Pålitlig Partner logon

Användning av logon

Pålitlig Partner-programmets logo får användas av företag som registrerat sig i programmet. Medlemsföretagen kan lägga till logon på allt marknadsföringsmaterial och ladda upp den på sin webbplats. Pålitlig Partner-logon ger företaget en pålitlig och rejäl image. De som använder Pålitlig Partner-logon godkänner och förbinder sig att följa de nedan nämnda villkoren.

Logons användarvillkor:

 • Logon ägs av och användningen övervakas av Suomen Tilaajavastuu Oy.
 • Logon får användas av företag som har undertecknat en Pålitlig Partner-fullmakt och betalat årsavgiften.
 • Företaget får använda logon fritt i sin egen marknadsföring och kommunikation.
 • Logon ska alltid visas i sin helhet.
 • För att bearbeta logon krävs alltid ett skriftligt tillstånd av Suomen Tilaajavastuu Oy.
 • Logon ska alltid användas i färg.
 • När logon läggs upp på en webbsida ska de givna anvisningarna alltid följas.
 • Suomen Tilaajavastuu Oy förbehåller sig rättigheten att ändra logons utseende och användarrättigheter. Användarna förbinder sig att byta ut logon vid behov. Om eventuella ändringar meddelas separat.

Missbruk av Pålitlig Partner-logon

Suomen Tilaajavastuu Oy har rätt till följande åtgärder:

 • Att meddela om missbruket och kräva att missbruket korrigeras.
 • Att säga upp missbrukarens medlemskap.
 • Att offentliggöra missbruket.
 • Att vidta rättsliga åtgärder ifall missbruket inte korrigeras.

Om ett företag enligt Suomen Tilaajavastuu Oy:s tolkning har brutit mot logons användarrättigheter måste företaget omedelbart sluta använda Pålitlig Partner-logon.


Gör såhär för att lägga upp logon på din webbsida:

LK-tunnus

Du kan lägga upp Pålitlig Partner-logon på företagets webbplats. Kopiera html-koden nedan enligt anvisningarna.

<a href="https://zeckit.com/selvitys/FI/FÖRETAGETS FO-NUMMER?section=quickcheck"><img border="0" src="https://stv-tilaajavastuu-wp.s3.amazonaws.com/uploads/2015/05/LK-tunnus1.png" alt="LuotettavaKumppaniyritys"/></a>

FÖRETAGETS FO-NUMMER = skriv in ditt företags FO-nummer