Våra tjänster
Lättaste sättet att ta hand om de lagstadgade skyldigheterna med en gång.
Valvoja är beställarens verktyg för automatisk uppföljning av entreprenörer.
Registrera ditt företag till byggplatsen och administrera arbetstagar- och företagsuppgifterna.
Alla som arbetar på ett bygge måste ha ett ID-kort med fotografi och skattenummer.
Aktuellt
Kundmeddelande
Produktgaranti gällande Valttikorten
Suomen Tilaajavastuu Oy 13.3.2017
Tilaajavastuu beviljar från och med 15.03.2017 en tre månaders produktgaranti gällande beställda Valttikort. Garantin är i kraft tre månader från beställningsdatumet. Under garantitiden kan kunden returnera ett icke fungerande kort till Tilaajavastuus kvalitetskontroll, och om kortet visar sig vara felaktigt får kunden ett nytt kort utan kostnad.
Läs mera
Kundmeddelande
Serviceavbrott 14.2.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 13.2.2017
Vi utför servicearbete i Tilaajavastuu-tjänsterna på tisdag 14.2.2017 kl 20-21. Under servicearbetets gång är både Veronumero-, och Tilaajavastuu-tjänsterna ur bruk. Serviceavbrottet beäknas ta cirka en timme.
Läs mera
Kundmeddelande
Pålitlig Partner prishöjning 1.3.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.1.2017
Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs. Prisförändringen baserar sig på utvecklingsavgifter och kostnader som uppkommer av datainsamling. Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs till 105 € + moms med start den 1.3.2017. Årsavgiften inbefattar all information som krävs enligt Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, samt information gällande företagens ansvarsförsäkring. Pålitlig Partner-tjänstens årsavgift höjdes senast 1.1.2015 och det dåvarande priset var 100 € + moms.
Läs mera