TILAAJAVASTUU.FI -PALVELU

 

Mikä on Tilaajavastuu.fi-palvelu?

Tilaajavastuu.fi-palvelu on kotimainen verkkopalvelu tilaajavastuulain edellyttämään raportointiin. Palvelun avulla  tarkastetaan aliurakoitsijoiden lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen hakemalla tilaajavastuulain vaatimusten mukaiset yritysraportit.

Tilaajavastuu.fi-palvelu on avoinna arkisin kello 6:00-23:00.

Tilaajavastuu.fi-palvelu tarjoaa kaikki tarvittavat  työkalut tilaajavastuulain rutiinien hoitamiseen. Palvelut helpottavat sekä tilaajan että toimittajan raportointityötä. Lain rutiiniluonteisten tehtävien hoitamiseen tarjottavat palvelut ovat:


Mikä on tilaajavastuulaki?

Lain mukaan työn tilaajan tulee selvittää ennen sopimuksen tekohetkeä toimittajan tilaajavastuulain edellyttämät tiedot mm. ennakkoperintä-, työnantaja-, kaupparekisteri- ja alv-rekisteriotteet. Lisäksi täytyy tehdä selvitykset verojen maksamisesta, tapaturmavakuutuksen järjestämisestä sekä eläkevakuutusten ottamisesta ja edellä mainittujen maksujen suorittamisesta. Tilaajan on myös selvitettävä, mitä työehtosopimusta sovelletaan.

Tilaajavastuu.fi-palvelu kokoaa nämä tiedot, ja pitää ne Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneelle toimittajalle ajan tasalla. 


Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset:

 • Selvitys ennakkoperintärekisterimerkinnästä
 • Selvitys työnantajarekisterimerkinnästä
 • Selvitys arvonlisäverovelvollisten rekisterimerkinnästä
 • Kaupparekisteriote
 • Todistus verojen maksamisesta, verovelkatodistus tai selvitys verovelan maksusuunnitelmasta
 • Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja suorittamisesta tai selvitys erääntyneiden
 • Eläkevakuutusmaksujen maksusopimuksesta
 • Selvitys sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista
 • 1.9.2012 alkaen rakennusalalla läkisääteinen tapaturmavakuutustieto

Onko Suomen Tilaajavastuu Oy (ST) viranomainen ja toimiiko ST aluehallintoviraston alla?

Suomen Tilaajavastuu Oy on osakeyhtiö eikä toimi aluehallintoviraston alla. ST:n omistaa Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry, Talonrakennusteollisuus ry, Rakentamisen Laatu RALA ry ja Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) valtakunnallisena tehtävänä on tilaajan selvitysvelvollisuuden valvonta. AVI on viranomainen ja heitä koskevat viranomaisvelvoitteet kuten neuvonta tilaajavastuulakiin liittyen.


Mitkä ovat Tilaajavastuu.fi-palvelun hyödyt?

Tilaajavastuulaki edellyttää eri alojen toimijoilta jatkuvaa raportointia. Kaikki ajantasaiset asiakirjat täytyy hankkia eri rekistereistä ja muistaa toimittaa ajallaan. Sama työ kertautuu tilaajan päässä aliurakoitsijoiden raportteja tarkastettaessa – jopa neljästi vuodessa. Tilaajavastuu.fi-palvelu automatisoi prosessin ja helpottaa kaikkien osapuolien työtä.


Kuka tarjoaa Tilaajavastuu.fi-palvelun?

Palvelun tarjoaa Suomen Tilaajavastuu Oy. Yhtiön omistavat  Rakentamisen Laatu RALA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Rakennusteollisuus RT ry ja Talonrakennusteollisuus ry.

Palveluntarjoajan yhteystiedot:

Suomen Tilaajavastuu Oy
Vänrikinkuja 2
02600 ESPOO

 

RAPORTIT -PALVELU

Tilaajavastuu.fi Raportit -palvelu on avoinna arkisin kello 6:00-23:00

Mikä on Raportit-palvelu?

Raportit-palvelu on suunnattu yrityksille ja taloyhtiöille, eli työn tilaajille. Raportit-palvelusta saat tilaajavastuulain edellyttämät raportit sähköisesti PDF-muodossa. 

Miten rekisteröidyn Raportit-palveluun?

Palveluun rekisteröityminen tapahtuu yrityksen tietojen syöttämisellä palveluun. Rekisteröinnin yhteydessä tulee ilmoittaa yrityksen/yhtiön perustiedot, eli y-tunnus, laskutusosoite, sähköpostiosoite ja salasana. Rekisteröinti vahvistetaan aina sähköpostilla, jonka jälkeen palvelun käyttö voidaan aloittaa.

Rekisteröidy Raportit-palveluun tästä.

Jatkossa kirjautuminen Raportit-palveluun tapahtuu Tilaaajavastuu.fi:n etusivulta kirjautumiskentästä.


Mitä tietoja palvelusta saatavat raportit sisältävät?

Palvelusta on saatavilla tilaajavastuulain edellyttämät raportit Luotettava Kumppani –ohjelmassa mukana olevista yrityksistä. Luotettava Kumppani –ohjelmassa mukana olevien yritysten raportit ovat maksuttomasti haettavissa Raportit –palvelusta. Raportit sisältävät YTJ-otteen, kaupparekisteritiedot, tiedon mahdollisista liiketoimintakielloista sekä tiedot vero-, eläke- ja työnantajamaksujen hoitamisesta, tapaturmavakuutuksen järjestämisestä sekä noudatettavat työehtosopimukset. Kaikkien Luotettava Kumppani –ohjelmaan kuuluvien yritysten raportit ovat  ilmaisia.

 2.4.2014 alkaen on mahdollista hakea virolaisen ja suomalaisen yrityksen Tilaajavastuu.fi -yhdistelmäraportin.

Lisäksi saatavilla ovat Rakentamisen Laatu RALA ry:n ylläpitämä ote jäsenyrityksien pätevyys- ja yritystiedoista.

Raportit –palvelusta on saatavilla  maksullinen raportti kaikista suomalaisista yrityksistä.  Tämä raportti sisältää ainoastaan YTJ-otteen, kaupparekisteritiedot ja liiketoimintakieltotieto. Maksullisen raportin hinta on 5,5 € + alv 24 %.


Löytyykö Raportit-palvelusta myös ulkomaalaisten yritysten tietoja?

Tällä hetkellä Tilaajavastuu.fi-palvelun tiedot rajautuvat suomalaisiin ja virolaisiin yrityksiin. Jatkossa palvelua laajennetaan osittain myös ulkomaalaisiin (EU) yrityksiin.

Tilaajan on aina tarkistettava sekä suomalaisen yrityksen että ulkomaalaisen yhteisön tai sivuliikkeen osalta tilaajavastuulain velvoitteet. 2.4.2014 alkaen on mahdollista hakea virolaisen ja suomalaisen yrityksen Tilaajavastuu.fi -yhdistelmäraportin.


Kuinka usein raportit päivittyvät?

Raportit luodaan päivittäin, verotiedot päivittyvät 4 viikon välein ja tiedot eläkevakuutuksista päivittyvät noin. 2 kuukauden välein eläkevakuutusyhtiöstä riippuen.


Onko Raportit-palvelu maksullinen?

Palveluun rekisteröityminen ja käyttöönotto on ilmaista. Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittyneiden yritysten tilaajavastuu-raportit ovat maksutta haettavissa Raportit -palvelusta. Muiden kuin Luotettavien Kumppaneiden raportit ovat maksullisia.


Minkä hintainen on Luotettava Kumppani –raportti?

Kaikkien Luotettava Kumppani –ohjelmaan liittyneiden yritysten raportit ovat maksuttomia, 0€.


Minkä hintaisia maksulliset raportit ovat?

Muiden kuin Luotettava Kumppani –ohjelmaan kuuluvien yritysten raportit maksavat 5,50€ + alv 24%. Maksullinen raportti sisältää ainoastaan kaupparekisteriotteen,  YTJ:n rekisteritiedot  ja tiedot liiketoimintakielloista.

Viro-raportin hinta on 9 € + alv 24% ja taustaselvityksen hinta on 125 € + alv24 % .

Hinnasto


Miten raportit veloitetaan?

Lasku lähetetään postitse kerran kuukaudessa käyttäjätiedoissa ilmoitettuun osoitteeseen, jos maksullisia raportteja on noudettu. 


Mitä tarkoittaa SEIS-symboli raportilla?

 SEIS-symboli raportilla tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminta on päättynyt tai lakkautettu, se on konkurssissa tai yrityksen vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa.


Mitä tarkoittaa Selvitä-symboli raportilla?

 Yrityksen tiedoissa on tietolähteiden perusteella tilaajavastuutietojen osalta selvitettävää. Tulkinta ei estä työn tilaamista, toimittaja voi korjata tilanteen ja antaa tilaajalle selvityksen/todistuksen.


Mitä tarkoittaa Huomioi -symboli raportilla?

 Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuulua rekisteriin.

Merkintää käytetään kun tilaajan on huomioitava esimerkiksi toimittajan arvonlisäverovelvollisuusrekisteritiedon kohdalla poikkeava sääntö. (esim. vapautus rekisteriin kuulumisesta) Tulkinta ei estä työn tilaamista.


Mitä OK-symboli tarkoittaa?

 Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.

Symbolia käytetään kun yrityksen tiedoissa ei ole yhtään huomioitavaa, selvitettävää tai puuttuvaa tietoa.


Mitä tarkoittaa tietoja odotetaan- symboli raportilla?

 Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteestä. Lisäselvitys pyydettävä toimittajalta jotta yrityksen tiedot tilaajavastuulain nojalla voidaan katsoa olevan kunnossa. Tulkinta ei estä työn tilaamista.

Symbolia käytetään esimerkiksi kun odotetaan tietoa verohallinnolta tai muulta tietolähteeltä yrityksen maksutiedoista tai yrityksen omaa ilmoitusta esimerkiksi yrityksen noudatettavasta työehtosopimuksesta.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on SEIS-symboli?

Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa, työtä ei pidä tilata SEIS -merkinnän voimassaolon aikana.

Symbolia käytetään esimerkiksi kun yrityksen vastuuhenkilöllä on liiketoimintakielto tai yritys on konkurssissa.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on Selvitä –symboli?

Symboli ei ole este tilaamiselle, mutta yrityksen tulee hoitaa velvoitteensa kuntoon ja toimittaa tilaajalle selvitys merkinnästä ennen sopimuksen tekoa. Liitä selvitys raportin liitteeksi ja säilytä määräaikana normaalisti.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on Huomioi –symboli?

Symbolia käytetään kun tilaajan on huomioitava esimerkiksi toimittajan arvonlisäverovelvollisuusrekisteritiedon kohdalla poikkeava sääntö. (esim. vapautus rekisteriin kuulumisesta) Tällöin tilaajan tulisi pyytää toimittajalta selvitys kyseisestä poikkeuksesta ja toimittajan tulee toimittaa tarvittavat tiedot pyynnöstä. Tulkinta ei estä työn tilaamista.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on Tietoja odotetaan –symboli?

Yrityksen tiedoista ja näin ollen raportilta puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteestä. Lisäselvitys on pyydettävä toimittajalta jotta yrityksen tiedot tilaajavastuulain nojalla voidaan katsoa olevan kunnossa. Tulkinta ei estä työn tilaamista. Liitä raporttiin todistukset ja säilytä normaalisti tarkastusta varten.

LUOTETTAVA KUMPPANI -OHJELMA

Mikä on Luotettava Kumppani -ohjelma?

Luotettava Kumppani -ohjelma täydentää Tilaajavastuu.fi-palvelua. Ohjelman avulla palveluun saadaan raporttiin tiedot vero- ja työeläkevelvoitteiden hoitamisesta, tapaturmavakuutuksen järjestämisestä sekä noudatettavasta työehtosopimuksesta. Liittymällä Luotettavaksi Kumppaniksi toimittaja saa tilaajavastuuraporttinsa maksuttomasti kaikkien haettavaksi. Liity Luotettavaksi Kumppaniksi


Miten liityn ohjelman jäseneksi?

Ohjelmaan liittyminen tapahtuu syöttämällä yrityksen tiedot valtakirjaan ja toimittamalla allekirjoituksella varustettu valtakirja Suomen Tilaajavastuu Oy:lle. Näin valtuutetaan yrityksen tietojen (vero-, eläke- , tapaturmavakuutuksen järjestämisestä, ja työnantajamaksut sekä noudatettavat työehtosopimukset) hakeminen ja  julkistaminen Tilaajavastuu.fi-palvelussa. Riittää, kun täytät ja toimitat valtakirjan vain kerran.


Mitkä raportit yritykseni saa liittymällä Luotettava Kumppani -ohjelmaan?

Yrityksesi saa tilaajavastuulain edellyttämän raportin, joka on kaikille maksutta haettavissa Raportit -palvelusta. Tämän lisäksi raportin etusivu julkaistaan myös "pikatarkistuksessa" osoitteessa http://www.tilaajavastuu.fi/pikatarkistus.


Mitä hyötyä Luotettava Kumppani –ohjelmaan liittymisestä on?

Liittymällä Luotettava Kumppani –ohjelmaan toimittajan asemassa sinun ei enää tarvitse toimittaa Tilaajavastuulain edellyttämiä todistuksia yrityksestäsi. Tiedot ovat maksuttomasti tilaajiesi haettavissa Raportit –palvelussamme.


Minkä hintainen Luotettava Kumppani -ohjelma on?

Luotettava Kumppani –ohjelman vuosimaksu on 95€ + alv 24%. Lisäksi on mahdollista maksusta lisätä raporttiin vapaaehtoisia lisätietoja kuten vastuuvakuutustiedot ja työterveydenhuoltotiedot.


Mitä ovat Luotettava Kumppani -ohjelman maksulliset lisätiedot?

Maksullisiin ja tilaajavastuulain kannalta raportilla näkyviin vapaaehtoisiin tietoihin kuuluvat vastuuvakuutus ja tieto työterveydenhuollon järjestämisestä. Lisätietojen vuosimaksu on 10€ + alv 24% vuosi/tieto. Lisätietojen ilmoittaminen palvelussa edellyttää vastuuvakuutus- ja työterveyshuollontodistusten toimittamista.  Vaaditut todistukset saa pyynnöstä vakuutusyhtiöltä/työterveydenhuollon järjestäjältä tai joissakin tapauksissa noudettua verkko-palveluista.


Miten maksan Luotettava Kumppani -ohjelman vuosimaksun?

Luotettava Kumppani-ohjelman vuosimaksu laskutetaan erikseen kun yrityksen valtakirjasopimus on vastaanotettu, ja kaikki siinä olevat tiedot on tarkistettu. Vuosimaksun lasku lähetetään postitse valtakirjasopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.


Kuinka kauan Luotettava Kumppani -jäsenyys on voimassa kerrallaan?

Luotettava Kumppani -jäsenyys on voimassa 12 kuukautta laskuttamisen jälkeen.


Kuinka kauan kestää, ennen kuin tiedot näkyvät palvelussa?

Tilaajavastuuraportti julkaistaan heti valtakirjan käsittelyn jälkeen.

Mikäli yrityksen tiedoista puuttuu jokin tieto, esimerkiksi tieto noudatettavasta työehtosopimuksesta, julkaistaan raportti silloin "tietoja odotetaan" -päätulkinnalla. Tämä tarkoitta että tilaajan tulee pyytää tämä tieto suoraan toimittajalta. Päätulkinnan muuttamista varten on syytä ilmoittaa puuttuva tieto suoraan asiakaspalveluun.


Mitä minun kannattaa tehdä liittymisen jälkeen?

Kertoa tilaajillesi yrityksenne Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymisestä.

lue lisää


Mihin osoitteeseen todistuksia tulee toimittaa?

Kaikki todistukset voi toimittaa sähköpostitse PDF-muodossa osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)tilaajavastuu.fi

tai postitse:

Suomen Tilaajavastuu Oy, Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO


Käykö vakuutuskirja todistuksesta?

Valitettavasti emme voi hyväksyä vakuutuskirjaa, maksutositetta, työpaikan ilmoitusta tai muita epävirallisia todistuksia virallisena todistuksena. 


Kuinka vanha todistus saa olla?

Todistukset ovat hyväksyttäviä, jos ne ovat enintään 3 kuukautta vanhoja (tapaturma- ja vastuuvakuutus) tai enintään 10 päivän vanhoja (verovelka- ja eläkevakuutusten voimassaolo- ja maksutiedot). Työterveydenhuollon todistuksen on oltava alle vuoden vanha.


Miksi raportissani on SEIS - symboli?

 =SEIS, Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa!

Yrityksenne raportilla on SEIS-symboli jos yrityksen kaupparekisteriotteella mainitulla henkilöllä on liiketoimintakielto tai YTJ-tietojen perusteella yritys on lakkautettu, konkurssissa tai toiminta on päättynyt.


Mitä täytyy tehdä, jos yritykseni raportilla on Selvitä –symboli?

 =Selvitä, Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedoissa on selitettävää! 

Yrityksenne raportilla on Selvitä –symboli seuraavista syistä:

Yrityksenne ei ole maksanut veroja ajallaan ja/tai yrityksenne ei ole maksanut eläkevakuutuksia Yrityksenne tulee hoitaa velvoitteenne kuntoon, jonka jälkeen tiedot päivittyvät raportille.


Mitä täytyy tehdä, jos yritykseni raportilla on Tietoja odotetaan -symboli?

 = Tietoja odotetaan, Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoja odotetaan tietolähteestä.

Tietoja odotetaan-symboli raportilla tarkoittaa sitä, että jokin tieto puuttuu tai odotamme tietoja esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöltä.

Tiedon symbolista raportillanne saatte nopeiten selville hakemalla yrityksenne raportin Raportit –palvelusta tai tarkistamalla pikatarkistuksesta raportin etusivu osoitteesthttp://www.tilaajavastuu.fi/pikatarkistus. Tämän jälkeen voitte otta asiakaspalveluumme yhteyyttä ja ilmoittaa meille puuttuvat tiedot. 


Mitä täytyy tehdä, jos yritykseni raportilla on huomioi –symboli?

 Huomioi= Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuulua rekisteriin.

Symbolia käytetään kun tilaajan on huomioitava esimerkiksi toimittajan arvonlisäverovelvollisuusrekisteritiedon kohdalla poikkeava sääntö, (esim. vapautus rekisteriin kuulumisesta) Yrityksenne eli toimittajan tulisi tilaajan pyynnöstä toimittaa tarvittavat todistukset poikkeuksesta tilaajalle. Tulkinta ei estä työn tilaamista ja tulkinta tarkoittaa että raportti ja tiedot ovat kunnossa mutta tilaajan tulee huomioida tämä kohta erikseen.


Mitä OK-symboli tarkoittaa?

 Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.

 

Symbolia käytetään kun yrityksen tiedoissa ei ole yhtään huomioitavaa, selvitettävää tai puuttuvaa tietoa.


Mitä minun pitäisi tehdä, kun yritykseni y-tunnus tai nimi on muuttunut?

Mikäli yrityksen nimi muuttuu, tulee siitä ilmoittaa Suomen Tilaajavastuu Oy:lle, jotta tiedot päivitetään palveluun.

Mikäli yrityksen y-tunnus muuttuu/lakkautetaan tulee siitä ilmoittaa Suomen Tilaajavastuu Oy:lle ja lisäksi yrityksen tulee täyttää ja lähettää uusi valtakirja.


Mitä minun pitäisi tehdä jos vakuutusyhtiöni vaihtuu?

Kuten Luotettava Kumppani –ohjelman sopimusehdoissakin lukee, vakuutusyhtiön muuttuessa asiasta täytyy ilmoittaa Suomen Tilaajavastuu Oy:n asiakaspalveluun. Vaihtumisesta kannattaa ilmoittaa mahdollisimman aikaisin, jotta yrityksen raportin tulkinta pysyy ajantasaisena.

Mikäli tapaturmavakuutusyhtiö vaihtuu tulee yrityksen lähettää todistus uudesta tapaturmavakuutuksesta.

Eläkevakuutusyhtiöiden vaihtuessa nopeiten tiedot saadaan päivitettyä ajantasalle kun yritys toimittaa alle 10 päivää vanhan todistuksen uudesta eläkevakuutuksesta. Muutoin tiedot päivittyvät eläkevakuutusyhtöstä riippuen 2 kuukauden kuluessa.


Yritykseni on hakenut yrityssaneeraukseen, miten minun pitäisi toimia?

Käräjäoikeudet antavat päätöksen yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta jos sille on edellytykset ja suurimmat velkojat puoltavat sitä. Käräjäoikeus antaa samassa saneerausmenettelyn aloittamispäätöksessä aikataulun velkojen ym. ilmoittamiselle sekä määrää aikarajan saneerausohjelman selvittäjän tekemälle saneerausohjelmalle. Mikäli velkojat hyväksyvät selvittäjän tekemän saneerausohjelman, käräjäoikeus vahvistaa saneerausohjelman ja saneerausmenettely päättyy.

Saneerausmenettelyn aikana yrityksen kannattaa antaa tilaajille lisätietoa yrityksen tilanteesta tilaajavastuu-raportin lisäksi koska raportin tiedot voivat olla punaisella niiltä osin kun maksamattomia saatavia löytyy. Heti kun käräjäoikeus on vahvistanut saneerausohjelman ja tietolähteemme ovat saaneet siitä tiedon, päivittyy esim. verotietojen kohdalle saneerausohjelma joka voidaan rinnastaa maksuohjelmaan.


Yritykseni maksuohjelmat ovat ulosotossa, miten minun pitäisi toimia?

Emme valitettavasti saa tällä hetkellä tarvittavia tietoja ulosottoviranomaisilta niiden kanssa tehtyjen maksujärjestelyjen noudattamisesta. Tämän seurauksena emme valitettavasti voi päivittää ulosottojärjestelyn tehneiden yritysten tietoja siihen saakka, kunnes kaikki ulosottoon menneet suoritukset ovat hoidettu kuntoon. Raportilla on ulosottoon päätyneiden maksujen kohdalla punainen merkintä.

Yritys voi kuitenkin hyödyntää palvelustamme saatavaa raporttia  ja  toimittaa sen erikseen ulosottomaksujärjestelyn kanssa  tilaajille. 

Kun ulosottojärjestely on hoidettu, ilmoitattehan siitä asiakaspalveluun asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi, niin päivitämme tiedot palveluumme.


Yritykseni on henkilöstövuokrausyritys kuinka ilmoitan noudattamamme työehtosopimukset?

Henkilöstövuokraustoimintaa harjoittavan yrityksen tulee ilmoittaa kaikki ne työehtosopimukset, joita se noudattaa vuokrattavien työntekijöidensä osalta. Raportissa listataan kaikki ilmoitetut työehtosopimukset. Työehtosopimukset voi ilmoittaa helpoiten sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu(at)tilaajavastuu.fi esimerkiksi excel tiedostoon listattuna.


Voinko saada ilmoituksen etukäteen "selvitettävää" -tilaan menevästä raportistani?

Emme valitettavasti voi ilmoittaa etukäteen jos yrityksen raportti on menossa "selvitettävää" -tilaan, sillä Suomen Tilaajavastuu Oy:n tulee julkaista viivytyksettä eläkevakuutusyhtiöiltä/verohallinnolta saadut tiedot.


Miksi ilmoitus "selvitettävää" merkinnästä menee tilaajille?

Valvoja-palvelu on  tilaajille suunnattu automaattinen tilaajavastuulain seurantatyökalu. Valvoja –palvelun käyttäjät voivat lisätä yrityksiä seurantalistalleen esimerkiksi työmaakohtaisesti, jolloin tieto merkinnästä raportilla menee myös seurantalistan hallinnoijalle.


Mihin osoitteeseen  todistukset esimerkiksi verojen maksusta tulee toimittaa?

Kaikki  todistukset voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu(at)tilaajavastuu.fi (PDF-muodossa) tai postitse: Suomen Tilaajavastuu Oy, Vänrikinkuja 2, 02600 ESPOO


Käykö vakuutuskirja todistuksena vakuutuksesta?

Valitettavasti emme voi päivittää tietoja vakuutuskirjan, maksutositteen, työpaikan ilmoituksen tai muiden epävirallisten todistuksien perusteella. 


Kuinka vanha lähettämäni todistus saa olla?

Todistukset  voidaan hyväksyä, jos ne ovat enintään 3 kuukautta vanhoja (tapaturma- ja vastuuvakuutus) tai enintään 10 päivää  vanhoja (verovelka- ja eläkevakuutusten voimassaolo- ja maksutiedot). Sopimus tai todistus työterveyshuollon järjestämisestä täytyy olla voimassaoleva.


Mitkä todistukset pitää lähettää valtakirjan mukana?

Valtakirjan liitteenä voi toimittaa alle 10 päivää vanhan verovelkatodistuksen, eläkevakuutusten voimassaolo- ja maksutodistuksen sekä alle 3 kuukautta vanhan todistuksen lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. 


Olen toimittanut teille todistuksia sähköpostitse/postitse. Kuinka pian yritykseni tiedot tulevat näkymään raportilla?

Toimitetut todistukset päivitetään palveluumme ja yrityksen tietoihin noin yhden (1) arkipäivän kuluessa todistusten vastaanottamisesta.


Miten voin irtisanoa jäsenyyteni Luotettava Kumppani-ohjelmasta?

Voitte irtisanoutua lähettämällä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@tilaajavastuu.fi ja laittamalla viestin aiheeksi: irtisanominen. Kirjatkaa viestinkenttään yrityksen nimi, y-tunnus, syy irtisanomiselle (esim: toiminta lakannut) ja kuka on irtisanomisen allekirjoittaja.

Jäsenyyden voi myös irtisanoa lähettämällä edellämainitut tiedot kirjallisena postitse.


Olen toimittanut teille todistuksen vastuuvakuutuksestani, miksi se ei enää näy raportillani?

Jos  toimitetun todistuksen vakuutuskausi on umpeutunut, ei kyseisen vakuutus näy enää raportillanne (jos toimitetussa todistuksessa on ollut vakuutuskausi esimerkiksi 1.1-31.12). Tässä tapauksessa Teidän tulisi olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönne ja pyytää heiltä uusi vastuuvakuutustodistus, ja lähettää se Suomen Tilaajavastuu Oy:lle.


Päivitättekö automaattisesti vastuuvakuutuksen tiedot sen jälkeen, kun olen toimittanut ensimmäisen todistuksen vakuutuksesta?

Vastuuvakuutus ja työterveydenhuolto ovat vapaaehtoisia lisätietoja, eivätkä tilaajavastuulain edellyttämiä tietoja. Tämän vuoksi emme voi automaattisesti päivittää näitä tietoja vaan asiakkaan tulee itse huolehtia kyseisen todistuksen toimittamisesta ja päivittämisestä.


Saanko tulostettua erikseen todistukset raportiltani?

Yrityksen tilaajavastuuraporteista ei voi erikseen tulostaa tiettyä tietoa (esim. tapaturmavakuutus), mutta Raportit-palvelusta haettu tilaajavastuuraportti korvaa kaikki erikseen toimitettavat todistukset. Kaikki tarvittavat tiedot näkyvät raportilla ja riittää, että toimitatte Tilaajavastuu-raportin tilaajallenne, tai tilaajanne voi itse hakea sen Raportit-palvelustamme.

 

LUOTETTAVA KUMPPANI VIRO –OHJELMA

Mikä on Luotettava Kumppani Viro -ohjelma?

Luotettava Kumppani Viro -ohjelma täydentää Tilaajavastuu.fi -palvelua. Ohjelman avulla virolaisista yrityksistä saadaan tilaajavastuulain edellyttämät tiedot  ilmaiseksi ja ajantasaisina. Ohjelmaan liittymisen jälkeen yrityksen tilaajavastuuraportti on maksutta kaikkien palvelun käyttäjien saatavilla.

Tilaajan on aina tarkistettava sekä suomalaisen yrityksen että ulkomaalaisen yhteisön tai sivuliikkeen osalta tilaajavastuulain velvoitteet. 2.4.2014 alkaen on mahdollista hakea virolaisen ja suomalaisen yrityksen Tilaajavastuu.fi -yhdistelmäraportin.

Liity Luotettava Kumppani Viro -ohjelmaan.


Miten liityn Luotettava Kumppani Viro -ohjelmaan?

Ohjelmaan liittyminen tapahtuu syöttämällä yrityksen tiedot valtakirjaan ja toimittamalla valtakirja allekirjoituksella varustettuna meille. Näin valtuutetaan yrityksen tietojen (vero-, eläke- ja työnantajamaksut sekä noudatettavat työehtosopimukset)hakeminen ja julkistaminen Tilaajavastuu.fi -palvelussa. Riittää, kun täytät ja toimitat valtakirjan vain kerran.

Liity Luotettava Kumppani Viro -ohjelmaan.


Minkä hintainen Luotettava Kumppani Viro -ohjelma on?

Luotettava Kumppani Viro-ohjelman vuosimaksu 200 € + alv (0%) ja Suomen Luotettava Kumppani –ohjelman vuosimaksu on 95€ + alv 24%.


Kuinka kauan Luotettava Kumppani Viro -jäsenyys on voimassa kerrallaan?

Luotettava Kumppani Viro -jäsenyys on voimassa 12 kuukautta laskun maksamisesta.


Kuinka kauan kestää, ennen kuin tiedot näkyvät palvelussa?

Valtakirjan käsittely kestää normaalisti noin 2 viikkoa.


Miksi Luotettava Kumppani –ohjelmaan hyväksytään ainoastaan suomalaiset tapaturmavakuutukset?

Tilaajavastuulain mukaan tapaturmavakuutus tulee olla otettuna Suomalaisesta vakuutusyhtiöstä. Emme voi hyväksyä ulkomailla otettuja tapaturmavakuutuksia palveluumme.


Pitääkö ulkomaisen yhteisön tai sivuliikkeen liittyä myös Suomen Luotettava Kumppani -ohjelmaan?

Tilaajavastuulain mukaan sopimuspuolen ollessa ulkomainen yritys, tilaajan on tarkistettava sekä suomalaisen yrityksen että ulkomaisen yhteisön tai sivuliikkeen osalta tilaajavastuulain velvoitteet. Mikäli virolaisella  yrityksellä on myös suomeen rekisteröitynyt yritys,  tulee molempien liittyä Luotettava Kumppani -ohjelmaan sillä tilaajavastuulain selvitysvelvollisuus kohdistuu molempiin yrityksiin ja yritysten tiedot julkaistaan rinnakkain Tilaajavastuu.fi -yhdistelmäraportissa.


Tarvitseeko ulkomaisen yhteisön kuulua Suomen kaupparekisteriin?

Ei tarvitse kuulua kaupparekisteriin, mutta tilaajan pitää aina selvittää sekä Suomessa toimivan sivuliikkeen että ulkomaisen yhteisön rekisteritiedot ja merkinnät. 


Mitkä raportit yritykseni saa liittymällä Luotettava Kumppani Viro -ohjelmaan?

Maksamalla vuosimaksun 200 € yrityksestänne tarkistetaan palveluun liittymisen yhteydessä kohdemaastanne Suomen tilaajavastuulakia vastaavat tiedot, sekä Suomeen rekisteröityneiden yritysten tilaajavastuulain mukaiset tiedot. Tietoja päivitetään palvelussa n. kuukauden välein ja yrityksestänne on saatavilla ajantasainen Tilaajavastuu.fi -yhdistelmäraportti. Lisäksi sama raportti on maksutta muidenkin Tilaajavastuu.fi:n asiakkaiden haettavissa.


Raportin sisältö:

 • Kuuluminen maksuvelvollisuusrekisteriin (ennakkoperintärekisteri)
 • Kuuluminen Alv-rekisteriin
 • Liiketoimintakiellot
 • Kaupparekisteriote, RIK-virasto
 • Maksu ja Tolliamet-viraston veromaksutiedot

Edellämainittujen tietojen lisäksi Aluehallintoviraston antaman ohjeistuksen mukaan virolaisista yrityksistä tulee tarkastaa todistus työntekijöiden kuulumisesta viron sosiaaliturvan piiriin, (E101 tai A1), tieto työssä noudatettavasta työehtosopimuksesta sekä  yrityksen vero- ja rekisteritiedot mikäli yritys on verovelvollinen Suomessa.


Miten saan lisätiedot (vastuuvakuutus ja/tai työterveyshuolto) tilaajavastuuraportilleni?

Mikäli haluatte ilmoittaa vastuuvakuutuksen ja/tai työterveyshuollon tiedot tilaajavastuuraportillanne, tulee niistä lähettää Suomen Tilaajavastuu Oy:lle virallinen todistus. Todistuksen saatte vakuutusyhtiöltänne ja työterveydenhuollon järjestäjältänne. Vastuuvakuutus todistus saa olla enintään 3kk vanha.

Lisätiedon näkyvyyden hinta raportilla laskutetaan maakohtaisesti 10€+alv/lisätieto. Mikäli haluat ilmoittaa esimerkiksi vastuuvakuutuksen sekä Suomen että Viron puolella tulee molemmista maista maksaa 10€ + alv.


Miten Luotettava Kumppani Viro -ohjelman vuosimaksu laskutetaan?

Luotettava Kumppani Viro -ohjelman vuosimaksu laskutetaan, kun yrityksen valtakirjasopimus on vastaanotettu ja kaikki siinä olevat tiedot ontarkistettu. Vuosimaksun lasku lähetetään sähköpostitse tai postitse valtakirjasopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen kuukauden kuluessa raportin julkaisusta.


Mitä minun kannattaa tehdä liittymisen jälkeen?

Kertoa tilaajillesi yrityksenne Luotettava Kumppani Viro -ohjemaan liittymisestä.

lue lisää


Voinko nopeuttaa yritykseni liittymistä LK Viro-ohjelmaan?

Voitte nopeuttaa liittymisprosessia lähettämällä Suomen Tilaajavastuu Oy:lle kaikki vaaditut  ajantasaiset todistukset, mukaan lukien Suomessa toimivan yrityksen osalta Luotettava Kumppani - valtakirjansähköisessä muodossa tai paperiversioina. 

 VALVOJA-PALVELU

Tilaajavastuu.fi Valvoja -palvelu on avoinna arkisin kello 6:00-23:00.

Mikä on Valvoja-palvelu?

Valvoja–palvelu automatisoi tilaajavastuulain mukaisen valvonnan. Palvelun avulla voidaan yhdenmukaistaa, ja selkeyttää tilaajavastuulain seuranta koko organisaatiossa sekä poistaa lain aiheuttamat, aikaavievät toimistorutiinit ja selvittelytyöt. Mikäli valvottavien joukosta löytyy selvitettävää, sekä Valvoja-asiakkaalle että Luotettava Kumppani -asiakkaalle ilmoitetaan puutteista.


Mitä hyötyä yritykselleni on Valvoja-palvelusta?

 • Valvoja tarkastaa toimitetut raportit puolestasi ja ilmoittaa sähköpostitse, jos tiedoissa on puutteita.
 • Säästää hallintokustannuksissa
 • Yhdenmukaistaa ja selkeyttää tilaajavastuulain seurannan
 • Poistaa raportoinnista aikaavievät toimistorutiinit ja selvittelytyöt
 • Suunniteltu työmaan ehdoilla, mm. valvottavat yritykset syötetään työmaalle ainoastaan kerran. Työmaakohtainen arkisto säilytetään myös työmaan päättymisen jälkeen
 • Noutaa ja arkistoi automaattisesti sähköiset raportit. Havaituista ongelmista hälytetään suoraan sähköpostiin
 • Palvelun avulla saa maksutta Luotettava Kumppani -raportit
 • Sähköiset raportit voi tarvittaessa lukea milloin vain omalta koneelta Internet -yhteyden avulla
 • Raportit voi tarvittaessa tallentaa omalle koneelle tai tulostaa

Miten otan Valvoja-palvelun käyttöön?

Jo rekisteröityneet Raportit-palvelun asiakkaat:


Uudet asiakkaat:

 • Rekisteröidy Tilaajavastuu.fi-palveluun ja sen jälkeen aktivoi Valvoja omalta Tilaajavastuu.fi-hallintasivulta.
 • Ohjeet esimerkiksi videolla

Minkä hintainen Valvoja-palvelu on?

Valvoja-palvelun hinta riippuu haluamastasi tasosta. Hinnastoon pääset täältä:


Minkä Valvoja-tason valitsen?

Valvoja-tason valinta riippuu yrityksenne tarpeista: kuinka paljon valvottavia yrityksiä on ja mitä palveluita yrityksenne tarvitsee. 


Onko Valvoja-palvelun käyttäjämäärää rajattu?

Käyttäjämäärää ei ole rajattu millään Valvoja-tasolla.


Miten nostan Valvojan palvelutasoa?

Valvoja-palvelua voit nostaa omalta Tilaajavastuu.fi-hallintasivulta alla olevan kuvan mukaisesti. 

Ohjeet myös esimerkiksi videolla.


Miten saan omia toimittajiani liittymään Valvoja-palveluun?

Omia toimittajia voi kutsua suoraan Valvojasta (ohjeet esimerkiksi videolla) tai halutessanne voitte myös hyödyntää Suosittelutehtaan maksutonta postituspalvelua.


Miten lisään uuden kohdelistan Valvojaan?

Kohdelistan lisäämiseen löydät ohjeet esimerkiksi videolla: Kohdelistavideo


Miten lisään toimittajia Valvojaan?

Toimittajien lisäys YKSITTÄIN onnistuu esimerkiksi oheisten ohjeiden avulla: Ohjeet. Saat lisättyä USEITA yrityksiä kerralla seuraavien ohjeiden avulla.


Miten vaihdan kohdelistan päättymispäivämäärää?

Valvojasta kohdasta ”Muokkaa kohteen tietoja”


Miten vaihdan kohdelistan vastuhenkilöitä?

Valvojasta kohdasta ”Muokkaa kohteen tietoja”


Miten lisään käyttäjätunnuksia Valvojaan?

Ohjeet esimerkiksi videolla


Mitä eroa on perus- ja pääkäyttäjätunnuksilla?

Pääkäyttäjätunnuksilla on muuten samat oikeudet kuin peruskäyttäjätunnuksilla, mutta pääkäyttäjä pystyy lisäämään ja poistamaan käyttäjiä. Suositeltavaa on, että yrityksen pääkäyttäjät on määritelty keskitetysti, ja he ovat vastuussa uusien tunnusten lisäämisestä ja poistamisesta, pääkäyttäjätunnuksia kannattaa siis luoda useampia, ja tiedottaa koko henkilöstöä pääkäyttäjistä. 


Miten voin valita haluamani kohdelistan?

Saat haluamasi listan auki valitsemalla ensin vasemmasta pudostusvalikosta haluamasi näkymän ja painamalla tämän jälkeen haluamasi listan päällä. Tämän jälkeen lista aktivoituu ja taustaväri muuttuu siniseksi. Ohjeet esimerkiksi videolla.


Miten lopetan yksittäisen yrityksen seurannan?

Valvojasta painamalla yrityksen nimeä ja sieltä valitsemalla ”Lopeta seuranta”


Miten lopetan kohdelistan seurannan?

Valvojasta kohdasta ”Muokkaa kohteen tietoja” ja sieltä ”Lopeta kohde”.


 

Miten saan näkyviin yrityksen raporttihistorian?

Valvojasta painamalla yrityksen nimen oikealla puolella olevaa symbolia, jonka jälkeen ponnahdusikkunasta näkee yrityksen raporttihistorian.

 

Miten Valvojassa olevat symbolit eroavat toisistaan?

  = Tietolähteiden perusteella yrityksen tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa!

 = Tietolähteiden perusteella yrityksen tilaajavastuutiedoissa on selvitettävää!

 = Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteeltä

 = Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuulua rekisteriin.

 = Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.

 = Yritys ei ole vielä liittynyt Luotettava Kumppani -ohjelmaan . Suosittele yritys mukaan.

 = Raportti on vanha/yrityksen seuranta Valvojassa on päättynyt


Historiatiedoissa löytyy ennen  02.12.2013 luotujen raporttien osalta seuraavat painikkeet:


Mitä tarkoittaa SEIS-symboli raportilla?

 SEIS-symboli raportilla tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminta on päättynyt tai lakkautettu, se on konkurssissa tai yrityksen vastuuhenkilö on liiketoimintakiellossa.


Mitä tarkoittaa Selvitä-symboli raportilla?

 Yrityksen tiedoissa on tietolähteiden perusteella tilaajavastuutietojen osalta selvitettävää. Tulkinta ei estä työn tilaamista, toimittaja voi korjata tilanteen ja antaa tilaajalle selvityksen/todistuksen.


Mitä tarkoittaa Huomioi -symboli raportilla?

 Yrityksen ilmoituksen mukaan ei velvollisuutta kuulua rekisteriin.

Merkintää käytetään kun tilaajan on huomioitava esimerkiksi toimittajan arvonlisäverovelvollisuusrekisteritiedon kohdalla poikkeava sääntö. (esim. vapautus rekisteriin kuulumisesta) Tulkinta ei estä työn tilaamista.


Mitä OK-symboli tarkoittaa?

 Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot ovat kunnossa.

Symbolia käytetään kun yrityksen tiedoissa ei ole yhtään huomioitavaa, selvitettävää tai puuttuvaa tietoa.


Mitä tarkoittaa tietoja odotetaan- symboli raportilla?

 Yrityksen tiedoista puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteestä. Lisäselvitys pyydettävä toimittajalta jotta yrityksen tiedot tilaajavastuulain nojalla voidaan katsoa olevan kunnossa. Tulkinta ei estä työn tilaamista.

Symbolia käytetään esimerkiksi kun odotetaan tietoa verohallinnolta tai muulta tietolähteeltä yrityksen maksutiedoista tai yrityksen omaa ilmoitusta esimerkiksi yrityksen noudatettavasta työehtosopimuksesta.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on SEIS-symboli?

Tietolähteiden perusteella tilaajavastuutiedot eivät ole kunnossa, työtä ei pidä tilata SEIS -merkinnän voimassaolon aikana.

Symbolia käytetään esimerkiksi kun yrityksen vastuuhenkilöllä on liiketoimintakielto tai yritys on konkurssissa.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on Selvitä –symboli?

Symboli ei ole este tilaamiselle, mutta yrityksen tulee hoitaa velvoitteensa kuntoon ja toimittaa tilaajalle selvitys merkinnästä ennen sopimuksen tekoa. Liitä selvitys raportin liitteeksi ja säilytä määräaikana normaalisti.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on Huomioi –symboli?

Symbolia käytetään kun tilaajan on huomioitava esimerkiksi toimittajan arvonlisäverovelvollisuusrekisteritiedon kohdalla poikkeava sääntö. (esim. vapautus rekisteriin kuulumisesta) Tällöin tilaajan tulisi pyytää toimittajalta selvitys kyseisestä poikkeuksesta ja toimittajan tulee toimittaa tarvittavat tiedot pyynnöstä. Tulkinta ei estä työn tilaamista.


Voinko tilata työn yritykseltä, jonka raportilla on Tietoja odotetaan –symboli?

Yrityksen tiedoista ja näin ollen raportilta puuttuu tieto tai tietoa odotetaan tietolähteestä. Lisäselvitys on pyydettävä toimittajalta jotta yrityksen tiedot tilaajavastuulain nojalla voidaan katsoa olevan kunnossa. Tulkinta ei estä työn tilaamista. Liitä raporttiin todistukset ja säilytä normaalisti tarkastusta varten.

Mitkä toimittajat minun kannattaa lisätä Valvoja-listalle?

Listalle voi lisätä esimerkiksi:

 • Sopimuskumppanit, joilta pitäisi muuten pyytää tilaajavastuulain mukaiset todistukset.
 • Mahdollisesti tulevat sopimuskumppanit.
 • Yhteistyökumppanit.

Miksi toimittajalistan lataaminen kestää niin kauan?

Toimittajalistallasi saattaa olla liikaa yrityksiä. Kannattaa ryhmitellä yrityksiä eri listoille, jolloin lataaminen on sujuvampaa.


Minkä takia kaikkia yrityksiä ei onnistuttu lisäämään?

 • Yrityksen y-tunnus saattaa olla väärin.
 • Tuotu excel-tiedosto on väärässä muodossa (esim. .xlsx)

Miksi kaikkien yritysten raportteja ei löydy?

Yritys ei välttämättä ole vielä liittynyt Luotettava Kumppaniksi. Voit itse suositella Luotettava Kumppani-ohjelmaa yrityksille ja kun he liittyvät palveluun, niin raportit löytyy Valvojasta ja pystyt tarkastella raportteja.


Voinko lisätä ulkomaalaisia yrityksiä Valvoja-palveluun?

Valvojaan voi lisätä valvontaan yrityksiä joilla on suomalainen y-tunnus. Raportissa esiintyy kuitenkin molempien yritysten tiedot Tilaajavastuu.fi-yhdistelmäraporttina.
Valvojassa esitetään yhdistelmäraportit suomalaisen y-tunnuksen alla, eikä ole vielä toistaiseksi val-vontaan mahdollista lisätä pelkkiä virolaisia yrityksiä tai yhdistelmäraportteja pelkän virolaisen rekisterinumeron perusteella.