Ilmoita anvisningar

 

Användarhantering Lägg till arbetstagare Lägg till en bild Ändra personuppgifter Avaktivera Valttikort Registrera till byggplats ePerehdytys

 

Logga in eller registrera företaget

 

 

Vi rekommenderar användningen av följande webbläsare: Firefox, Google Chrome eller Safari.

Logga in i Ilmoita -tjänsten genom att välja Ilmoita ikonen, eller genom att välja logga in i företagskontot.

Om du ännu inte har ett Tilaajavastuu.fi användarkonto kan du börja med att registrera företaget först.

 

Hämta företagsinformation

Fyll i företagets och arbetsgivarens kontaktpersons uppgifter på fliken som öppnas. Observera att telefonnumret ska vara i internationellt format.

 

Screen Shot 2014-12-09 at 12.47.43 PM

 

Användarhantering

Den första personen som skapar användarkonto i Ilmoita-tjänsten blir automatiskt tilldelad ”Huvudsaklig användare” behörighet, och kan tilldela andra användare behörighet att använda Tilaajavastuus tjänster.

Den huvudsakliga användaren tilldelar andra användare användarbehörigheter. Användarbehörigheterna tilldelas i Företagskontot eller under fliken användarhantering i Ilmoita-tjänsten.

Basanvändaren har rätt att använda Rapport-tjänsten. Den huvudsakliga använadren tilldelar användarbehörigheter till de andra tjänsterna.

Användarbehörigheter skapas och upprätthålls i företagskontot, under fliken “Användarhantering”. Du kan också hantera användarbehörigheter i rapport-tjänsten under fliken “Käyttäjien hallinta”.

Om din användarprofil är kopplad till flera företag, välj det företag du vill hantera först.

  • Gå till ”Användarhantering” i företagskontot
  • Välj ”Ilmoita”
  • Välj ur menyn den användare du vill tilldela behörigheten till.
  • Om användaren inte finns i menyn betyder det att du måste skapa användaren först. Skriv in användarens e-post och välj Lägg till användare. Användaren har nu rätt att lägga till fler användare och editera arbetstagarinformationen.

 

Lägg till arbetstagare

Logga in i Ilmoita -tjänsten, via fliken Arbetstagarinformation. Från den grå navigationsbalken välj Arbetstagare bladet i menyn, och skriv in uppgifterna gällande de anställda.

Lägg till arbetstagare manuellt:

Screen Shot 2014-12-09 at 12.47.43 PM

1. Välj Ny anställd -knappen

2. Fyll i uppgifterna som är utmärkta med en asterisk

4. Spara genom att välja Spara

5. Samtliga personers inmatade information är nu synlig i listan som finns i nedre delen av rutan.

Efter att du sparat kan du lägga till ett fotografi på arbetstagaren genom att välja Ladda fotografi -knappen.

Screen Shot 2014-12-09 at 1.04.13 PM

Excel-import av arbetstagarlistan:

Screen Shot 2014-12-09 at 1.08.12 PM

1. Kontrollera Excel-filens format genom att välja exempelfilen, Ladda ner exempelfilen.

2. Skapa en Excel-fil enligt exemplet och välj Importera Excel.

3. Dubbelklicka på riktig fil från din dator, och importera filen till tjänsten.

 

OBS! Ilmoita-tjänsten kontrollerar att de införda skattenumren även är införda i det officiella registret över skattenummer. Kontrollen tar ca. 24 timmar. Användaren bör själv anmäla eventuella skattenummer som inte finns i det officiella registret till Skatteförvaltningen. Under kontrollskedet går det endast att beställa Valttikort för de arbetstagare som har statusen OK.

 

Lägg till en bild

Då du sparat informationen genom att välja Spara-knappen, kan du lägga till ett fotografi på arbetstagaren.

Du kan också hämta flera foton på en gång genom att välja Importera zip -knappen. Du bör namnge bilderna med personens eget skattenummer, t.ex. 100012341234.jpg ja spara bilderna i zip-mappen. Filen får vara högst 50Mt stor.

 

Ändra personuppgifter

1. Från Arbetstagare –sidans lista, välj den önskade arbetstagare vars information du önskar editera.

2. Arbetstagarens information blir synlig högst upp på sidan.

Screen Shot 2014-12-09 at 12.47.43 PM

3. Ändra önskad information och välj Spara.

4. Lägg till arbetstagarens fotografi genom att välj Ladda fotografi.

5. Tag bort en arbetstagare från listan genom att välja Radera anställd -knappen och lägg till en ny arbetstagare genom att välja Ny anställd -knappen.

 

Avaktivera Valttikort

Du kan avstänga arbetstagarens Valttikort genom att välja kortet på sidan ”Aktiva kort”. Kortet avaktiveras genom att välja önskad arbetstagare och genom att klicka på ”Stäng”-knappen.

Screen Shot 2015-02-17 at 11.24.02 AM

Observera att ett kort du en gång stängt inte är möjligt att använda eller aktivera på nytt. Det avstängda Valttikortet får inte längre användas.

Om arbetstagaren har mistat sitt Valttikort skall kortet avstängas av säkerhetsskäl. Efter att kortet stängts av kan du beställa ett nytt Valttikort till arbetstagaren genom att välja Kortbeställnings sidan.

 

Registrera till byggplats

Du registrerar ditt företag till en byggplats genom att välja Registrera till byggplats från den fgrå navigationsbalken.

Innan du börjar registreringen bör du ha följande information: Byggplats-nyckeln, Beställarens namn och FO-nummer, samt projektets start- och slutdatum.

1. Från vänster, välj Registrera till byggplats

2. I fältet som öppnade sig, ange Byggplats-nyckeln. ”Sök”

3. Fyll härefter i beställaren information och välj till sist Bekräfta registreringen.

Screen Shot 2014-12-09 at 2.11.01 PM

4. Rekisteringen lyckades eller registreringen misslyckades meddelande följer. Kontrollera informationen du angett tidigare i Ilmoita-tjänsten.

Screen Shot 2014-12-09 at 2.22.45 PM

Arbetsgivaren registrerar sig till byggplatsen här, men i detta skede överförs ingen information gällande de anställda. Denna information skall enskilt matas in i Ilmoita-tjänsten under Arbetstagarinformation bladet. Informationen angåede de anställda skall anges för att underlätta rapporteringsskedet.

 

ePerehdytys

Ta i bruk ePerehdytys tjänsten via Ilmoita tjänsten på följande sätt:

  1. Beställ ePerehdytys tjänsten på Ilmoita tjänstens framsida, du hittar den i nedre kanten.
  2. Ge användarbehörigheter åt arbetstagarna till ePerehdytys tjänsten. Du kan antingen ge användarbehörighet åt alla arbetstagare på en gång på Ilmoita tjänstens framsida eller åt en arbetstagare i taget på ”Arbetstagarinformation” fliken i Ilmoita tjänsten.

Arbetstagaren kan genomföra ePerehdytys på adressen eperehdytys.fi. Arbetstagaren autentiserar sig vid inloggningen till tjänsten genom att använda streckkoden på sitt Valttikort eller med sitt skattenummer och företagets FO-nummer. Inloggningen bekräftas via SMS.

En genomförd ePerehdytys-kompetens syns i Taitoregistret och i system som använder sig av information från Taitoregistret.

Mera information om ePerehdytys tjänsten hittar du i ePerehdytys FAQ:n.

 

 

Vår kundservice hjälper gärna gällande frågor angående Veronumero tjänsterna

  • 0600 301339 1,52 eur/min + lokalavgift, vardagar 8 – 16
  • asiakaspalvelu(at)veronumero.fi