15.12.2016
Serviceavbrott

Serviceavbrott i Tilaajavastuus tjänster lördag 17.12.2016

Vi utför servicearbete i våra tjänster på lördag 17.12.2016 från kl 10.00. Under servicearbetets gång går det inte att använda Tilaajavastuu- och Veronumero -tjänsterna. Vi estimerar att servicearbetet kommer att ta ca. 2 timmar, men kommer att uppdatera hur arbetet förlöper på våra hemsidor.

Vi beklagar avbrottet i våra tjänster till alla våra kunder.