Våra tjänster
Lättaste sättet att ta hand om de lagstadgade skyldigheterna med en gång.
Valvoja är beställarens verktyg för automatisk uppföljning av entreprenörer.
Registrera ditt företag till byggplatsen och administrera arbetstagar- och företagsuppgifterna.
Alla som arbetar på ett bygge måste ha ett ID-kort med fotografi och skattenummer.
Aktuellt
Kundmeddelande
Serviceavbrott 14.2.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 13.2.2017
Vi utför servicearbete i Tilaajavastuu-tjänsterna på tisdag 14.2.2017 kl 20-21. Under servicearbetets gång är både Veronumero-, och Tilaajavastuu-tjänsterna ur bruk. Serviceavbrottet beäknas ta cirka en timme.
Läs mera
Kundmeddelande
Pålitlig Partner prishöjning 1.3.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy 30.1.2017
Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs. Prisförändringen baserar sig på utvecklingsavgifter och kostnader som uppkommer av datainsamling. Årsavgiften för Pålitlig Partner-tjänsten höjs till 105 € + moms med start den 1.3.2017. Årsavgiften inbefattar all information som krävs enligt Lagen om beställarens utredningsskyldighet och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft, samt information gällande företagens ansvarsförsäkring. Pålitlig Partner-tjänstens årsavgift höjdes senast 1.1.2015 och det dåvarande priset var 100 € + moms.
Läs mera
Meddelande
Serviceavbrott
Suomen Tilaajavastuu Oy 15.12.2016
Serviceavbrott i Tilaajavastuus tjänster lördag 17.12.2016 Vi utför servicearbete i våra tjänster på lördag 17.12.2016 från kl 10.00. Under servicearbetets gång går det inte att använda Tilaajavastuu- och Veronumero -tjänsterna. Vi estimerar att servicearbetet kommer att ta ca. 2 timmar, men kommer att uppdatera hur arbetet förlöper på våra hemsidor. Vi beklagar avbrottet i våra tjänster till alla våra kunder.
Läs mera