Julkinen sektori

Julkinen sektori on tilaajavastuulain noudattamisessa avainasemassa, koska julkinen rakentaminen ja kunnossapito työllistävät tällä hetkellä eniten alan yrityksiä.

Koska raportit Luotettavista Kumppaneista ovat maksuttomia ja rekisteröityminen palvelun käyttäjäksi on myös maksutonta, palvelu sopii erittäin hyvin julkiselle sektorille.

Tilaajavastuu.fi säästää aikaa ja kustannuksia kaikilta osapuolilta. Koska isot rakennuskonsernit ovat olleet asiassa aktiivisia, Luotettavia Kumppaneita on mukana jo huomattava määrä.

Tilaajavastuu.fi-hankkeen tavoitteena on ollut alusta asti harmaiden markkinoiden toimijoiden ja epärehdin kilpailun kitkeminen. Julkinen sektori on tässä avainasemassa, koska julkinen rakentaminen ja kunnossapito työllistävät tällä hetkellä eniten alan yrityksiä. Siksi on erittäin tärkeää, että kunnat ja kaupungit lähtevät mukaan suosittelemaan toimittajilleen Luotettava Kumppani -ohjelmaa.

Tilaajavastuu.fi-palvelua on tarkoitus tulevaisuudessa laajentaa niin, että se palvelee monipuolisesti julkisia hankintoja ja on Hilma-yhteensopiva. Tämä tarkoittaa, että tilaajavastuutietojen lisäksi mukana on tietoja myös vakuutuksien ja työterveyshuollon järjestämisestä.

Useat kaupungit ovat jo tulleet mukaan suosittelijaksi sen lisäksi että useat kiinteistöalan toimijat ja rakennusliikkeet ovat mukana. Katso suosittelijat julkiselta sektorilta.

Kuntaliitto on hyväksynyt Tilaajavastuu.fi-palvelun vaihtoehdoksi hoitaa tilaajavastuulakiin liittyvää byrokratiaa. Katso linkki: Tilaajavastuulaki ja hankintalaki

Raportit-palvelu