3.7.2019
Störning i faktureringssystemet

Kära kund,


Mellan den 30 juni kl. 19.10 och den 1 juli kl. 9.40 förekom en allvarlig störning i vår tjänsteleverantörs ProCountors faktureringssystem som orsakade att flera fakturor bildades för samma avgifter för en del av våra kunder.

Anvisningar

– Fakturor med fakturanummer mellan 596988 och 601394 daterade 30.6.2019 är befogade och ska betalas enligt uppgifterna på fakturan.

– Fakturor med fakturanummer mellan 601395 och 658687 daterade 30.06.2019 och 07.01.2019 har bildats på grund av störningen i systemet och bör annulleras.


Om ni inte har möjlighet att annullera fakturorna, kan ni be om kreditfakturor på adressen: hyvitykset@tilaajavastuu.fi.

Ange företagets FO-nummer och hur vi ska skicka kreditfakturorna till ditt företag i e-postmeddelandet. Kreditfakturorna kan antingen skickas via samma fakturakanal som de ursprungliga fakturorna eller som PDF-bilagor via e-post.

Ersättningskrav

Om ni också är ProCountor kund, dvs har mottagit de obefogade fakturorna som inköpsfakturor i ProCountor kan ni kontakta ProCountors administration (hallinto@finago.com) och reda ut ersättningskraven direkt med ProCountor.

Om ni använder ett annat system än ProCountor och de obefogade fakturorna har resulterat i ​​extra kostnader kan ni kontakta Suomen Tilaajavastuu Oy (hyvitykset@tilaajavastuu.fi), och vi kontaktar ProCountor angående ersättningskraven. Ni måste skriftligt kunna bevisa beloppet för de extra kostnaderna samt att kostnaderna beror på de obefogade fakturorna, det vill säga kostnaderna måste vara direkt relaterade till de obefogade fakturorna som bildats på grund av störningen i systemet.

Vi beklagar besväret som orsakas av situationen!

Med vänliga hälsningar,

Suomen Tilaajavastuu Oy