21.1.2019
Skattenummerregistret uppdateras och för en del av våra kunder kräver detta åtgärder i Ilmoita-tjänsten

Skattenummerregistret uppdateras och för en del av våra kunder kräver detta åtgärder i Ilmoita-tjänsten

Skatteförvaltningen uppdaterar sitt offentliga skattenummerregister i slutet av februari 2019. I och med uppdateringen raderas uppgifterna om en person, om ingen arbetstagaranmälan enligt anmälningsskyldigheten i byggnadsbranschen har lämnats om honom eller henne till Skatteförvaltningen under de senaste två åren. Om Skatteförvaltningen inte har fått uppgifter om en person i form av en arbetstagaranmälan raderas personen i Skatteförvaltningens register 28.2.2019. Du kan läsa Skatteförvaltningens officiella meddelande om detta här.

Uppdateringen av skattenummerregistret påverkar en del användare av Ilmoita-tjänsten

I och med uppdateringen måste en del av Tilaajavastuus kunder logga in på Ilmoita-tjänsten och bekräfta anställningsuppgifterna för sina arbetstagare. Om giltigheten av en enskild anställning inte bekräftas inom utsatt tid raderas uppgifterna i Ilmoita-tjänsten. Om arbetstagaruppgifterna raderas spärras också det Valttikort som är kopplat till den obekräftade anställningen.

Sista dagen då anställningens giltighet kan bekräftas anges i Ilmoita-tjänsten på mellanfliken Arbetstagare. Anvisningar om hur du bekräftar en anställning hittar du här. Efter att anställningsuppgifterna har bekräftats anmäler vi uppgifterna om raderade arbetstagare på nytt till skattenummerregistret.

Uppdateringen av arbetstagaruppgifterna gäller i detta skede endast de kunder som har obekräftade anställningar i Tilaajavastuus Ilmoita-tjänst. Vi har tidigare i år per e-post kontaktat företag som har bristfälliga arbetstagaruppgifter i tjänsten. Framöver ska alla företag bekräfta sina anställningsuppgifter med jämna mellanrum.