Bekräfta anställningar i Ilmoita-tjänste

Arbetstagarnas anställningar ska bekräftas i Ilmoita-tjänsten med minst två års mellanrum. 

Anställningar som inte har bekräftats inom utsatt tid raderas automatiskt i Ilmoita-tjänsten. I samband med att en anställning raderas spärras även arbetstagarens Valttikort. 

Så här bekräftar du en anställning i Ilmoita-tjänsten: 

 1. Logga in på ditt Företagskonto i Tilaajavastuu på adressen https://portal.tilaajavastuu.fi
 2. Gå till Ilmoita-tjänsten genom att klicka på “Ilmoita, Valttikortti & ePerehdytys”.
 3. Klicka på mellanfliken Arbetstagare.
 • Överst på sidan ser du hur många anställningar i ditt företag som håller på att föråldras. 
 • Längst till höger i arbetstagarlistan hittar du kolumnen ”SKA BEKRÄFTAS” 
 • I kolumnen anges med datum och färger när arbetstagarens anställning ska bekräftas: 
 • Röd: Bekräfta anställningsuppgifterna genast, senast på det angivna datumet.
 • Gul: Bekräfta anställningsuppgifterna inom ett år.
 • Grön: Bekräfta anställningsuppgifterna inom två år.
 • Arbetstagarraderna har ordnats så att alla anställningar som behöver bekräftas finns överst i förteckningen. Om du vill kan du också sortera arbetstagaruppgifterna efter någon annan kolumn.

4. Så bekräftar du en anställning: 

 • Välj den första arbetstagaren på listan genom att klicka på arbetstagarraden.
 • Om arbetstagaren alltjämt har en anställning i ditt företag ska du klicka på ”Bekräfta och spara” ovanför arbetstagarraderna. Om arbetstagarens anställning har upphört ska du klicka på ”Radera arbetstagare”.
 • När du har bekräftat eller raderat anställningen förflyttas du automatiskt till uppgifterna för följande arbetstagare.
 • Bekräfta eller radera anställningsuppgifterna om alla arbetstagare på samma sätt. 

Ditt företag ska ha endast bekräftade anställningar bland arbetstagaruppgifterna. Vi rekommenderar att du bekräftar eller raderar arbetstagaruppgifterna i det skedet då uppgifterna är gulmarkerade. Granska uppgifterna senast när uppgifterna är rödmarkerade. Om du inte bekräftar uppgifterna inom utsatt tid kommer uppgifterna om arbetstagaren att raderas i tjänsten. I samband med att uppgifterna raderas spärras även arbetstagarens Valttikort. Observera att om ett Valttikort spärras oavsiktligt kan det bli svårt för arbetstagaren att komma in på byggplatsen.