Våra tjänster
Lättaste sättet att ta hand om de lagstadgade skyldigheterna med en gång.
Valvoja är beställarens verktyg för automatisk uppföljning av entreprenörer.
Registrera ditt företag till byggplatsen och administrera arbetstagar- och företagsuppgifterna.
Alla som arbetar på ett bygge måste ha ett ID-kort med fotografi och skattenummer.
Aktuellt
Kundmeddelande
Dubbla fakturor på grund av fel i faktureringssystemet
Suomen Tilaajavastuu 1.7.2019
Det har uppstått en störning i vårt faktureringssystem under helgen, vilket har resulterat i att dubbla fakturor har skapats för samma beställningar. Vi undersöker för orsaken till felet och kommer att informera de berörda parterna.
Läs mer
KUNDMEDDELANDE
Skattenummerregistret uppdateras och för en del av våra kunder kräver detta åtgärder i Ilmoita-tjänsten
Suomen Tilaajavastuu 21.1.2019
På grund av en uppdatering av Skatteförvaltningens skattenummerregister behöver en del företag som använder Ilmoita-tjänsten bekräftaanställningsuppgifternaför sina arbetstagare i tjänsten.
Läs mera
Kundmeddelande
Användningsvillkoren för Ilmoita och Valttikort-tjänsterna ändras 1.2.2019
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.12.2018
Lagen om Skattenummer och Skattenummerregistret för byggbranschen (1231/2011) har ändrats i år. I fortsättningen kommer Skatteförvaltningen att ur registret avregistrera de arbetstagare som inte rapporterats i en enda byggplatsanmälning, under de senaste två åren. Inget separat meddelande om avregistreringen skickas till den registrerade, eller till den på vars begäran uppgifterna har förts in i registret. Skatteförvaltningen påbörjar en regelbunden rensning av skattenummerregistret i slutet av februari.
Läs mera