Leverantörsuppföljningstjänst

Valvoja är beställarens verktyg för uppföljning av entreprenörer. I Valvoja är uppgifterna om beställaransvar är alltid uppdaterade och kan kontrolleras elektroniskt.

Valvoja erbjuder beställarna verktyg för uppföljning av leverantörernas uppgifter om beställaransvar. Tjänsten visar alltid uppdaterade uppgifter om entreprenörer i Pålitlig Partner-tjänsten och informerar användaren om ändringar per e-post. Alla uppgifter uppdateras automatiskt och finns tillgängliga dygnet runt. Rapporterna arkiveras i tjänsten fr.o.m. registreringsdagen för minst den lagstadgade tiden, så du behöver inte längre arkivera dokumenten separat.
Tjänstens pris varierar beroende på antalet leverantörer. Antalet användare är inte begränsat.

Tillsvidare finns tjänsten enbart på finska.

Börja använda Valvoja!