Kuinka hyödynnät Valttikorttia tehokkaasti?

Valttikortti on sähköinen henkilötunniste, joka toimii työntekijöiden avaimena työmaalle. Työturvallisuuslaki edellyttää, että rakennustyömaalla työskentelevillä on oltava kuvallinen ja veronumerolla varustettu henkilökortti.

Valttikortti sisältää:

  • työntekijän nimen
  • veronumeron
  • yrityksen nimen
  • y-tunnuksen
  • kortin voimassaoloajan, 5 vuotta.

Lisäksi älykortissa on viivakoodi sekä RFID–tunniste, joten sitä voidaan lukea myös sähköisesti.

Kuinka yrityksesi voi hyödyntää Valttikorttia?

  • Henkilötunnisteena, joka toimii työntekijöiden avaimena työmaalle. Valttikortti täyttää työturvallisuuslain mukaisen henkilötunnisteen vaatimukset.
  • Sen voi hyödyntää osana sähköisen kulunseurannan ja -valvonnan ratkaisuita.
  • Perehdytyksen yhteydessä, korttiin liittyvillä tiedoilla voidaan helpottaa ja jopa automatisoida henkilöiden perehdytysprosessi mm. työmaan henkilöluettelon.

Valttikorttien tilaaminen

Paketissa on sähköinen ja sirulla varustettu älykortti ja työmaalla tarvittava henkilökortti. Valttikorttien tilaajan henkilötiedot varmennetaan TUPAS-tunnistautumisella.  Tilaaminen edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla.

 

Mitä maksaa?