Lisätietoja


Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa tarvittavat palvelut sekä tilaajavastuulain että veronumerolain noudattamista varten. Suomen Tilaajavastuu Oy:n tuoteperheeseen kuuluvat Veronumero.fi-, Korjausurakka.fi- ja Tilaajavastuu.fi-palvelut.

  • Tilaajavastuu.fi on Suomen suurin ja kattavin yrityksille suunnattu tilaajavastuulain edellyttämien tietojen rekisteri.
  • Veronumero.fi sisältää veronumerolain edellyttämät tiedot työntekijöistä. Tietojen oikeellisuus tarkastetaan Verohallinnon virallisesta rakennusalan veronumerorekisteristä. Veronumero.fi -palvelu ei ole Verohallinnon ylläpitämä virallinen rakennusalan veronumerorekisteri. http://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Veronumero
  • Korjausurakka.fi on taloyhtiöiden ja isännöitsijöiden ilmainen kilpailutuspalvelu.

Suomen Tilaajavastuu Oy omistaa Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry

Rakentamisen Laatu RALA ry on kiinteistö- ja rakennusalan järjestöjen perustama toimija, jonka tavoitteena on parantaa rakentamsien laadun ja terveen kilpailun edellytyksiä. RALA kerää ja ylläpitää tiedon alan yrityksistä, arvioi niitä ja antaa pätevyyksiä ja luokituksia.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n jäseninä on 2000 sähkö-, tele- ja verkostourakoitsijaa ja noin 900 muuta sähköisen talotekniikan yritystä, jotka kuuluvat liiton 14 jäsenjärjestöön. Liitto toimii jäsenyritystensä edunvalvojana ja sähköalan tiedon tuottajana. Se on perustettu vuonna 1933.

Suomen Kiinteistöliitto ry:n jäsenet ovat asunto-osakeyhtiöt, kiinteistöosakeyhtiöt, asuinvuokratalojen omistajat sekä vuokranantajat. Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut.

Rakennusteollisuus RT ry on koko rakennusteollisuuden liittoyhteisö, joka muodostuu Rakennusteollisuus RT ry:stä keskusliittona ja siihen kuuluvista viidestä toimialasta. Viiden toimialan yhteensä yli 2600 jäsenyrityksen palveluksessa on lähes 55 000 henkilöä. Jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 15 miljardia euroa.

Talonrakennusteollisuus ry toimii talonrakennusalan yritysten toimialayhdistyksenä Rakennusteollisuus RT:ssä. Talonrakennustoimialan tärkeimpiä tehtäviä on valvoa ja edistää jäsenyritystensä etuja työmarkkina- ja elinkeinopoliittisissa asioissa. Toimialan edunvalvonta käsittää muun muassa osallistumisen alaa koskevan lainsäädännön ja päätösten valmisteluun sekä aloitteiden ja esitysten laadinnan jäsenyritysten toiminnan edistämiseksi.

Palvelun ylläpidosta vastaa

Suomen Tilaajavastuu Oy
Vänrikinkuja 2
02600 ESPOO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raportit-palvelu