1.3.2018
Uppdatering av ansvarsförsäkringen

Uppgifterna om ditt företags ansvarsförsäkring föråldras inom denna månad på grund av att försäkringsperioden upphör enligt intyget som skickats oss. Uppgifterna om ansvarsförsäkringen syns inte på din företagsrapport då försäkringsperioden upphört.

Märk väl, uppgifterna gällande ansvarsförsäkringen uppdateras inte direkt från försäkringsbolaget till oss.

Skicka in ett intyg för ansvarsförsäkringens nästa försäkringsperiod i PDF-format. Hämta intyget från försäkringsbolagets webbtjänst eller be försäkringsbolaget att skicka intyget till dig. Uppgifterna kan inte uppdateras på basen av försäkringsbrev.

Följande information bör finnas på ansvarsförsäkringsintyget:

  • försäkringsbolag och försäkrat företag
  • försäkringsnummer
  • försäkringsperiod
  • försäkrad verksamhet (om försäkrad verksamhet inte anges på intyget, nämns det på rapporten)
  • giltighetsområde
  • försäkringsbelopp (EUR).

Skicka intyget till oss via följande blankett (på finska):

http://kampanja.tilaajavastuu.fi/vastuuvakuutus

Alternativt kan du skicka in intyget per e-post till adressen kundservice@tilaajavastuu.fi