Våra tjänster
Lättaste sättet att ta hand om de lagstadgade skyldigheterna med en gång.
Valvoja är beställarens verktyg för automatisk uppföljning av entreprenörer.
Registrera ditt företag till byggplatsen och administrera arbetstagar- och företagsuppgifterna.
Alla som arbetar på ett bygge måste ha ett ID-kort med fotografi och skattenummer.
Aktuellt
KUNDMEDDELANDE
Skattenummerregistret uppdateras och för en del av våra kunder kräver detta åtgärder i Ilmoita-tjänsten
Suomen Tilaajavastuu 21.1.2019
På grund av en uppdatering av Skatteförvaltningens skattenummerregister behöver en del företag som använder Ilmoita-tjänsten bekräftaanställningsuppgifternaför sina arbetstagare i tjänsten.
Läs mera
Kundmeddelande
Användningsvillkoren för Ilmoita och Valttikort-tjänsterna ändras 1.2.2019
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.12.2018
Lagen om Skattenummer och Skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) har ändrats i år. I fortsättningen kommer Skatteförvaltningen att ur registret avregistrera de arbetstagare som inte rapporterats i en enda byggplatsanmälning, under de senaste två åren. Inget separat meddelande om avregistreringen skickas till den registrerade, eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret. Skatteförvaltningen påbörjar en regelbunden rensning av skattenummerregistret i slutet av februari.
Läs mera
Kundmeddelande
Valttikort prishöjning 1.1.2019
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.11.2018
Priset för Valttikort höjs med start 1.1.2019. Prishöjningen är baserad på ökade material- och produktionskostnader samt utveckling av tjänsten. Valttikortet kostar 26 € + moms med start 1.1.2019. I paketet igår både det orangefärgade smartkortet och det blå personkortet. Valttikortets pris har varit 24 € + moms sedan år 2013.  
Läs mera