Taitoregistrets användarbeskrivning

 

Logga in och beställ tjänsten   Tjänstens användning    Lägg till nya kompetenser

 

Taitoregistret ger arbetsgivare och arbetstagare en möjlighet att uppvisa kompetenser och behörigheter säkert, pålitligt och elektroniskt.

Företaget kan hantera behörigheter elektroniskt i tjänsten, då det blir lättare att försäkra sig om vem som innehar kompetensen, och all information gällande kompetensen kan kontrolleras direkt på mobiltelefonen via en app.

http://taito.tilaajavastuu.fi

 

Logga in och beställ tjänsten

 • Du kan logga in i Taitoregistret med dina Tilaajavastuuuppgifter.
 • Om inte har ett Tilaajavastuukonto, registrera dig först genom att välja “skapa användarkonto”.

 

 

 • Om du har glömt lösenordet, kan du återställa det genom att välja länken “Glömt lösenord?

 

2. Beställ tjänsten

 • Du kan beställa tjänsten då du loggat in första gången i tjänsten.
 • Välj passande storlek på tjänsten, beroende på antalet annställda i företaget. Du kan senare ändra storleken på tjänsten, och storleken på tjänsten inverkar inte på hur du lägger till kompetenser.

 

 

 • Kom ihåg att godkänna användningsvillkoren. Genom att klicka på länken tjänstebeskrivning, kan du läsa mera om tjänsten.
 • Bekräfta beställningen genom att välja “Beställ Taitoregistret”.
 • Taitoregistret öppnar sig inom några sekunder och du kan genast börja använda tjänsten.
 • Om ditt företag har fler än 300 arbetstagare eller om du önskar en offert av andra skäl kan du välja “Be om offert” alternativet. Tjänsten kan användas direkt och vi kontaktar dig snarast med en offert!

 

 

Tjänstens användning

1. Sökfunktionen

 • Välj typ av kompetens, eller sök en person med hjälp av personens skattenummer. Skattenumret innehåller alltid 12 siffror.
 • Genom att klicka på ” Kompetensens typ” öppnar sig en lista på de olika kompetenstyperna.

 

 • Sök skapade kompetenstyper på listan genom att börja skriva kompetensens namn. Tjänsten föreslår genast passande komtenenstyper.

 • OBS! Sökfunktionen föreslår endast personer inlagda i ditt företags Ilmoita tjänst, vilka har kompetenser tillagda i Taitoregistret.

 

2. Ändra på kompetensen

 • Du kan editera informationen genom att klicka på kompetensen.

 

 • Du kan ändra namnet som finns på kortet, kompetensens ID eller kompetensens giltighet.
 • Observera, att de kompetenser som uppdateras direkt från kompetensens beviljare inte går att editera.
 • Vällj till slut “Spara”

 

3. Ta bort en kompetens

 

 • Om du vill ta bort en kompetens, välj dåå “Ta bort” knappen.
 • Tjänsten frågar dig om en bekräftelse förrän kompetensen raderas.

 

 

 • Kompetensen raderar informationen i Taitoregistret. Efter att du har raderat kompetenser kan du inte hitta information gällande kompetensen längre.

 

Lägg till nya kompetenser

 

 1. Lägg till kompetenser enskilt

   

   

 • Välj “lägg till ny kompetens”

 

 

 • En sida där kompetensens information ska anges öppnar sig. Du kan lägga till kompetensen genom att söka kompetenstypen eller söka personen med hjälp av skattenumret.

 • Då vald person har hittats, kan du lägga till kompetensen. Endast kompetensens typ är obligatorisk, de andra fälten är frivilliga.
 • Välj “Spara” eller “Lägg till nästa”

 

 • Om kompetenstypen saknas, kan du kontakta kundtjänstene genom vår blankett. Fyll i kompetenstypen i blanketten så undersäker vi huruvida kompetensen går att lägga till i Taitoregistret.

2. Importera Excel

 • An vänd Excel funktionen om du vill lägga till flera kompetenser på en gång.
 • Väl först “ladda exepmelfilen”.
 • Fyll i krävd information i excel filen, och spara filen på din dator.
 • Kom ihåg att också fylla i ID in source system identifikationen på bladet Competence Types.

 • Välj sedan filen från din dator och ladda upp excel filen till Taitoregistret.
 • Välj “hämta”.
 • Tjänsten behandlar nu filen, och listan har statuset “i kö”. Vänta tills statuset “Klar” syns i rutan.
 • Om det fanns kompetenser som inte kunde laddas upp kan du kontrollera felen genom att välja “Ladda resultat”

 

 • Observera att ID in source system – identifikationen väljas fritt, det viktiga är att den är identisk på både sidan Competence types och sidan Competences.  v
 • Personerna som innehar kompetensen måste finnas i företagets Ilmoita-tjänst.