Valvoja-palvelun erityisehdot

Versio 01.10.2017

Valvoja-erityisehdot-01.10.2017

  1. Yleistä

Näitä ehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jatkossa ”ST”) tarjoamaan Valvoja-palveluun. Nämä Valvoja-palvelun erityisehdot täydentävät ST:n yleisiä käyttöehtoja. Mikäli nämä Valvoja-palvelun erityisehdot ja ST:n yleiset käyttöehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä Valvoja-palvelun erityisehtoja.

Valvoja-palvelu on y-tunnuskohtainen eli yhtä käyttöoikeutta ei voi jakaa konserniyhtiöiden välillä, ellei käyttäjä ole tehnyt erillistä konsernisopimusta. Kunkin yksittäisen y-tunnuksella yksilöitävän organisaation sisällä tapahtuvaa käyttöä ei ole kuitenkaan rajoitettu käyttäjämäärän osalta.

  1. Maksut

Saat Valvoja-palvelun käyttöoikeuden maksutta 30 päivän ajaksi. Ilmainen 30 päivän koejakso alkaa siitä ajankohdasta, kun aktivoit Valvoja-palvelun käyttöösi käyttöliittymän kautta. Valvojan-palvelun aktivoinnilla hyväksyt nämä Valvoja-palvelun käyttöehdot. 30 päivän koejakson jälkeen Valvoja-palvelu muuttuu maksulliseksi ja palvelun hinta määräytyy koejaksolla käyttämäsi tason mukaan. Valvoja-palvelun hinnasto on aina saatavilla täällä: https://www.tilaajavastuu.fi/fi/palvelumme/hinnasto/#Valvoja.

Valvoja-palvelusta veloitettavat maksut riippuvat siitä, kuinka monta yritystä (ts. y-tunnusta) käyttäjällä on kulloinkin valvottavana.

Mikäli et halua jatkaa Valvoja-palvelun käyttöä ilmaisen 30 päivän koejakson jälkeen, sinun tulee irtisanoa palvelu 30 päivän koejakson lopussa.

Yrityksesi voi hyödyntää tämän ilmaisen 30 päivän koejakson vain kerran.

Hinnastossa mainittu aloitusmaksu veloitetaan käyttäjän jatkaessa palvelun käyttöä ilmaisen koejakson jälkeen sekä käyttäjän siirtyessä y-tunnusten määrässä suuremmalle tasolle (esim. S -> M). Kun käyttäjä siirtyy suuremmalle tasolle, käyttäjä on velvollinen maksamaan aiemman kategorian ja uuden kategorian aloitusmaksujen erotuksen. Jos seurattavien y-tunnusten määrä vähenee, ST ei ole velvollinen hyvittämään tai palauttamaan aloitusmaksuja.

Vuosimaksu määräytyy kunkin kalenterivuoden valvottujen y-tunnusten maksimimäärän mukaan. Vuosimaksun laskutuskausi on 12 kuukautta koejakson päättymistä seuraavasta päivästä alkaen. Vuosimaksu laskutetaan aina laskutuskauden alussa.

Osa Raportti-palvelun kautta saatavista raporteista ovat maksullisia Raportti-palvelun käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

  1. Suosittelutehdas

ST voi toteuttaa vuosittain käyttäjälle maksuttomia suosittelukampanjoita, jossa käyttäjä voi suositella yhteistyökumppaneilleen Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymistä. ST laatii suosittelukampanjaa varten suosittelukirjepohjat, pyytää käyttäjän hyväksyntää suosittelukirjeelle ja käyttäjän hyväksyessä suosittelukirjeen lähettämisen, ST lähettää sähköpostitse tai postitse suosittelukirjeen sellaisille käyttäjän yhteistyökumppaneille, jotka eivät ole vielä liittyneet Luotettava Kumppani-ohjelmaan. Suosittelukampanjat toteutetaan ST:n kulloinkin päättämällä tavalla ja ne voivat sisältää markkinointiviestintää postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

 

 

  1. Luottoluokitustiedot

Valvoja-palvelussa voidaan näyttää valvotun yrityksen luottokelpoisuutta kuvaavana tietona Bisnode Finland Oy:n (”Bisnode”) luottoluokitusjärjestelmän mukainen luottoluokitus. ST päivittää palvelussa näytetyt luottoluokitustiedot vähintään kerran viikossa. Bisnoden tarjoama luottoluokitustieto sisältyy automaattisesti sellaisiin Valvoja-palvelua koskeviin tilauksiin, joissa hinnoittelu perustuu valvottavien y-tunnusten määrään (hintaryhmät XS-L). Luottoluokitustieto on saatavilla lisämaksullisena valinnaisena palveluna sellaisiin Valvoja-tilauksiin, joissa valvottujen y-tunnusten määrä on rajoittamaton.

Palveluun voidaan lisätä linkki Bisnoden palveluihin, jota kautta käyttäjä voi ostaa maksullisena palveluna tarkempia Bisnoden luottotieto- ja taloustietoraportteja. Ostotapahtuman yhteydessä käyttäjä siirtyy Bisnoden verkkosivuille ja ostaa palvelun suoraan Bisnodelta.

ST ei vastaa miltään osin Bisnoden tarjoamista luottotieto- ja yritystietopalvelusta, sen saatavuudesta tai sen kautta tarjotuista sisällöistä.

  1. Voimassaolo

Valvoja-palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Valvoja-palvelu kirjallisesti tai käyttöliittymän kautta. Sopimus päättyy tällöin välittömästi.  Ilmainen 30 päivän koejakso päättyy koejakson viimeisenä päivänä, jos sopimus on irtisanottu. ST:lla on oikeus irtisanoa tämä Valvoja-palvelua koskeva sopimus 30 päivän irtisanomisajalla.

Ennen Valvoja-palvelun irtisanomista ja sopimuksen päättymistä käyttäjän tulee tallentaa haluamansa raportit omaan, palvelun ulkopuoliseen arkistoonsa. Sopimuksen päätyttyä käyttäjän hakemat raportit poistuvat pysyvästi palvelusta. ST ei ole velvollinen säilyttämään mitään käyttäjän Valvoja-palvelun käyttöaikana palveluun tallentamaa materiaalia. ST:llä ei ole velvollisuutta miltään osin palauttaa maksettua vuosimaksua, jos käyttäjä irtisanoo Valvoja-palvelun päättymään ennen maksetun laskutuskauden loppua.

  1. Muut ehdot

Selvyyden vuoksi todetaan, että ST toimii ainoastaan ST:n palveluissa listattujen yritysten tietojen välittäjänä ja eikä näin ollen vastaa mistään Valvoja-palvelun ja siihen liittyvien muiden palveluiden virheistä tai keskeytyksistä, palveluiden sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista vahingoista. ST varaa oikeuden muuttaa Valvoja-palvelun ehtoja ja hinnoittelua tiedottamalla muutoksista 30 päivää etukäteen palvelun käyttöliittymässä. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.

Käyttäjällä on aina oikeus näyttää Valvoja-palvelun tietoja viranomaisille sekä oikeus antaa viranomaisten käyttää Valvoja-palvelua viranomaistarkastuksen yhteydessä. ST ei ole velvollinen avustamaan käyttäjää tällaisissa viranomaistarkastuksissa ilman eri korvausta.