Viro-palvelu

Luotettava Kumppani Viro -ohjelmaan liittyneistä virolaisista yrityksistä voi suomalainen tilaaja hakea Luotettava Kumppani -raportin maksutta. Yhdistelmäraportti sisältää virolaisen emoyhtiön ja Suomeen perustetun yhtiön/yhteisön tilaajavastuutiedot. Yritysraportin etusivulla näytetään uudistuksen jälkeen päätulkinnan lisäksi listaus huomioitavista kohdista maakohtaisesti. Muistutamme, että koko raportti pitää lukea ja tarkistaa päätulkinnasta riippumatta.

Oikeuskäytännön mukaan, mikäli sopimuspuolena toimii ulkomainen yritys, jolla on myös suomalainen y-tunnus, tilaajan pitää hankkia myös Suomen verohallinnon verojen maksua käsittelevä todistus, sekä tiedot Suomen rekisterimerkinnöistä. Tilaajan tulee siis selvittää tilaajavastuulain edellyttämät tiedot sekä yrityksen kotimaasta että Suomesta, tehtiin sopimus sitten yrityksen Suomen sivuliikkeen tai yrityksen kotimaassa toimivan organisaation kanssa.

Tilaajavastuu.fi-yhdistelmäraportti sisältää virolaisen emoyhtiön ja Suomeen perustetun yhtiön/yhteisön tilaajavastuutiedot. Yhdistelmäraportin etusivulla näytetään uudistuksen jälkeen pätulkinnan lisäksi listaus huomioitavista kohdista maakohtaisesti. Muistutamme että koko raportti pitää lukea ja tarkistaa päätulkinnasta huolimatta.

Mikäli sopimuspuolena toimii virolainen Luotettava Kumppani -jäsen, jolla ei ole suomalaista y-tunnusta, sisältää raportti luonnollisesti vain virolaisen yrityksen tiedot.

Edellisten tietojen lisäksi Aluehallintoviraston antaman ohjeistuksen mukaan virolaisista yrityksistä tulee tarkastaa todistus työntekijöiden kuulumisesta Viron sosiaaliturvan piiriin, (E101 tai A1), tieto työssä noudatettavasta työehtosopimuksesta ja yrityksen vero- ja rekisteritiedot mikäli yritys on verovelvollinen Suomessa.

HUOM! Maiden eri käytäntötavoista johtuen, on virolaiselta yritykseltä pyydettävä seuraavat tiedot: Sotsiaalkindlustusametviraston antama sosiaaliturvatodistus (E101/A1) tai sopimuskumppanin työntekijät vakuuttaneen suomalaisen työeläkelaitoksen antama todistus


Taustaselvitys -palvelu

Taustaselvitys on huomattavasti laajempi kuin virolaisen yrityksen Luotettava Kumppani -yhdistelmäraportti.

Hinta 95 € + alv /raportti

Kirjaudu sisään ja tilaa taustaselvitys