30.12.2018
Användningsvillkoren för Ilmoita och Valttikort-tjänsterna ändras 1.2.2019

Valttikortet är ett personligt ID-kort för arbetstagare inom byggbranschen. Kortet kan beställas av arbetsgivaren, till de anställda som finns införda i Skatteförvaltningens register över skattenummer och vars information finns lagrad i Ilmoita-tjänsten. Valttikortet bekräftar att den anställda finns registrerad i skattenummerregistret.

Lagen om Skattenummer och Skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) har ändrats i år. I fortsättningen kommer Skatteförvaltningen att ur registret avregistrera de arbetstagare som inte rapporterats i en enda byggplatsanmälning, under de senaste två åren. Inget separat meddelande om avregistreringen skickas till den registrerade, eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret. Skatteförvaltningen påbörjar en regelbunden rensning av skattenummerregistret i slutet av februari.

Så här beaktas förändringen i Ilmoita, och Valttikort-tjänsterna:

  • Arbetsgivaren åläggs en skyldighet att bekräfta arbetstagarinformationens riktighet i Ilmoita-tjänsten, minst en gång per år.
  • Då arbetsgivaren har bekräftat informationens riktighet, kontrollerar tjänsten regelbundet att arbetstagaren ännu finns registrerad i skattenummerregistret, och vid behov anmäls arbetstagarens skattenummer till registret på nytt.
  • Om arbetstagarinformationen inte har bekräftats, kommer arbetstagaren att automatiskt tas bort ur Ilmoita-tjänsten, och personens Valttikort kommer att stängas.

Genom ågärderna vill vi försäkra oss om följande:

  • Ilmoita-tjänstens arbetstagarinformation hålls uppdaterad och riktig
  • Ingen separat kontroll angående registrering i skattenummerregistret behöver på byggarbetsplatsen genomföras, för de personer som har ett ikraftvarande Valttikort och informationen har hämtats från Ilmoita-tjänsten.

Till följd av detta kommer användningsvillkoren för Ilmoita-tjänsten och Valtti-korttjänsten att ändras från och med den 1 februari 2019. I januari kommer vi att ge våra kunder mer detaljerade instruktioner samt introducera nya verktyg för att hjälpa till med upprätthållandet av arbetstagarinformationen i tjänsten.

Bekanta dig gärna med de ändrade avtalsvillkoren här.