Utstationerad arbetstagare

 

Allmänt Arbetsgivarens FAQ Beställarens FAQ
Byggherrens/Huvudentreprenörens FAQ

Allmänt

Med en utstationerad arbetstagare avses en arbetstagare som skickats från ett annat land till Finland för att arbeta här utgående från ett avtal om underleverans, företagsintern överföring eller hyrt arbete. Från och med den 1 september 2017 ska företag som utstationerar arbetstagare göra en förhandsanmälan till arbetarskyddsmyndigheten om utstationeringen.  Anmälan bör göras, då arbetet varar i mer än fem dagar. Inom byggbranschen bör anmälan dock alltid göras. Inom byggbranschen kan anmälan göras via Ilmoita tjänsten.

 

Vem är skyldig att göra anmälan om utstationering av arbetstagare?

Det utstationerande företaget bör göra anmälan innan arbetet påbörjas eller senast under samma dag som arbetet börjar enligt avtalet. Anmälan kan göras i god tid på förhand; då avtalet om utstationering av arbetstagarna har gjorts.

 

Kostar det att göra anmälan om utstationering av arbetstagare via Ilmoita tjänsten?

Nej. Anmälan kan göras avgiftsfritt via Ilmoita tjänsten.

 

Hur görs anmälan?

 • För arbete inom byggbranschen kan anmälan göras via Tilaajavastuus Ilmoita tjänst. Tjänsten är avgiftsfri.
 • Arbetarskyddsmyndighetens nätblankett kan också användas för att göra anmälan.

 

Arbetsgivarens FAQ

Hur gör jag anmälan om utstationering av arbetstagare?

Börja med att logga in till Ilmoita tjänsten.

Kontrollera att alla dina arbetstagare finns på ”Arbetstagarinformation” fliken. Vid behov, lägg till de arbetstagarna som fattas.

Flytta dig till ”Registrera till byggplats” fliken

 • sök kontraktet som du vill göra anmälan om utstationering av arbetstagare i enlighet med eller
 • skapa ett nytt kontrakt, som du i enlighet med, vill göra anmälan om utstationering av arbetstagare

Välj ”Anmälan om utstationering av arbetstagare” vid det rätta kontraktet.

I en ny flik öppnas ett formulär med i förhand ifyllda uppgifter som utstationeringen av arbetstagare

 • kontrollera alla uppgifter
 • korrigera uppgifterna vid behov
 • komplettera uppgifterna vid behov

De obligatoriska uppgifterna är märkta med en asterix.

Då du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter, välj ”Anmäl arbetstagarna” i slutet av formuläret. Anmälan skickas via epost till arbetarskyddsmyndigheten.

Du får en kopia av den skickade anmälan till din epost. Anmälningarna som har gjorts i ditt företags namn ser du också på adressen postedworkers.tilaajavastuu.fi.

 

Hur gör jag en kompletterande anmälan?

Om uppgifterna väsentligt förändras, gör en kompletterande anmälan direkt. Väsentliga förändringar är till exempel förändringar av företrädaren, arbetsplatsen, avtalsparten eller i arbetstagarmängden.

 

 1. Via Ilmoita tjänsten:

Flytta dig till ”Registrera till byggplats” fliken.

Sök det tidigare skapade kontraktet, som du i enlighet med, vill göra korrigeringsanmälan om utstationeringen av arbetstagare.

Vid det rätta kontraktet välj “Anmälan om utstationering av arbetstagare”.

Välj “Jag lämnar en kompletterande anmälan som ersätter den tidigare anmälan” på formuläret som öppnas, och kontrollera, korrigera och komplettera uppgifterna.

Då du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter, välj “Skicka anmälan” i slutet av formuläret. Anmälan skickas via epost till arbetarskyddsmyndigheten.

 

 1.     Via posted-workers tjänsten:

Flytta dig till adressen https://postedworkers.tilaajavastuu.fi.

Sök anmälan som du vill göra en kompletteringsanmälan till.

Välj anmälan och välj ”Skicka på nytt”.

Kontrollera, korrigera och komplettera uppgifterna på formuläret som öppnas.

Då du har fyllt i alla nödvändiga uppgifter, välj “Skicka anmälan” i slutet av formuläret. Anmälan skickas via epost till arbetarskyddsmyndigheten.

 

Finns det något annat att ta i beaktande?

 • Kom ihåg att skicka anmälan om utstationering av arbetstagare också åt byggherren och huvudentreprenören.
 • Företaget bör ha en företrädare i Finland. Företrädaren bör vara anträffbar för den utstationerade arbetstagaren och myndigheterna, under hela utstationeringen.

En juridisk eller fysisk person kan agera som företrädare, till exempel en beställare i Finland (t.ex. den uthyrda arbetstagarens användarföretag) med en fullmakt av det utstationerande företaget, revisionsbyrå eller ett annat tjänsteföretag, som erbjuder tjänster relaterade till utstationering av arbetstagare åt utländska företag. Om den utstationerade arbetstagaren kommenderas till ett företag i Finland inom samma företagsgrupp, skulle företrädaren kunna vara ett företag som är verksamt i Finland. Företrädaren kan också vara en utlänning som är anträffbar i Finland.

 

Andra ansvar som arbetsgivaren har

 • Föra bok över arbetstider enligt arbetstidslagens bestämmelser (36, 37 och 37 a §)
 • Föra bok över semestrar enligt semesterlagens bestämmelser (29 §)
 • Hålla uppgifterna om utstationerade arbetstagare i Finland tillgängliga under hela den tid som utstationeringen pågår
 • Att ge uppgifterna åt beställarna i underleveranser och uthyrning av arbetskraft
 • Att ge uppgifterna åt personalens företrädare

 

 

Beställarens FAQ

Vilka är beställarens skyldigheter?

Beställaren bör alltid försäkra av leverantören att anmälningen om utstationeringen av arbetstagare är gjord.

 • Om det finns en motsvarighet av byggplatsen i Tilaajavastuus Byggplats register, be att leverantören registrerar sig till byggplatsen och gör anmälan om utstationeringen av arbetstagare via postedworkers tjänsten. Postedworkers tjänsten är i direkt kontakt med registreringen till en byggplats i Tilaajavastuus tjänster.

Försäkra dig om att leverantören som utstationerar arbetstagare till Finland har en företrädare i Finland och att företrädaren är anträffbar.

Om du i avtalet med ett utländskt företag har fordrat att en företrädare utses, anses det att beställarens (arbetets drivare) del av skyldigheten är uppfylld.

Beställaren kan också påvisa t.ex. per epost, att han har skött om att det utstationerande företaget vet om sin plikt att utse en företrädare samt vet om kraven och skyldigheterna som berör företrädaren.

På arbetarskyddsmyndighetens begäran, begär en utredning om hur företagets företrädare nås av leverantören. Förmedla utredningen till arbetarskyddsmyndigheten.

Om leverantören inte skickar utredningen trots utredningsbegäran, skicka en utredning om hur du försökt reda ut företrädarens anträffbarhet åt arbetarskyddsmyndigheten.

Skicka uppgifterna, som det utstationerande företaget behöver för att uppfylla sina skyldigheter som arbetsgivare i uthyrning av arbete, vid behov.

 

Byggherrens/Huvudentreprenörens FAQ

Vilka är byggherrens eller huvudentreprenörens skyldigheter? 

Skapa en byggplats, som motsvarar en verklig byggplats, i Tilaajavastuus Byggplats register. För varje byggplats bör det skapas endast en byggplats i Byggplats registret.

Fyll i byggplatsens basuppgifter, alltså byggherren, huvudentreprenören och byggplatsens adressuppgifter. Dessa uppgifter används då anmälan om anländande utstationerade arbetstagare görs – genom att fylla i korrekta uppgifter hjälper du utländska leverantörer att anmäla alla rätta uppgifter åt arbetarskyddsmyndigheten.

Dela byggplats-nyckeln vidare i leverantörskedjan och be dina egna leverantörer att dela byggplats-nyckeln vidare. Be alla byggplatsens aktörer att registrera sig till byggplatsen.

 

Försäkra dig om att det har gjorts en anmälan om den utstationerade arbetstagaren som anländer till byggplatsen.

 

På den utstationerade arbetstagarens begäran, begär en utredning av lönen och om lönen anses rimlig i Finland av den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare. Leverera utredningen till arbetstagaren. Om arbetstagaren så begär, leverera utredningsbegäran och utredningen även till arbetarskyddsmyndigheten. Förvara utredningsbegäran och utredningen i två år efter att arbetet har avslutats.