Våra tjänster
Lättaste sättet att ta hand om de lagstadgade skyldigheterna med en gång.
Valvoja är beställarens verktyg för automatisk uppföljning av entreprenörer.
Registrera ditt företag till byggplatsen och administrera arbetstagar- och företagsuppgifterna.
Alla som arbetar på ett bygge måste ha ett ID-kort med fotografi och skattenummer.
Aktuellt
Kundmeddelande Ohjelmapäivitys Tilaajavastuu-palvelussa
Serviceavbrott i Tilaajavastuutjänsterna 15-18.12.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 16.11.2017
Hösten för med sig förändingar som förstärker datasäkerheten gällande våra webbtjänster och vår service plattform. Orsaken till  förändringarna är Tilaajavastuus och det svenska företaget ID06 Ab:s produktutvecklings- och uppköps samarbete. Samarbetet har som mål att i framtiden utveckla en en gemensam serviceinfrastruktur. Tilaajavastuu och ID06 har redan utvecklat en gemensam användarhantering, som möjliggör att användaren kan logga in i både Tilaajavastuu-tjänsterna och ID06-tjänsten med samma användaruppgifter. Förbättrad driftsäkerhet gällande webbtjänsterna Vi förbättrar tillika företagskontots andimistrationsgränssnitt, tjänsternas databasstruktur och vi tar i bruk ett nytt servicecenter där användarinformationen gällande företagskontot, Ilmoita-tjänstens, taitoregistrets och Valttikortlagrets information säkerhetskopieras.
Läs mera
Kundmeddelande
Valvoja-tjänstens pris och användningsvillkor ändrar 1.11.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 28.9.2017
Valvoja-tjänstens pris och användningsvillkor ändrar 1.11.2017. Ändringarna beror på utveckling av tjänsten och nya funktioner som tas i bruk. 1.11.2017 kan Valvoja-tjänstens användare bl. a se Pålitlig Partner-företagens kreditvärdighet direkt i tjänsten. 
Läs mera
Asiakastiedote
Förhandsanmälan gällande utstationering av arbetstagare skall göras med start 1.9.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 28.8.2017
Suomeen työntekijöitä lähettävän ulkomaalaisen yrityksen on tehtävä työntekijöiden lähettämisestä ilmoitus työsuojeluviranomaisille 1.9.2017 alkaen. Ilmoituksen voi tehdä helposti Tilaajavastuun Ilmoita-palvelun kautta.
Lue lisää