Vi skapar möjligheter till framgång

Vi erbjuder tjänster för att uppfylla de lagstadgade skyldigheter som kommer av Lagen om beställaransvar samt Lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen. Vi erbjuder elektroniska tjänster antingen direkt eller via våra samarbetspartners, som gör det lättare för organisationerna att sköta om sina administrativa skyldigheter.

Tilaajavastuu.fi
är Finlands största register gällande de lagstadgade intyg som kommer av lagen om beställarens ansvar och riktar sig till företag.
Veronumero.fi
gör det lättare för beställare och leverantörer att sköta sina lagstadgade skyldigheter.
Våra ägare och dina förmåner
Rakennusteollisuus RT ry
Rakennusteollisuus RT ry är hela byggbranschens förbundsorganisation som består av centralförbundet Rakennusteollisuus RT ry och fem sektorer. Inom de fem sektorerna finns över 2 600 medlemsföretag som sysselsätter över 55 000 personer. Medlemsföretagens sammanlagda omsättning är cirka 15 miljarder euro
Talonrakennusteollisuus ry
Talonrakennusteollisuus ry är sektororganisationen för husbyggare inom Rakennusteollisuus RT. Byggindustrins viktigaste uppgifter är att bevaka och främja medlemsorganisationernas intressen i arbetsmarknads- och näringspolitiska frågor. Intressebevakningen omfattar bland annat deltagande i förberedande av lagar och beslut som gäller branschen samt uppgörande av initiativ och presentationer för att främja medlemsorganisationernas verksamhet.
Finlands Fastighetsförbund rf
Finlands Fastighetsförbund rf:s medlemmar är bostadsaktiebolag, fastighetsaktiebolag, hyreshusägare och hyresvärdar. Fastighetsförbundet är fastighetsägarnas intressebevakare, fastighetsbranschens expertorganisation och en ledande påverkare inom branschen. Medlemmarna får tillgång till de färskaste nyheterna inom branschen och experttjänster.
Elentreprenörsförbundet STUL ry
Elentreprenörsförbundet STUL:s medlemmar består av cirka 2 000 el-, tele- och nätverksentreprenörer och ca 900 andra företag inom el- och byggbranschen, som hör till något av förbundets 14 medlemsorganisationer. Förbundet fungerar som medlemmarnas intressebevakare och producerar information om elbranschen. STUL grundades år 1933.
Byggandets Kvalitet BYKVA rf
Byggandets Kvalitet BYKVA rf är en aktör som har grundats av organisationer i fastighets- och byggbranschen i syfte att förbättra byggkvaliteten och främja förutsättningarna för sund konkurrens. BYKVA rf (RALA ry) samlar in uppgifter om och för ett register över företagen i branschen samt utvärderar dem och beviljar behörigheter och klassificeringar.
Rakli ry
RAKLI sammanför fastighetsbranschen och byggnadsbranschen. Raklis medlemmar inkluderar bostads- kontor- och infrastrukturägare, byggherrar, användare eller deras företrädare. RAKLI är en aktiv och inflytelserik samhällsdebattör, som är involverad i att att se till att den finska affärsklimatet utvecklas positivt. RAKLI informerar bl. a. om trender, förändringar och bästa praxis i fastighets- och byggnadsbranschen.
Samarbetspartners
Bisnode Finland Oy
Suomen Taloushallintoliitto ry
Dooxe Oy
Kustutaja Oü
Palkkaus.fi
Organisationer
Finlands Transport och Logistik SKAL rf
Henkilöstöpalveluyritysten liitto rf
Koneyrittäjien liitto ry
Gå till webbsidan
Läs broschyren
Läs mera
Advisory board
Tilaajavastuus oberoende rådgivare hjälper oss och våra kunder att se in i framtiden gällande samhälleligt ansvar och elektroniska tjänster
Bo Harald
Pionjär inom e-tjänster och ett styrelseproffs
Hannu Lehtilä
Expert inom kommunikation och samhälleligt ansvar
Petri Munkki
Pionjär inom digital marknadsföring och kundupplevelse.
Mika Huhtamäki
Tilaajavastuus vice VD, expert gällande branschens skyldigheter och lagstiftning.
Styrelsen
Vesa Immonen
VD, LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Kim Kaskiaro
Verkställande Direktör, Talonrakennusteollisuus ry Finsk Byggindustri.
Harri Hiltunen
Verkställande Direktör, Finlands Fastighetsförening rf
Olli-Heikki Kyllönen
Verkställande Direktör, Elentreprenörsförbundet STUL rf
Tapio Leinonen
Director, Finance and R&D, Terramare Oy
Jyrki Laurikainen
Verkställande direktör, Rakli ry