12.7.2017
Tilaajavastuu tjänsternas generella och specialvillkor ändras 1.9.2017: En ny funktion i Ilmoita-tjänsten.

Suomen Tilaajavastuu Oy:s generella användningsvillkor samt specialvillkoren gällande Ilmoita och Valttikort -tjänsterna har ändrats. Ändringen berör både gamla och nya kunder och träder i kraft 1.9.2017.

Ändringen gäller en ny funktion i Ilmoita-tjänsten  som gör det möjligt för användare att uppfylla villkoren i 7 § av Lagen om Utstationering av Arbetstagare (447/2016). Företaget som stationerar arbetstagare i Finland ska från och med 1.9.2017 anmäla utstationeringen till arbetarskyddsmyndigheten innan arbetet inleds.

Med start 1.9.2017 kan användaren göra anmälningen i Ilmoita-tjänsten, med hjälp av information från Byggplatsregistret.

I de uppdaterade specialanvändningsvillkoren gällande Ilmoita och Valtti-tjänsterna finns en utförligare beskrivning av hur den nya funktionen påverkar användningen av Ilmoita-tjänsten.

Suomen Tilaajavastuu Oy:s användningsvillkor har uppdaterats och du hittar PDF-dokumentet här.