PDF fullmakter

PDF – Fullmakter på svenska

Om det finländska företaget är ett utländskt samfund eller en filia bör företaget fylla i fullmakter för bägge företagen.

Exempel: Det finländska företaget fyller i Pålitlig Partner Finland fullmakten och det svenska bolaget fyller i Pålitlig Partner Sverige fullmakten.


Pålitlig Partner FINLAND

Företag som har ett finskt FO-nummer och vill fylla i en fullmakt för den finska Pålitlig Partner tjänsten väljer den här fullmakten på svenska.

Pålitlig Partner SVERIGE

Företag som fyller i fullmakten för ett svenskt företag med svenskt registreingsnummer väljer den här fullmakten som är specifik för svenska företag. 

Suomeksi    In English    Eesti keel