Valvoja-palvelun erityisehdot

Valvoja-palvelun erityisehdot

Versio 25.4.2018
1. Yleistä
Näitä ehtoja sovelletaan Suomen Tilaajavastuu Oy:n (jatkossa ”STV”) tarjoamaan Valvojapalveluun. Nämä Valvoja-palvelun erityisehdot täydentävät STV:n yleisiä käyttöehtoja ja henkilötietojen käsittelyä koskevia erityisehtoja. Mikäli nämä Valvoja-palvelun erityisehdot ja STV:n yleiset käyttöehdot ja muut erityisehdot ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä Valvoja-palvelun erityisehtoja. Valvoja-palvelu on y-tunnuskohtainen eli yhtä käyttöoikeutta ei voi jakaa konserniyhtiöiden välillä, ellei käyttäjä ole tehnyt erillistä konsernisopimusta. Kunkin yksittäisen y-tunnuksella yksilöitävän organisaation sisällä tapahtuvaa käyttöä ei ole kuitenkaan rajoitettu käyttäjämäärän osalta.

2. Henkilötietojen käsittely
Valvoja-palvelun käytön yhteydessä käyttäjälle muodostuu Palveluun oma valvottujen yritysten lista, jonka rekisterinpitäjä on käyttäjä. STV käsittelee käyttäjän valvontalistalle tallennettuja henkilötietoja rekisterinpitäjän lukuun henkilötietojen käsittelijänä näissä erityisehdoissa ja henkilötietojen käsittelyä koskevissa erityisehdoissa sovitulla tavalla. Valvontalistalla olevat rekisteröidyt ovat käyttäjän valvontalistalla seuraamien yritysten ja yhteisöjen kaupparekisteriin merkittyjä vastuuhenkilöitä.

Henkilötietotyypit:

Kaupparekisteriotteella ilmoitetut henkilötiedot sisältäen

  • nimi, syntymäaika, kansalaisuus,
    kotipaikka, vastuuasema

Käyttäjä voi lisätä ja poistaa yrityksiä omalta valvontalistaltaan. Kun yritys poistetaan valvontalistalta, Palvelu ei enää kerää uusia raportteja kyseisestä yrityksestä, mutta aiemmin kerätyt raportit pysyvät edelleen saatavilla. Käyttäjän pyynnöstä STV poistaa käyttäjän valvontalistalta sellaisten yritysten raportit, joita käyttäjä ei enää tarvitse. Tilaajavastuulain 5 §:n mukainen vähimmäissäilytysaika tilaajan hankkimille selvityksille on kaksi vuotta siitä, kun sopimusta koskeva työ on päättynyt.

3. Maksut
Käyttäjä voi saada Valvoja-palvelun käyttöoikeuden maksutta 30 päivän ajaksi. Ilmainen 30 päivän koejakso alkaa siitä ajankohdasta, kun käyttäjä aktivoi Valvoja-palvelun käyttöönsä palvelun käyttöliittymän kautta. Valvojan-palvelun aktivoinnilla käyttäjä hyväksyy nämä Valvoja-palvelun käyttöehdot. 30 päivän koejakson jälkeen Valvoja-palvelu muuttuu maksulliseksi ja palvelun hinta määräytyy koejaksolla käyttämän tason mukaan. Valvoja-palvelun hinnasto on aina saatavilla täällä: https://www.tilaajavastuu.fi/fi/palvelumme/hinnasto/#Valvoja. Valvoja-palvelusta veloitettavat maksut riippuvat siitä, kuinka monta yritystä (ts. y-tunnusta) käyttäjällä on kulloinkin valvottavana. Mikäli käyttäjä ei halua jatkaa Valvoja-palvelun käyttöä ilmaisen 30 päivän koejakson jälkeen, käyttäjän tulee irtisanoa palvelu 30 päivän koejakson lopussa. Ilmaisen 30 päivän koejakson voi
hyödyntää vain kerran. Hinnastossa mainittu aloitusmaksu veloitetaan käyttäjän jatkaessa palvelun käyttöä ilmaisen
koejakson jälkeen sekä käyttäjän siirtyessä y-tunnusten määrässä suuremmalle tasolle (esim. S -> M). Kun käyttäjä siirtyy suuremmalle tasolle, käyttäjä on velvollinen maksamaan aiemman kategorian ja uuden kategorian aloitusmaksujen erotuksen. Jos seurattavien y-tunnusten määrä vähenee, STV ei ole velvollinen hyvittämään tai palauttamaan aloitusmaksuja.
Vuosimaksu määräytyy kunkin kalenterivuoden valvottujen y-tunnusten maksimimäärän mukaan.
Vuosimaksun laskutuskausi on 12 kuukautta koejakson päättymistä seuraavasta päivästä alkaen.
Vuosimaksu laskutetaan aina laskutuskauden alussa. Osa Raportti-palvelun kautta saatavista raporteista ovat maksullisia Raportti-palvelun käyttöehdoissa kuvatulla tavalla.

4. Suosittelutehdas
STV voi toteuttaa vuosittain käyttäjälle maksuttomia suosittelukampanjoita, jossa käyttäjä voi suositella yhteistyökumppaneilleen Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymistä. STV laatii suosittelukampanjaa varten suosittelukirjepohjat, pyytää käyttäjän hyväksyntää suosittelukirjeelle ja käyttäjän hyväksyessä suosittelukirjeen lähettämisen, STV lähettää sähköpostitse tai postitse
suosittelukirjeen sellaisille käyttäjän yhteistyökumppaneille, jotka eivät ole vielä liittyneet Luotettava Kumppani-ohjelmaan. Suosittelukampanjat toteutetaan STV:n kulloinkin päättämällä tavalla ja ne voivat sisältää markkinointiviestintää postitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

5. Luottoluokitustiedot
Valvoja-palvelussa voidaan näyttää valvotun yrityksen luottokelpoisuutta kuvaavana tietona Bisnode Finland Oy:n (”Bisnode”) luottoluokitusjärjestelmän mukaista luottoluokitusta. STV päivittää palvelussa näytetyt luottoluokitustiedot vähintään kerran viikossa. Bisnoden tarjoama luottoluokitustieto sisältyy automaattisesti sellaisiin Valvoja-palvelua koskeviin tilauksiin, joissa
hinnoittelu perustuu valvottavien y-tunnusten määrään (hintaryhmät XS-L). Luottoluokitustieto on saatavilla lisämaksullisena valinnaisena palveluna sellaisiin Valvoja-tilauksiin, joissa valvottujen ytunnusten määrä on rajoittamaton. Palveluun voidaan lisätä linkki Bisnoden palveluihin, jota kautta käyttäjä voi ostaa maksullisena palveluna tarkempia Bisnoden luottotieto- ja taloustietoraportteja. Ostotapahtuman yhteydessä käyttäjä siirtyy Bisnoden verkkosivuille ja ostaa palvelun suoraan Bisnodelta.
STV ei vastaa miltään osin Bisnoden tarjoamista luottotieto- ja yritystietopalvelusta, sen saatavuudesta tai sen kautta tarjotuista sisällöistä.

6. Voimassaolo
Valvoja-palvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi. Käyttäjällä on oikeus irtisanoa Valvoja-palvelu kirjallisesti tai käyttöliittymän kautta. Sopimus päättyy tällöin välittömästi. Ilmainen 30 päivän koejakso päättyy koejakson viimeisenä päivänä, jos sopimus on irtisanottu. STV:lla on oikeus irtisanoa tämä Valvoja-palvelua koskeva sopimus 30 päivän irtisanomisajalla. Ennen Valvoja-palvelun irtisanomista ja sopimuksen päättymistä käyttäjän tulee tallentaa haluamansa raportit omaan, palvelun ulkopuoliseen arkistoonsa. Sopimuksen päätyttyä käyttäjän hakemat raportit poistuvat pysyvästi palvelusta. STV ei ole velvollinen säilyttämään mitään käyttäjän Valvoja-palvelun käyttöaikana palveluun tallentamaa materiaalia. STV:llä ei ole
velvollisuutta miltään osin palauttaa maksettua vuosimaksua, jos käyttäjä irtisanoo Valvojapalvelun päättymään ennen maksetun laskutuskauden loppua.

7. Muut ehdot
Selvyyden vuoksi todetaan, että STV toimii ainoastaan STV:n palveluissa listattujen yritysten tietojen välittäjänä ja eikä näin ollen vastaa mistään Valvoja-palvelun ja siihen liittyvien muiden palveluiden virheistä tai keskeytyksistä, palveluiden sisältämien tietojen virheellisyyksistä tai puutteellisuuksista taikka niiden takia aiheutuvista mahdollisista suorista tai epäsuorista
vahingoista. STV varaa oikeuden muuttaa Valvoja-palvelun ehtoja ja hinnoittelua tiedottamalla muutoksista 30 päivää etukäteen palvelun käyttöliittymässä. Käyttäjä hyväksyy muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.
Käyttäjällä on aina oikeus näyttää Valvoja-palvelun tietoja viranomaisille sekä oikeus antaa viranomaisten käyttää Valvoja-palvelua viranomaistarkastuksen yhteydessä. STV ei ole velvollinen avustamaan käyttäjää tällaisissa viranomaistarkastuksissa ilman eri korvausta.