16.11.2017
Serviceavbrott i Tilaajavastuutjänsterna 15-18.12.2017

 

Tilaajavastuu ökar datasäkerheten gällande våra webbtjänster och vår serviceplattform. Förändringen förorsakar ett serviceavbrott i våra tjänster den 15.-18.12.2017. Avbrottet börjar på fredagen den 15.12 kl 17.00 och avslutas senast måndag 18.12.2017 kl 07.00.

Våra tjänster är inte tillgängliga under servicearbetets gång.

Vi beklagar avbrottet i våra tjänster till alla våra kunder.


 

Tilaajavastuu förstärker sin datasäkerhet och gör förbättringar gällande serviceplattformen

Kundmeddelande 16.11.2017

Hösten för med sig förändingar och vi förstärker datasäkerheten gällande våra webbtjänster och vår serviceplattform.

Orsaken till  förändringarna är Tilaajavastuus och det svenska företaget ID06 Ab:s produktutvecklings- och uppköpssamarbete. Samarbetet har som mål att i framtiden utveckla en gemensam serviceinfrastruktur. Tilaajavastuu och ID06 har redan utvecklat en gemensam användarhantering, som möjliggör att användaren kan logga in i både Tilaajavastuu-tjänsterna och ID06-tjänsten med samma användaruppgifter.

Förbättrad driftsäkerhet gällande webbtjänsterna

Vi förbättrar företagskontots administrationsgränssnitt, tjänsternas databasstruktur och vi tar i bruk ett nytt servicecenter där information gällande företagskontot, Ilmoita-tjänstens, Taitoregistrets och Valttikortlagret säkerhetskopieras.

Efter förändringen finns de huvudsakliga servicecentra som används vid produktion av våra webbtjänster i Finland och Sverige.  Enskilda funktioner som används för att producera våra individuella tjänster kan vara belägna i servicecentra inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vårt mål är att samtliga av de webbtjänster vi erbjuder våra kunder levereras från dubbla servicecentra på minst två olika platser. Detta kommer att förbättra driftsäkerheten i våra webbtjänster.  Alla personuppgifter som lagras i våra webbtjänster kommer att förbli inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tilaajavastuu fortsätter att hålla fast vid detta även i framtiden.

ID06 AB  är ett företag som ägs av Sveriges Byggindustrier och som i samarbete med den svenska byggbranschen skapade ID06-standarden för identitetskort som används på svenska byggarbetsplatser

Förändringarna kommer att orsaka serviceavbrott i Tilaajavastuus tjänster i december. Vi informerar våra kunder om serviceavbrottet  då tidpunkten närmar sig.