Våra tjänster
Lättaste sättet att ta hand om de lagstadgade skyldigheterna med en gång.
Valvoja är beställarens verktyg för automatisk uppföljning av entreprenörer.
Registrera ditt företag till byggplatsen och administrera arbetstagar- och företagsuppgifterna.
Alla som arbetar på ett bygge måste ha ett ID-kort med fotografi och skattenummer.
Aktuellt
Kundmeddelande
Valttikort prishöjning 1.1.2019
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.11.2018
Priset för Valttikort höjs med start 1.1.2019. Prishöjningen är baserad på ökade material- och produktionskostnader samt utveckling av tjänsten. Valttikortet kostar 26 € + moms med start 1.1.2019. I paketet igår både det orangefärgade smartkortet och det blå personkortet. Valttikortets pris har varit 24 € + moms sedan år 2013.  
Läs mera
Kundmeddelande
Pålitlig Partner prishöjning 1.1.2019
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.11.2018
Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs. Prisförändringen baserar sig på utvecklingskostnader samt kostnader som uppkommer p.g.a datainsamling och förbättring av datasäkerheten. Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs till 115 € + moms med start den 1.1.2019.
Läs mera
Kundmeddelande
Förändringar i Pålitlig Partner-tjänstens avtalsvillkor
Suomen Tilaajavastuu Oy 18.10.2018
Innehållet i avtalsvillkoren för Suomen Tilaajavastuu Oy:s tjänst Pålitlig Partner och i fullmakten som kunden gett Suomen Tilaajavastuu Oy ändras den 18 oktober 2018 för nya kunder och den 17 november 2018 för nuvarande kunder.
Läs mera