9.12.2016
Suomen Tilaajavastuu ja Fidera yhteistyöhön – Etäluettava Valttikortti

Julkaisuvapaa tiedote 9.12.2016

Valttikortista, jota käytetään rakennustyömailla kulunvalvonnassa ja henkilötunnisteena, kehitetään etäluettavaa yhteistyössä Fideran kanssa. Fidera Oy ja Suomen Tilaajavastuu Oy ovat solmineet sopimuksen etälukuteknologian testaamisesta aidoissa asiakastilanteissa. Etäluettava Valttikortti tulee yleiseen käyttöön yhteispohjoismaalaisen korttistandardin vahvistuessa. Tämä tapahtuu aikaisintaan syksyllä 2017.

”Rakennusteollisuuden omistamana yrityksenä haluamme tarjota kumppaniyrityksillemme ratkaisuja, jotka tehostavat ja turvaavat päivittäistä toimintaa työmailla. Valttikortti tarjoaa yhtenäisen standardin henkilöiden tunnistamiseen ja mm. työturvallisuuslain kannalta olennaisten tietojen keräämiseen. Valttikortilla tuomme kumppaniyritystemme toiveesta entistä tehokkaamman tavan automatisoida velvoitteiden hoitamista ja valvontaa. Valttikortti auttaa työmaiden kulunseurannassa, Verohallinnon ilmoitusmenettelyssä, tilaajavastuulain valvonnassa sekä uutuutena myös työlupien kanssa”, sanoo Suomen Tilaajavastuu Oy:n toimitusjohtaja Lars Albäck.

Henkilökortin ja veronumeron käyttö rakennustyömailla perustuu vuonna 2012 täsmennettyyn työturvallisuuslakiin. Valttikortti toteuttaa lain edellytykset ja täydentää niitä tarjoamalla eri lakivelvoitteiden hoitamiseen tarvittavat tiedot yhden sirukortin kautta. Sirukortin avulla voidaan tarkastaa esimerkiksi työntekijän nimi, veronumero, työnantajan nimi ja y-tunnus sekä kortin voimassaoloaika. Tulevaisuudessa Valttikortilta voi lukea myös sähköiseen Taitorekisteriin tallennetut ammattipätevyydet.

 

Valttikortin uusi ominaisuus poistaa kellokorttijonot

”Etäluettavan Valttikortin suurin hyöty urakoitsijoiden ja rakennusmiesten kannalta on toiminnan varmuus ja nopeus. Tiedämme jo nykykäytön perusteella, että Fideran tunnisteet nopeuttavat työmaakirjautumisia, ja etätunnisteidemme avulla erillisiä kirjautumistoimenpiteitä ei enää tarvita. Kun lukijoiden läheisyydestä voi vain kävellä tai ajaa, kulunvalvonta hoituu ilman erillistä vaivaa. Lisäksi yhteistyö Suomen Tilaajavastuun kanssa takaa sen, että velvoitteet ovat kunnossa”, Fideran toimitusjohtaja Mikko Jalonen kertoo.

Fideran kehittämän etälukuteknologian mullistavin ominaisuus on Jalosen mukaan se, että teknologian avulla saadaan tieto, jos tunnisteeton henkilö pyrkii työmaalle. Järjestelmä hälyttää, jos porteista kulkee sisään Valttikortittomia henkilöitä. Näin heidän pääsynsä työmaalle voidaan estää.

Hanke toteutetaan Tekes-projektina. Sen tavoitteena on määritellä etälukuominaisuuden asettamat tekniset vaatimukset Valttikortille ja rajapinnat erilaisiin palveluihin. Käyttötapauksista saatavan kokemuksen perusteella määritellään ohjeistukset palvelun käyttöönottoon erilaisilla työmailla.

 

Ensimmäiset työmaat mukaan tammikuussa

Suomen Tilaajavastuu Oy ja Fidera Oy kartoittavat parhaillaan eri rakennusliikkeiden projekteja ensimmäisiksi piloteiksi. ”Tavoitteemme on, että ensimmäisillä työmailla voidaan tarkistaa, onko velvoitteet hoidettu etälukuteknologialla tammikuussa 2017. Asiakkaat ovat olleet jo meihin yhteydessä”, Jalonen sanoo. Hän kannustaa yrityksiä ottamaan yhteyttä, jos mukanaolo uuden teknologian kehitystyössä kiinnostaa.

Valttikortti nopeuttaa myös työmaatarkastuksia. Fideran palveluihin integroidun käsipäätteen avulla työmaalla työskentelevät henkilöt ja heidän Valttikorttinsa on mahdollista tunnistaa mobiilisti ilman, että kortteja tarvitsee tarkastustilanteessa kaivaa esiin. Tämä lisää myös työturvallisuutta, koska järjestelmään voidaan integroida tarvittavat työmaaperehdytykset ja erilaisten rakennusalan vaatimien sertifikaattien voimassaolot.

 

Lisätietoja:

Lars Albäck, toimitusjohtaja, Suomen Tilaajavastuu Oy,

lars.alback@tilaajavastuu.fi, puh. 040 503 3672

 

Mikko Jalonen, toimitusjohtaja, Fidera Oy

mikko.jalonen@fidera.fi, puh. 040 715 7978

 

Suomen Tilaajavastuu Oy on vuonna 2007 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen joko suoraan tai partnerien kautta sähköisiä palveluita, jotka keventävät hallinnollisen työn määrää ja lisäävät tiedon luotettavuutta. Tilaajavastuu on kiinteistö- ja rakennustoimialan työnantajajärjestöjen kokonaan omistama yhtiö. Yrityksessä on 50 työntekijää ja 2015 liikevaihto oli 7,6 m€.

Fidera Oy tarjoaa asiakkailleen täysin automaattisia valvonta- ja turvallisuusjärjestelmiä, joilla hoituvat helposti niin lakisääteiset raportit kuin työmaiden valvonta ja jotka ennaltaehkäisevät varkauksia, onnettomuuksia sekä luvatonta toimintaa. Henkilökunnan kokonaan omistama vuonna 2013 perustettu Fidera Oy on 100 % kotimainen teknologiayritys, jonka palvelut on kehitetty toimimaan kaikkein vaativimmissa olosuhteissa. Fidera Oy:n arvoja ovat luotettavuus, helppokäyttöisyys ja huippulaatu.