Pålitlig Partner anvisningar

Bli medlem    Fyll i fullmakten  Skicka fullmakten    Rapporten Uppdatera information

Bli medlem

 • Flytta dig till Anslutningssidan.
 • Du kan fylla i fullmakten på nätet (på finska) eller på ett PDF-botten.

Bli medlem i Pålitlig Partner tjänsten

Fyll i fullmakten

Om ditt företag inte har anställd arbetskraft

 • Fyll i basuppgifterna på fullmakten.
 • Kom ihåg att meddela din e-postadress. Vi skickar anmälningar, meddelanden och uppdateringsbegärningar via e-post.
 • Om du fyller i fullmakten på nätet, välj alternativet “Yrityksellä ei ole palkattua työvoimaa” vid både pensionsförsäkringarna och kollektivavtalen.

Eläkevakuutukset

 • På PDF-fullmaktsbottnet räcker det att du kryssar i rutan “Företaget har ingen anställd arbetskraft” vid arbetskraft.

Fullmakt

Om du vill att Pålitlig Partner rapporten uppdateras till OK-läge möjligast fort, skicka ett högst 10 dagar gammalt intyg på skattebetalningar tillsammans med fullmakten.

Frivilliga uppgifter som du kan lägga till är företagarens olycksfallsförsäkring, företagshälsovårds leverantören, ansvarsförsäkring och patientförsäkring. För att lägga till försäkringarna behöver vi ett officiellt, under 3 månader gammalt intyg på försäkringen.

Om ditt företag har antälld arbetskraft

 • Fyll i basuppgifterna på fullmakten.
 • Kom ihåg att meddela din e-postadress. Vi skickar anmälningar, meddelanden och uppdateringsbegärningar via e-post. Anteckna kollektivavtalet som ditt företag följer, ArPL-försäkringsbolaget samt hos vilken serviceleverantör företagshälsovården är anordnad.
 • Skicka även ett under 3 månader gammalt intyg på den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.

Om du vill att Pålitlig Partner rapporten uppdateras till OK-läge möjligast fort, skicka ett högst 10 dagar gammalt intyg på skattebetalningar samt ett gilighets- och betalningsintyg på ArPL-försäkringen tillsammans med fullmakten.

Frivilliga uppgifter som du kan lägga till är företagarens olycksfallsförsäkring, ansvarsförsäkring och patientförsäkring. För att lägga till försäkringarna behöver vi ett officiellt, under 3 månader gammalt intyg på försäkringen.

Skicka fullmakten

 • Då du har fyllt i fullmakten skriv ut, underteckna och skicka den till oss via e-post i PD-format till adressen kundservice (at) tilaajavastuu.fi eller via posten till adressen som finns på fullmakten.
 • Då ditt företag har blivit anslutet till Pålitlig Partner tjänsten får du ett e-postmeddelande.

Observera att fullmakten ska undertecknas för hand och att undertecknaren bör vara behörig att underteckna företaget enligt handelsregistret.

Pålitlig Partner rapporten

Ditt företags rapport finns tillgänglig genast då vi har behandlat fullmakten.

 • Skapa ett företagskonto, så att du kan granska ditt företagsrapport. Närmare anvisningar till att skapa ett företagskonto hittar du i Företagskontots bruksanvisningar.
 • Logga in och flytta dig till Rapport tjänsten. I tjänsten kan du se ditt eget företags rapport samt hämta andra företags Pålitlig Partner rapport avgiftsfritt.

Uppdatering av information

Företagets basuppgifter

På företagskontot kan du själv administrera företagets information. Du kan till exempel uppdatera företagets namn och faktureringsadress.

 • Meddela oss om ditt företags FO-nummer ändras eller avvecklas. Fyll i och skicka oss även en ny fullmakt, eftersom Pålitlig Partner tjänsten är bunden till FO-numret.

Kollektivavtalen

Du kan meddela förändringar i kollektivavtalen genom en skriftlig anmälan per e-post till adressen kundservice (at) tilaajavastuu.fi.

Försäkringar

Meddela vår kundservice om ditt företags försäkringsbolag ändras. Det lönar sig att meddela om förändringen i god tid så att statuset på företagets rapport hålls uppdaterat.

 • Skicka oss ett nytt intyg på den nya försäkringen ifall olycksfalls-, ansvars- eller patientsförsäkringsbolaget ändras.
 • Då pensionsförsäkringsbolaget ändras uppdateras uppgifterna på rapporten snabbast om du skickar oss ett under 10 dagar gammalt intyg på den nya pensionsförsäkringen. I annat fall uppdateras uppgifterna inom två månader, beroende på pensionsförsäkringsbolaget.
Företagshälsovård

Uppgifterna om företagshälsovården uppdateras automatiskt om företagshälsovården är ordnad hos någon av följande tjänsteleverantörer: Attendo Terveyspalvelut Oy, Promedi, Kungsvägens Arbetshälsa, Mehiläinen, Suomen Terveystalo, Euromedfin Oy, Kristiinamedi Ab, Ipsorum Oy och Lääkärikeskus Aava.

I andra fall bör uppgifterna bekräftas regelbundet. Vi skickar ut en bekräftningsbegäran per e-post med 6-8 veckors mellanrum åt våra kunder, där vi ber att bekräfta uppgifterna eller meddela om förändringar.

 • Meddela oss skriftligt per e-post om företagshälsovårdens tjänsteleverantör ändras.

Alla intyg och skriftliga utredningar kan skickas per e-post till adressen kundservice(at)tilaajavastuu.fi