FAQ ePerehdytys

 

Ibruktagning Arbetsgivarens FAQ Arbetstagarens FAQ Allmänt om ePerehdytys tjänsten

Ibruktagning

Hur tar jag i bruk ePerehdytys tjänsten för mina arbetstagare?

Du kan ta i bruk ePerehdytys tjänsten via Suomen Tilaajavastuus Ilmoita tjänst på följande sätt:

  1. Beställ ePerehdytys tjänsten på Ilmoita tjänstens framsida, du hittar den i nedre kanten.
  2. Ge användarbehörigheter åt arbetstagarna till ePerehdytys tjänsten. Du kan antingen ge användarbehörighet åt alla arbetstagare på en gång på Ilmoita tjänstens framsida eller åt en arbetstagare i taget på ”Arbetstagarinformation” fliken i Ilmoita tjänsten.

Arbetstagaren kan genomföra ePerehdytys på adressen eperehdytys.fi. Arbetstagaren identifierar sig vid inloggningen till tjänsten genom att använda streckkoden på sitt Valttikort eller med sitt skattenummer och företagets FO-nummer. Inloggningen bekräftas via SMS.

En genomförd ePerehdytys-kompetens syns i Taitoregistret och i system som använder sig av information från Taitoregistret.

 

Arbetsgivarens FAQ

Hur och vem kan beställa e-Perehdytys tjänsten åt mitt företag?

ePerehdytys tjänsten kan beställas via Tilaajavastuus Ilmoita tjänst. Tjänstens beställare ska vara huvudsaklig användare på företagskontot. De huvudsakliga användarna kan både beställa ePerehdytys tjänsten och ge användarbehörigheter åt arbetstagarna.

 

Hur ger jag ePerehdytys användarbehörigheter åt en arbetstagare?

Du ser den enskilda arbetstagarens användarbehörighet på ”Arbetstagarinformation” fliken:

  • Välj arbetstagarens uppgifter i arbetstagarlistan
  • Arbetstagarens uppgifter öppnas uppe på sidan
  • Det valda ”Arbetaren har ePerehdytys användarbehörighet” betyder att arbetstagaren har en giltig användarbehörighet. Du kan lägga till eller ta bort användarbehörigheten genom att markera rutan eller ta bort markeringen.
  • Kom ihåg att spara uppgifterna efter att du har lagt till eller tagit bort användarbehörigheter – ditt val sparas först då du sparar arbetstagarens uppgifter.

 

Vad händer då jag gett användarbehörighet till ePerehdytys tjänsten åt en arbetstagare?

För att arbetstagaren ska kunna logga in till ePerehdytys tjänsten, måste arbetstagaren vara i läget ”Anmäld”. Det betyder att arbetstagaren måste vara registrerad i byggbranschens offentliga skattenummerregister. Kom ihåg att registrera dina arbetstagare i skattenummerregistret!

I samband med inloggningen till ePerehdytys tjänsten skickas en bekräftelsekod via sms åt arbetstagaren. Om du har lagt till ett telefonnummer i arbetstagarens uppgifter i Ilmoita tjänsten, skickas bekräftelsekoden till det numret – om inte, fyller arbetstagaren själv i önskat telefonnummer. Kom ihåg att kontrollera att telefonnumret, som är tillagt i arbetstagarens uppgifter, är korrekt. Lämna fältet tomt, om du inte är säker på telefonnumret.

 

Hur kan jag kontrollera arbetstagarens prestation?

Du ser en genomförd ePerehdytys i Taitoregistret och en genomförd ePerehdytys kan avläsas från arbetstagarens Valttikort. En genomförd ePerehdytys syns inte i Ilmoita tjänsten.

Taitoregistret är en elektronisk tjänst för hantering och kontrollering av kvalificeringar och kompetenser. Tjänsten är publicerad av Suomen Tilaajavastuu. Kompetenser som finns i Taitoregistret kan avläsas med hjälp av Valttikortet, vilket underlättar vardagen på byggplatser. Informationen om en avklarad ePerehdytys kan också avläsas från Taitoregistret. Taitoregistret är en avgiftsbelagd tjänst och att genomföra ePerehdytys förutsätter inte anskaffning av Taitoregistret.

 

Fakturering:

Faktureringen av ePerehdytys tjänsten baseras på antalet användarbehörigheter givna åt arbetstagare till ePerehdytystjänsten. Uppmana alla dina arbetstagare att genomföra ePerehdytys då du har gett dem användarbehörigheter, så att du inte betalar i onödan.

 

Arbetstagarens FAQ

Var hittar jag ePerehdytys tjänsten?

Du hittar ePerehdytys tjänsten på adressen eperehdytys.fi.

 

Hur fungerar identifieringen?

För att identifiera dig behöver du alltingen streckkoden på ditt Valttikort eller ditt skattenummer och din arbetsgivares FO-nummer.

Felmeddelandet ”lupa puuttuu” betyder att du inte har behörighet att genomföra ePerehdytys. Försäkra dig om att din arbetsgivare har gett dig användarbehörigheter.

Felmeddelandet ”käyttäjää ei löydy” betyder att dina uppgifter i Suomen Tilaajavastuus Ilmoita tjänst inte är i skick. Försäkra dig om att ditt skattenummer är registrerat i det offentliga skattenummerregistret. Kontrollera med din arbetsgivare att dina uppgifter finns på ”Arbetstagarinformation” fliken i Ilmoita tjänsten och de är i läget ”Anmäld”.

Om ett telefonnummer har lagts till i dina uppgifter, får du bekräftelsekoden direkt till det numret. Om du inte får en bekräftelsekod, försäkra dig om att ditt telefonnummer är korrekt insatt i dina uppgifter av din arbetsgivare.

 

http://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Tyoturvallisuus/eperehdytys/usein-kysyttya/