Våra tjänster
Lättaste sättet att ta hand om de lagstadgade skyldigheterna med en gång.
Valvoja är beställarens verktyg för automatisk uppföljning av entreprenörer.
Registrera ditt företag till byggplatsen och administrera arbetstagar- och företagsuppgifterna.
Alla som arbetar på ett bygge måste ha ett ID-kort med fotografi och skattenummer.
Aktuellt
Kundmeddelande
Serviceavbrott och förändringar i Tilaajavastuu-tjänsterna
Suomen Tilaajavastuu Oy 12.4.2017
Våren för med sig förändringar i Tilaajavastuu-tjänsterna. På måndagen den 24.4 kan alla våra användare logga in i sitt eget företagskonto. Under helgen 21 - 23.4.2017 utför vi servicearbete i tjänsterna, vilket medför serviceavbrott av och till under hela helgen.
Läs mera
Kundmeddelande
Produktgaranti gällande Valttikorten
Suomen Tilaajavastuu Oy 13.3.2017
Tilaajavastuu beviljar från och med 15.03.2017 en tre månaders produktgaranti gällande beställda Valttikort. Garantin är i kraft tre månader från beställningsdatumet. Under garantitiden kan kunden returnera ett icke fungerande kort till Tilaajavastuus kvalitetskontroll, och om kortet visar sig vara felaktigt får kunden ett nytt kort utan kostnad.
Läs mera
Kundmeddelande
Serviceavbrott 14.2.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 13.2.2017
Vi utför servicearbete i Tilaajavastuu-tjänsterna på tisdag 14.2.2017 kl 20-21. Under servicearbetets gång är både Veronumero-, och Tilaajavastuu-tjänsterna ur bruk. Serviceavbrottet beäknas ta cirka en timme.
Läs mera