25.4.2018
Tilaajavastuus avtalsvillkor ändras 25.5.2018

Vi förnyar avtalsvillkoren i våra kundavtal gällande Ilmoita-, Byggplatsregister-, och Valvoja-tjänsternas avtalsvillkor att inbefatta även specialvillkor för behandling av personuppgifter. Godkännande av villkoren kräver inte undertecknande eller andra aktiva åtgärder från våra kunder.

I samband med ändringen uppdateras även användningsvillkoren så att de hänvisar till de nya specialvillkoren.

Förändringarna i avtalsvillkoren träder i kraft för nya kunder genast, och för existerande kunder den 25.5.2018.

Anledningen till ändringen i avtalsvillkoren är att det bildas kundspecifika personregister då kunderna använder våra tjänster. Kunden är registeransvarig för dessa personregister, och Tilaajavastuu fungerar som registerhanterare.  I artikel 28 i EU:s nya dataskyddsförordning krävs att  den registeransvarige och registerhanteraren skriftligen samtycker gällande villkoren för behandling av personuppgifter.

Suomen Tilaajavastuu Oy:s förändrade (på finska) avtalsvillkor hittar du här.

Tilläggsinformation (på finska) gällande specialvillkor för behandling av personuppgifter hittar du här.

 

Kontaktperson för personuppgifter:

Dataskyddsombud: Saara Rinta-Jouppi

e-post: tietosuoja@tilaajavastuu.fi