Media
Vi erbjuder tjänster för att uppfylla de lagstadgade skyldigheter som kommer av Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft samt Lagen om skattenummer och skattenummerregistret för byggbranschen. Våra kunder är i huvudsak företag inom byggbranschen och organisationer inom den offentliga förvaltningen. Vi erbjuder elektroniska tjänster antingen direkt eller via våra samarbetspartners, och gör det lättare för organisationer att sköta sina administrativa skyldigheter.
Bildbank
I bildbanken hittar du logon för Suomen Tilaajavastuu Oy och tjänsten Pålitlig Partner. Pålitlig Partner-logon får användas av både medierna och medlemsföretagen. Genom att ladda upp logon på din hemsida ger du ditt företag en pålitlig image.
Brändanvisning på finska
Tilaajavastuu
Tilaajavastuu lodrät
Pålitlig Partner
Pålitlig Partner-logon får användas av alla företag som är medlemmar i programmet. Du kan lägga till logon i allt marknadsföringsmaterial och ladda upp den på företagets hemsida. Pålitlig Partner-logon ger företaget en pålitlig och rejäl image. De som använder Pålitlig Partner-logon godkänner och förbinder sig att följa användarvillkoren.   Läs mera
Pålitlig Partner
Nyckeltal
Pålitliga Partners
59 800
Pålitliga Partners i Estland
1 400
Rapport-användare
136 000
Valttikort
556 600
Rapporter i Byggplats registret
584 400
Kontaktuppgifter
Sari Jauhiainen
Marknadsföring
040 778 2608
Läs mera
Läs mera
Läs mera