Vanliga frågor Pålitlig Partner

Allmänna frågor    Rapportens tolkning   Intyg    Uppdatering av information

Allmänna frågor

Vad är Pålitlig Partner-tjänsten?

Pålitlig Partner-tjänsten har en rapportfunktion där du kan ta fram uppgifter om huruvida ett företag har uppfyllt sina skyldigheter i fråga om skatter, arbetspensioner, olycksfallsförsäkring och arrangerad arbetshälsovård, samt vilket kollektivavtal som följs. Genom att registrera ditt företag i Pålitlig Partner-tjänsten blir uppgifterna tillgängliga i rapportformat för alla registrerade användare.

Hur registrerar jag mig?

Registrera dig genom att fylla i företagets uppgifter i fullmakten och lämna in den undertecknade fullmakten till Suomen Tilaajavastuu Oy. Då ger du oss befogenhet att hämta och publicera uppgifter om företaget (skattebetalning, arbetspensioner, olycksfallsförsäkring, arbetsgivaravgifter och kollektivavtal) i Tilaajavastuu.fi-tjänsten. Det räcker med att du fyller i och skickar in fullmakten en gång.

Vad har jag för nytta av tjänsten?

Genom att registrera ditt företag i Pålitlig Partner-tjänsten behöver du som leverantör inte längre lämna in de lagstadgade intygen själv. Dina beställare kan hämta uppgifterna kostnadsfritt i vår webbtjänst.

Vad kostar tjänsten?

Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten är 115 € + moms 24 %. Årsavgiften innehåller också uppgifter om företagets ansvarsförsäkring och arbetshälsovård, som man tidigare fick mot extra avgift.

Hur får jag Pålitlig Partner logon i bruk?

Pålitlig Partner logon får alla som är medlemmar i tjänsten använda.

Du kan ta logon i bruk då du har registrerat dig. Du hittar den här: https://www.tilaajavastuu.fi/sv/media-2/

Mer information och logons användarvillkor:

https://www.tilaajavastuu.fi/sv/media-2/palitlig-partner-logon/

 

FÖRETAGSKONTOT

Hantering av användarkonton

Huvudanvändaren kan bjuda nya användare till företagskontot.

  1. Välj ”Användarhantering”, som du hittar i sidans övre hörn till höger, under ditt företags namn.
  2. Tryck på +Ny användare knappen.
  3. Ange de önskade e-postadresserna. Användarinbjudan skickas till de e-postadresser som angetts.
  4. Välj typ av användare. Den huvudsakliga användaren kan utan begränsning hantera användarrättigheter och användarbehörigheter. Den huvudsakliga användaren hanterar företagets information och beställningar. Basanvändaren kan använda Rapport-tjänsten. Den huvudsakliga användaren tilldelar basanvändaren behörighet att använda andra tjänster.
  5. Välj användarbehörigheter.
  6. Tryck på knappen ”Skicka inbjudan”.

Glömt lösenord

Instruktionerna för att få ett nytt lösenord får du genom att välja “Glömt ditt lösenord?”-länken

Då skickas ett e-postmeddelande åt dig, med de nödvändiga anvisningarna för att skapa ett nytt lösenord.

Om du vill byta ditt lösenord till tjänsten, kan du göra det genom att logga in till ditt företagskonto på hemsidan tilaajavastuu.fi. Under ditt namn, uppe i högra hörnet, hittar du knappen ”Byt lösenord”.

Närmare anvisningar för användningen av företagskontot https://www.tilaajavastuu.fi/sv/foretagskonto/

Rapportens tolkning

Vilka rapporter får jag när jag registrerat företaget?

Ditt företag får en rapport i enlighet med lagen om beställarens ansvar, som fritt kan sökas i tjänsten med funktionen Rapporter. Därtill publiceras också rapportens första sida i “snabbkontrollen”.

Hur får jag Pålitlig Partner rapporten?

Du kan hämta ditt företags rapport genom att logga in på företagskontot https://portal.tilaajavastuu.fi. För att logga in behöver du ett användarnamn. Skapa ett konto genom att registrera dig vid “Skapa nytt konto”. Efter att du har registrerat dig, kan du hämta Pålitliga Partners rapporter.

Varför skickas ett meddelande om statusen “under utredning” till beställarna?

Beställaren använder vår webbtjänst Valvoja. Tjänsten finns till för beställarna för att de automatiskt ska kunna följa upp att leverantörerna följer lagen om beställarens ansvar. De som använder Valvoja-tjänsten kan till exempel lägga till företag på en bevakningslista för en specifik byggplats. Då skickas uppgifter om rapportens status också till bevakningslistans administratör.

Kan jag få ett meddelande på förhand om att min rapport har statuset “Utred”?

Vi skickar alltid e-postmeddelande till kontaktpersonen i företaget om rapportens status har ändrats. Vi kan tyvärr inte meddela på förhand om att företagets rapport är på väg att få statuset “Utred” eftersom vi är skyldiga att publicera uppgifter som Suomen Tilaajavastuu Oy mottagit av pensionsförsäkringsbolagen och skatteförvaltningen utan dröjsmål. Om ditt företags rapport har ändrat status gällande informationen om skatterna eller pensionsförsäkringarna, ber vi dig kontakta respektive informationskälla så fort som möjligt, så att vi kan få rapporten i OK-läge så fort som möjligt.

Vad betyder OK-symbolen? (OK)

Uppgifterna om beställaransvar är kompletta enligt kunduppgiftskällorna. Symbolen används när det inte finns något att anmärka om, utreda eller komplettera i företagets uppgifter.

Vad ska jag göra om rapporten visar symbolen Observera? (Huomioi)

Symbolen används för att uppmärksamma beställaren om en avvikelse från reglerna, till exempel kan ett företag vara befriat från registrering i registret över momsskyldiga. Företaget, dvs. leverantören, ska på begäran av beställaren lämna in de nödvändiga intygen till beställaren. Tolkningen hindrar inte beställaren från att anlita leverantören.

 

Vad ska jag göra om företagets rapport innehåller symbolen Inväntar uppgifter? (Tietoja odotetaan)

Symbolen ”Inväntar uppgifter” betyder att uppgifter saknas på rapporten eller att vi till exempel väntar på uppgifter från pensionsförsäkringsbolaget.

Om du vill kontrollera ifall symbolen finns på företagets rapport, kan du göra det snabbt och enkelt genom att söka på ditt företag i Rapporttjänsten eller använda snabbkontrollfunktionen: http://www.tilaajavastuu.fi/pikatarkistus. Om du märker att uppgifter fattas kan du kontakta vår kundtjänst och meddela uppgifterna.

Vad ska jag göra om rapporten visar symbolen Utred? (Selvitä)

Kontrollera-symbolen kan dyka upp på rapporten av följande skäl:

  • Uppgifterna om betalda skatter kräver ytterligare utredning och/eller uppgifterna om pensionsförsäkring måste utredas ytterligare.

Gör såhär för att få bort märkningen:

Kontakta Skatteförvaltningens kundtjänst och/eller pensionsförsäkringsbolaget för att ta reda på varför uppgifterna är ofullständiga och kom överens om ett arrangemang för betalningarna. Lämna in betalningsverifikaten till oss, så tar vi bort märkningen.

OBS! En enskild ”Utred”-symbol är inget hinder för ett samarbete mellan beställaren och leverantören, om försummelserna korrigeras.

Vad betyder symbolen STOP?

Rapporten visar symbolen STOP ifall en person som registrerats på företagets handelsregisterutdrag har näringsförbud eller om företaget på basis av uppgifterna i YTJ-registret är nedlagt, i konkurs eller har upphört med sin verksamhet.

Frågor gällande intyg

Kan jag skriva ut intygen som finns i min rapport separat?

Det går inte att skriva ut en viss del av Tilaajavastuu-rapportens innehåll (t.ex. ansvarsförsäkring), men rapporten ersätter de intyg som tidigare lämnades in separat till varje beställare.

Vilka intyg ska skickas tillsammans med fullmakten?

Om ditt företag har anställd arbetskraft, kan du skicka in ett högst 10 dagar gammalt intyg över skatteskulder, intyg över giltiga och betalda pensionsförsäkringar, samt ett högst tre månader gammalt intyg över lagstadgad olycksfallsförsäkring.

Om ditt företag inte har anställd arbetskraft, kan du skicka in ett högst 10 dagar gammalt intyg över skatteskulder.

Till vilken adress ska jag skicka intygen, till exempel över betalda skatter?

Alla intyg kan skickas per e-post till adressen: kundservice(at)tilaajavastuu.fi (i PDF-format), eller postas till adressen:

Suomen Tilaajavastuu Oy, Tarvosundsgatan 17 B, 02600 ESBO

Hur gammalt får ett intyg vara?

Intyg över olycksfalls- och ansvarsförsäkringar får vara högst tre månader gamla. Intyg över skatteskulder och pensionsförsäkringar samt tillhörande betalningar får vara högst 10 dagar gamla.

Jag har lämnat in ett intyg över min ansvarsförsäkring, varför syns det inte längre i min rapport?

Ansvarsförsäkring är en frivillig tilläggsuppgift. Tyvärr kan vi inte uppdatera uppgiften automatiskt, utan det är på kundens ansvar att lämna in intyget och uppdatera uppgifterna en gång per år.

Jag har lämnat uppgifter per e-post/brev. Hur snabbt syns uppgifterna i rapporten?

Uppgifter om intyg som lämnats in till oss uppdateras i webbtjänsten inom cirka en (1) vardag från det att vi mottagit intygen.

Mitt företag är ett bemanningsföretag, hur ska jag lämna in uppgifter om de kollektivavtal vi följer?

Bemanningsföretag ska lämna in uppgifter om alla de kollektivavtal man följer i fråga om den hyrda arbetskraften. Alla kollektivavtal som uppgetts syns i rapporten. Det lättaste sättet att uppge kollektivavtalen är att mejla oss på adressen kundservice(at)tilaajavastuu.fi och skicka t.ex. en Excel-tabell som bilaga.

Uppdatering av information

Hur uppdateras uppgifterna om företagshälsovården?

Informationen om företagshälsovården uppdateras automatiskt om ditt företag har sin företagshälsovård arrangerad hos Promedi, Kungsvägens Arbetshälsa, Mehiläinen, Suomen Terveystalo, Euromedfin Oy, Attendo Terveyspalvelut Oy, Ipsorum, Kristinamedi Ab, Lääkärikeskus Aava,   Jyväskylän Työterveys Oy, affärsverket Vantaan Työterveys eller PerusTerveys Suomi Oy.

I andra fall skall uppgifterna bekräftas regelbundet. Vi påminner om uppdatering och kontroll av uppgifterna per e-post med ca 6–8 veckors mellanrum. Vi rekommenderar att du använder länken i e-postmeddelandet för att uppdatera uppgifterna.

Om du har bytt eller kommer att byta företagshälsovård, ber vi dig meddela det skriftligt genom att skicka e-post till adressen kundservice (at) tilaajavastuu.fi

Vad ska jag göra om företaget byter försäkringsbolag?

I avtalet för tjänsten Pålitlig Partner föreskrivs att företaget ska meddela Suomen Tilaajavastuu Oy ifall man byter försäkringsbolag. Det är bra att meddela om bytet så fort som möjligt, så att företagets rapport är uppdaterad.

Om företaget byter försäkringsbolag för olycksfallsförsäkringen, bör du skicka in ett nytt intyg över olycksfallsförsäkring.

I fråga om pensionsförsäkringsbolag kan vi uppdatera uppgifterna snabbt om du skickar in ett högst 10 dagar gammalt intyg över den nya pensionsförsäkringen. I annat fall uppdateras uppgifterna inom ca en månad, beroende på pensionsförsäkringsbolaget.

Vad ska jag göra om företagets namn eller FO-nummer har ändrats?

Ändringar av företagets namn ska meddelas till Suomen Tilaajavastuu Oy, så att vi kan uppdatera uppgifterna i webbtjänsten. Om företagets FO-nummer ändras/upphör, ska du meddela oss och därtill måste du fylla i och lämna in en ny fullmakt.

 

Mitt företags betalningsprogram har gått till utsökning, vad ska jag göra?

Tyvärr får vi för tillfället inga uppgifter från utsökningsmyndigheterna om avtalade betalningsprogram eller hur dessa uppföljs. Därför kan vi tyvärr inte uppdatera uppgifter om arrangemang vid utsökning i företagets rapport förrän alla betalningar som gått till utsökning är betalda. Rapporten visar status “kontrollera” för betalningar som gått till utmätning.

Du kan ändå utnyttja rapporten som fås från vår webbtjänst och skicka en utskrift tillsammans med ett intyg över betalningsarrangemangen till beställaren.

Vänligen meddela vår kundtjänst (asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi) när ditt företag har skött betalningarna, så uppdaterar vi uppgifterna i webbtjänsten.

Mitt företag har ansökt om företagssanering, vad ska jag göra?

Tingsrätterna beslutar om inledande av skuldsanering ifall förutsättningarna uppfylls och de största fordringsägarna understöder beslutet. I samband med beslutet om skuldsanering anger tingsrätten också en tidtabell för anmälan av skulder mm. samt en tidsfrist för saneringsprogrammet som uppgörs av utredaren för saneringsprogrammet. Om fordringsägarna accepterar saneringsprogrammet, fastställs det av tingsrätten och saneringsförfarandet avslutas.

Under saneringsförfarandet lönar det sig för företaget att lämna mer information om situationen till beställarna utöver rapporten från Tilaajavastuu-tjänsten, eftersom uppgifterna i rapporten kan ha status “kontrollera” i fråga om obetalda fordringar.


UPPSÄGNING

Hur kan jag säga upp mitt medlemskap i Pålitlig Partner-tjänsten?

Du kan säga upp ditt medlemskap genom att mejla oss på adressen kundservice(at)tilaajavastuu.fi och skriva “uppsägning av medlemskap” i ämnesfältet i mejlet. I själva meddelandet ska du uppge företagets namn, FO-nummer, orsaken till uppsägningen (t.ex. verksamheten har upphört) och namn på personen som undertecknar uppsägningen.

Medlemskapet kan också uppsägas genom att skicka ovan nämnda uppgifter per brev.