20.12.2018
Tilaajavastuun partnerien ohjausryhmän yhteenveto

Tilaajavastuun partnerien ohjausryhmän ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 21.11.2018. Paikalla oli edustajia yhteensä kymmenestä partneriyrityksestä: Alertum, Apprix, Caracom, Cramo/Taitotekniikka, East Dataconst, Loginets, Ramirent, Takamäki, Visma Movenium ja Widian.

Tilaisuus avattiin Tilaajavastuun puheenvuoroissa, joissa esiteltiin:

  1. Tilaajavastuun visiota toimia data-alustapalveluiden toimittajana.
  2. Platform of Trust -projektia (käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä uutiskirjeessä).
  3. Developer Portal -projektia, jolla pyritään digitalisoimaan partneri- ja kehittäjäyhteistyötä tulevaisuudessa.

Puheenvuoroja seurasivat pienryhmissä käydyt keskustelut, joissa nostettiin esiin tärkeimpiä kehityskohteita Tilaajavastuulla. Eniten kannatusta saivat seuraavat kehityskohteet:

Viestintä

Viestinnän osalta toivottiin ennen kaikkea läpinäkyvyyttä Tilaajavastuun projekteihin ja palvelukehitykseen. Etenkin selkeälle roadmapille olisi tarvetta.

Kansainvälistyminen Valtti 2.0

Miten Tilaajavastuu pystyisi auttamaan partneriyrityksiään kansainvälistymisessä, esimerkiksi ID06- ja Platform of Trust -yhteistyötä hyödyntäen?

Mikä on uuden pohjoismaisen korttistandardin ja uudella teknologialla toteutettavan Valtti 2.0:n tilanne ja aikataulu? Miten käyttöönotto suunnitellaan, toteutetaan ja tiedotetaan?

Platform of Trust -projektin selkeyttäminen

Platform of Trust -kehitys on vielä alkutekijöissään, mutta lisää tietoa ja konkretiaa kaivataan jo tässä vaiheessa. Tilaajavastuun operoima Platform of Trust -hanke tähtää siihen, että keinotekoiset datasiilot puretaan ja luotettava data laitetaan virtaamaan yhteisön voimin. Tällöin kaikki mukana olevat yritykset ja organisaatiot hyötyvät yhdessä alustan mahdollisuuksista mm. kansainväliseksi pyrkivän datan markkinapaikan suhteen.

Kyseessä on kiinteistö- ja rakennusalan digitalisaation eli KIRA-digin piiriin kuuluva alustatalouden kärkihanke. Tuoreimpana kuulumisena Platform of Trustin osalta viimeisin rahoituskuvio varmistui Business Finlandilta juuri ennen Slushia. Hanke on nyt kerännyt Suomesta yli 10 miljoonaa euroa kehitykseen ja kansainvälistymiseen. Lisää hankkeesta voitte lukea myös Platform of Trustin verkkosivuilta, ja kuulette vuoden 2019 uutiskirjeissämme ja tapahtumissamme sekä ensi vuoden uutiskirjeistä. Mukaan Platform of Trustiin ja alan uudistajien joukkoon pääsette lähettämällä meille viestiä osoitteeseen partnerit@tilaajavastuu.fi.

Ohjausryhmän kokoontumisen jälkeen tiimimme on työstänyt palautetta aktiivisesti ja laatinut suunnitelmia, kuinka kehitämme toimintaamme esiin nostettujen aiheiden osalta. Kerromme alkuvuoden uutiskirjeissä tarkemmin, millaisia tavoitteita ja toimintasuunnitelmia asetamme vuodelle 2019.

Partnerien ohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa 2019, jolloin ohjausryhmän jäsenet pääsevät antamaan väliarvionsa Tilaajavastuun suoriutumiselle valituista kehityskohteista ja suunnittelemaan yhdessä tulevaisuutta. Ohjausryhmätoimintaan osallistumisesta kiinnostuneet partnerit voivat ilmoittautua mukaan lähettämällä sähköpostia partneritiimimme osoitteeseen partnerit@tilaajavastuu.fi.

Tavoitteenamme on myös järjestää partnereillemme tarkemmin teemoitettuja työpajatilaisuuksia esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Uuden korttiteknologian käyttöönotto Valttikortin osalta Suomessa.
  • Työmaarekisterin muokkaaminen partnereita ja koko ekosysteemiä paremmin palvelevaksi kokonaisuudeksi.
  • MyDatan avaamat uudet liiketoimintamahdollisuudet ja mahdolliset riskit.