7.9.2017
Suomen Tilaajavastuu Oy tarjoaa maksuttoman palvelun työntekijän lähettämistä koskevan ennakkoilmoituksen tekemiseen

Julkaisuvapaa tiedote 7.9.2017

 

Suomen Tilaajavastuu Oy on kehittänyt maksuttoman palvelun työntekijän lähettämistä koskevan ennakkoilmoituksen tekemiseen. 17.6.2016 uudistunut laki työntekijöiden lähettämisestä edellyttää, että 1.9.2017 alkaen Suomeen työntekijöitä lähettävä ulkomainen yritys tekee lähettämisestä ennakkoilmoituksen työsuojeluviranomaisille. Lain tarkoituksena on torjua harmaata taloutta ja asettaa ulkomaiset työntekijät tasavertaiseen asemaan suomalaisten kanssa.

 

Ennakkoilmoituksen voi lähettää Tilaajavastuun Ilmoita-palvelun kautta. Se on ennestään tuttu yli 33 000 yritykselle, jotka käyttävät sitä työntekijä- ja yritystietojen hallinnointiin, henkilötunnisteina käytettävien Valttikorttien tilaamiseen sekä työmaille ilmoittautumiseen. Palvelu on suunniteltu rakennusalan tarpeisiin.

 

”Koska visionamme on vähentää byrokratiaa ja lisätä yritystiedon luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä, meille oli luontevaa kehittää palvelu myös työntekijän lähettämistä koskevan ennakkoilmoituksen tekemiseen”, Tilaajavastuun toimitusjohtaja Lars Albäck kertoo. ”Palvelun pohjana on Ilmoita-palvelu, johon syötettyjä tietoja hyödynnetään ilmoituksen esitäyttämisessä. Uuden lakivelvoitteen hoitaminen ennestään tutussa palvelussa helpottaa yritysten hallinnollista työtä, ja näin voimme palvella ulkomaisia asiakkaitamme entistä paremmin.”

 

Ennakkoilmoituksella ilmoitetaan yksilöintitietoja esimerkiksi lähettävästä yrityksestä, tilaajasta sekä lähettävän yrityksen edustajasta Suomessa. Vaikka ilmoitusvelvollisuus koskee lähettävää yritystä, velvoitteita on myös suomalaisilla yhteistyökumppaneilla. Rakennusalalla rakennuttajan ja päätoteuttajan on varmistettava, että ilmoitus on lähetetty.

 

”Tällä hetkellä tarjoamme palvelun työntekijän lähettämistä koskevan ennakkoilmoituksen lähettämiseen. Tulevaisuudessa luonteva lisäys on tilaajille, rakennuttajille ja päätoteuttajille tarkoitettu palvelu, josta he saavat helposti tiedon siitä, onko alihankkija hoitanut ilmoitusvelvollisuutensa”, Tilaajavastuun palvelukehityksestä vastaava Sami Sinisalo kertoo.

 

Ilmoita-palvelusta on neljä kieliversiota, ja ilmoituslomakkeen voi täyttää suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai viroksi. Palvelu on kehitetty rakennusalan tarpeisiin. Muilla toimialoilla ilmoituksen työntekijän lähettämisestä voi tehdä Aluehallintoviraston verkkolomakkeen avulla.

 

Lisätietoja:

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/rel/ennakkoilmoituksen-tyontekijan-lahettamisesta-voi-tehda-ilmoita-palvelun-kautta/

 

Lars Albäck, toimitusjohtaja, Suomen Tilaajavastuu Oy

lars.alback@tilaajavastuu.fi, puh. 040 503 3672

 

Sami Sinisalo, Suomen Tilaajavastuu Oy

sami.sinisalo@tilaajavastuu.fi, puh. 040 579 9468

 

Suomen Tilaajavastuu Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen joko suoraan tai partnerien kautta sähköisiä palveluita, jotka keventävät hallinnollisen työn määrää ja lisäävät tiedon luotettavuutta. Tilaajavastuu on kiinteistö- ja rakennustoimialan työnantajajärjestöjen kokonaan omistama yhtiö. Yrityksessä on 41 työntekijää ja vuonna 2016 liikevaihto oli 9,7 m€.

https://www.tilaajavastuu.fi/fi/