30.11.2018
Pålitlig Partner prishöjning 1.1.2019
Kundmeddelande 30.11.2018

Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs. Prisförändringen baserar sig på utvecklingskostnader samt kostnader som uppkommer p.g.a datainsamling och förbättring av datasäkerheten. Prishöjningen gäller den finska Pålitlig Partner-tjänsten. 

Vi kommer att utveckla tjänsten inom följande områden: 

  • Förnyelse av rapporternas söktjänst. 
  • Utveckling av språkversionerna (svenska och engelska). 
  • Automatisk inhämtning av information (ansvarsförsäkring och arbetshälsovård). 

Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs till 115 € + moms med start den 1.1.2019. Årsavgiften inbefattar all information som krävs enligt Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, samt information gällande företagens ansvarsförsäkring. Pålitlig Partner-tjänstens årsavgift höjdes senast 1.3.2017 och det dåvarande priset var 105 € + moms.  

Observera att eventuella medlemsförmåner och rabatter fortsättningsvis beaktas automatiskt vid årsfaktureringen.  

Bekanta dig gärna med vår uppdaterade prislista.  

Användningsvillkoren är oförändrade, och de hittar du här. 

Prishöjningen kräver ingen åtgärd av våra kunder. Det nya priset beaktas vid nästa årsfakturering. Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du har frågor gällande prishöjningen.