14.6.2017
Taitorekisteri osaksi Moveniumin työmaaseurantapalvelua

Movenium Oy on ensimmäisenä Suomen Tilaajavastuu Oy:n partnerina ottanut käyttöön omassa työmaidenhallintaan tarkoitetussa palvelussaan Taitorekisterin. Moveniumin palvelua käytetään työmailla esimerkiksi kulunvalvontaan, ja sen käyttäjien on nyt mahdollista hakea Taitorekisteriin tallennettujen työntekijöiden pätevyystietoja Valttikortin avulla.

 
Uuden toteutuksen myötä Moveniumin palvelun käyttäjien on mahdollista saada myös Tilaajavastuun Ilmoita-palvelusta entistä laajemmat tiedot aliurakoitsijoiden perehdytyksestä sekä tietoja rakentamisen ilmoitusmenettelyä varten. Ilmoita-palvelun kautta saa jatkossa tiedot esimerkiksi aliurakoitsijoiden työnantajan edustajasta, työsuhteesta ja kansalaisuudesta.

 
Ilmoita- ja Taitorekisteri -palveluiden laajennus on toivottu toiminallisuus Moveniumin käyttäjiltä. Palvelut helpottavat yhdessä työmaiden arkea, kun erillisiä pätevyystodistuksia ja kortteja ei tarvitse tarkastaa, vaan kaikki tiedot on saatavissa yhdestä paikasta ja tarkastettavissa yhdeltä kortilta.

 
Ilmoita-palvelu on tuttu yli 30 000 sitä käyttävälle yritykselle. Palvelu on tarkoitettu yritys- ja työntekijätietojen hallinnointiin, ja sinne syötettyjä tietoja hyödynnetään esimerkiksi rakentamisen ilmoitusmenettelyn hoitamisessa. Taitorekisteri on sähköinen palvelu ammattipätevyyksien hallinnointia ja tarkastamista varten. Palvelun perusajatuksena on koota pätevyystiedot yhteen, sähköiseen rekisteriin ja se tukee tällä hetkellä yli 30:a rakennusalan yleistä ammattipätevyyttä.

 
Taitorekisteriin syötettyjä pätevyyksiä voidaan selainpohjaisen käyttöliittymän lisäksi lukea Valttikorttia hyödyntämällä joko maksuttoman mobiilisovelluksen tai partnerijärjestelmien kautta. Valttikorttia käytetään rakennustyömailla yleisesti henkilötunnisteena ja kulunvalvonnassa.

 
”Toimialan oma keskitetty pätevyys- ja osaamisrekisteri parantaa työturvallisuutta ja helpottaa työmaiden arkea. Partnereiden kanssa yhteistyössä toteutetut ratkaisut kulunvalvontaan ja pätevyyksien lukemiseen ovat tässä avainasemassa. Yhteistyö Moveniumin kanssa on meille hieno mahdollisuus, ja samalla se on ensimmäinen askel kohti kiinteistö- ja rakennusalan pohjoismaista digitalisaatiota ja tehokkaampia toimintatapoja työmailla”, Tilaajavastuun partnerijohtaja Antti-Eemeli Mäkinen kertoo.

 
”Moveniumin työmaapalvelu on laajentunut ja sisältää nykyään myös työmaapäiväkirjan, perehdytyksen ja työturvallisuusmittarit. Movenium kuuluu Visma-konserniin, jonka myötä pystymme tarjoamaan asiakkaalle kokonaisvaltaisen ja digitaalisen ratkaisun aina työmaalta toimistolle”, Moveniumin toimitusjohtaja Otto Laurila kiteyttää.

 

Taitorekisterin pätevyystarjonta laajenee vuoden 2017 aikana. Lisäksi tavoitteena on laajentaa Taitorekisteristä saatavia pätevyystietoja muillekin toimialoille, ja tulevaisuudessa myös koulutuksia tarjoavat tahot voivat lisätä pätevyystiedot Taitorekisteriin heti koulutuksen jälkeen.

 

Lisätietoja:
https://www.tilaajavastuu.fi/fi/taitorekisteri/

Antti-Eemeli Mäkinen, Suomen Tilaajavastuu Oy
antti-eemeli at tilaajavastuu.fi, puh. 050 354 8550

Jani Syvähuoko, Suomen Tilaajavastuu Oy
jani.syvahuoko at tilaajavastuu.fi, puh. 040 584 3807

Otto Laurila, Movenium Oy
otto.laurila at movenium.com, puh. 044 284 0278

Suomen Tilaajavastuu Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen joko suoraan tai partnerien kautta sähköisiä palveluita, jotka keventävät hallinnollisen työn määrää ja lisäävät tiedon luotettavuutta. Tilaajavastuu on kiinteistö- ja rakennustoimialan työnantajajärjestöjen kokonaan omistama yhtiö. Yrityksessä on 50 työntekijää ja 2016 liikevaihto oli 9,7 m€.

Movenium Oy tarjoaa rakennusalan urakoitsijoille työmaita helpottavia digitaalisia työkaluja liittyen työajanseurantaan, dokumentointiin ja viranomaisvelvotteisiin. Yrityksellä on 30 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa sekä asiakkaita yli 1500. Liikevaihto oli vuonna 2016 3,3 miljoonaa euroa. www.movenium.com