till webbsidan
Gå vidare till rekommendation
Be om en offert
Prislista
Vad kostar det?
Våra tjänster är prissatta med måtta, prislistan hittar du här. Kom ihåg din organisationsförmån!
Läs mera