18.10.2018
Förändringar i Pålitlig Partner-tjänstens avtalsvillkor

Innehållet i avtalsvillkoren för Suomen Tilaajavastuu Oy:s tjänst Pålitlig Partner och i fullmakten som kunden gett Suomen Tilaajavastuu Oy ändras. De nya villkoren träder i kraft den 18 oktober 2018 för kunder som ansluter sig till tjänsten, och för nuvarande kunder träder de i kraft den 17 november 2018.

Då förändringarna i avtalsvillkoren träder i kraft kan Suomen Tilaajavastuu Oy:

  • Begära uppgifter om kundens ansvarsförsäkring direkt från de försäkringsbolag som det skiljt har avtalats om informationsutbyte med.
  • Begära uppgifter om kundens lagstadgade patientförsäkring direkt från de försäkringsbolag som det skiljt har avtalats om informationsutbyte med.
  • Motta information om giltighet av företagshälsovårdens verksamhetsplan direkt från företagshälsovårdens tjänsteleverantör. Informationen fås av de tjänsteleverantörer som automatisk uppdaterar uppgifterna gällande företagshälsovården i tjänsten.
  • Publicera ovanstående uppgifter på Pålitlig Partner-rapporten.

De nya, uppdaterade avtalsvillkoren och den uppdaterade fullmakten träder automatiskt i kraft för alla våra nuvarande kunder. Ifall kunden inte godkänner ändringarna, bör hen säga upp Pålitlig Partner-tjänsten.

Du hittar Pålitlig Partner-tjänstens nya avtalsvillkor här: Avtalsvillkor för Pålitlig Partner-tjänsten.