4.4.2019
Työmaarekisterin suunnittelutyöpajan yhteenveto

Polkaisimme Tilaajavastuulla uuden Työmaarekisterin suunnittelutyön käyntiin yhdessä asiakkaiden ja partnerien edustajien kanssa yhteisessä työpajassa tiistaina 19.3. Keskustelu kävi neljässä eri pienryhmässä vilkkaana ja laajalla skaalalla eri aihealueista. Konkretian tasolla seuraavat kolme keskeistä toivetta nousivat esille tässä ensimmäisessä suunnittelutyöpajassa:

  1. Yhteinen tunniste hankkeelle/työmaalle haettavissa ilmaiseksi rajapinnan yli.
  2. Työmaan ja hankkeen perustietojen jako rajapinnan yli.
  3. Työmaarekisterin kilpailuasetelman poistaminen.

Tilaajavastuun rooli tiedon liikkumisen sujuvoittajana

Yhteinen tahto- ja tavoitetila Tilaajavastuun Työmaarekisterille olisi toimia luotettavana väylänä työmaihin liittyvän tiedon välittämiselle ja yhdistämiselle. Työpajassa puhuneen Pekka Mannisen esitysmateriaalissa hahmotellaan, kuinka laajasti eri toimijoita ja vaiheita liittyy rakennushankkeeseen aina kaavoituksesta ja rakennusluvan hakemisesta lähtien. Me Tilaajavastuulla haluamme olla mahdollistamassa tämän tiedon sujuvaa liikkumista partneriemme ja yhteisten asiakkaittemme eri järjestelmien välillä.

Seuraavana askeleena avoin työmaa-avain

Saimme paljon arvokasta palautetta uuden Työmaarekisterin suunnittelua varten. Kaiken keskiössä luontevana ensimmäisenä askeleena vaikuttaisi olevan yhteinen avoin työmaa-avain, johon voitaisiin myöhemmin vähitellen lisätä erilaista hyödyllistä ja saatavilla olevaa tietoa kuten vaikkapa hankkeen perustiedot ja rakennuslupatiedot. Seuraava yhteinen Työmaarekisterin suunnittelutyöpaja pyritään järjestämään ensi syksynä. Tulevassa työpajassa hahmottelemme ensimmäisen konkreettisen ehdotuksen uudesta Työmaarekisteristä ja sen vaiheistuksesta teille kommentoitavaksi.

Avoimen työmaa-avaimen toteuttaminen olisi kohtuullisen suoraviivainen operaatio, mutta sen kokonaisvaltainen käyttöönotto vaatii jo huomattavasti tarkempaa suunnittelua. Syksyn työpajaan on tarkoitus kutsua mukaan edustaja myös Verohallinnolta ja Aluehallintovirastolta, jotta saamme vielä laajempaa perspektiiviä suunnittelutyöhömme.