6.6.2019
Partnerien ohjausryhmän yhteenveto (14.5.2019)

Tilaajavastuun partnerien ohjausryhmä kokoontui tiistaina 14.5. asettamaan suuntaviivoja Tilaajavastuun partneriyhteistyön kehittämiselle ja antamaan väliarvionsa Tilaajavastuun onnistumiselle vuoden 2019 ensimmäisen puolikkaan osalta. Tilaajavastuu esitteli omissa puheenvuoroissaan tilannekatsausta Platform of Trustin ja Tilaajavastuun identiteettipalveluita yhdistävän Valtti PRO -konseptin osalta. Esitysmateriaalit ovat ladattavissa PDF-muodossa edellisessä lauseessa olevien linkkien kautta.

Alkuvuoden 2019 kehitystoimenpiteet ja väliarvio

Edellisessä ohjausryhmän kokoontumisessa tärkeimmiksi kehityskohteiksi nostettiin:

1. Viestinnän parantaminen ja julkisen road mapin tuottaminen

Viestinnän parantamiseksi olemme partneritiimissämme ottaneet käyttöömme viikoittaisen viestintäkatsauksen, jossa arvioimme ja aikataulutamme tiedotustarpeet partnereitamme kiinnostavista tapahtumista Tilaajavastuulla. Viestinnän parantamiseksi ja partnerien osallistamiseksi jo uusien tuotteidemme suunnitteluvaiheessa järjestimme kevään aikana tilaisuudet sekä Valtti 2.0:n että uuden Työmaarekisterin osalta.

Julkisen road mapin tuottaminen on ollut partneritiimimme kärkiprioriteetteja koko alkuvuoden 2019. Tilaajavastuun projektienhallinnasta vastaava tiimi on vastannut huutoomme: projektinhallinnan työtavat ovat vähitellen kehittyneet sille tasolle, että ajantasaisen julkisen road mapin tuottaminen on mahdollista! Tilaajavastuun ensimmäisen julkisen road mapin version löydätte täältä (linkki kannattaa laittaa talteen). Tarkoituksemme on päivittää road mapin alle tarkka muutoshistoria, kun road mapilla tapahtuu muutoksia.

Asteikolla 1–5 ohjausryhmän arvio Tilaajavastuun onnistumiselle viestinnän parantamisessa oli 3,2. Etenkin viestinnän kehittämiseksi tehdyistä suunnitelmista ja toimenpiteistä olisi ollut hyvä viestiä enemmän. Julkiseen road mapiin toivottiin jatkokehityksenä mahdollisuutta sukeltaa jokaisen road mapilla näkyvän hankkeen kohdalla otsikkotasoa syvemmälle näkemään projektin tarkempi kuvaus ja aikataulutavoite.

2. Kansainvälistymis- ja Valtti 2.0 -suunnitelmien selkeyttäminen

Tiedotimme ensimmäisen kerran jo vuonna 2016 suunnitteilla olleesta uudesta yhteispohjoismaisesta korttistandardista, jolla oli tarkoitus tulevaisuudessa toteuttaa sekä ID06-kortit Ruotsissa että Valttikortit Suomessa. ID06 otti uuden korttiteknologian käyttöön syksyllä 2018, mutta Tilaajavastuulla ei aikataulua ja käyttöönoton yksityiskohtia ole vielä sovittu.

Järjestimme alkuvuodesta partnereillemme ja asiakkaillemme tilaisuuden, jossa uudesta korttiteknologiasta vastannut työryhmä esitteli tarkemmin työnsä tuloksia. Tilaisuuden yhteydessä kerätyn palautteen perusteella suurin osa asiakkaista ja kumppaneista kannatti uuden korttiteknologian käyttöönottoa jo keväällä 2020, kunhan taaksepäin yhteensopivuus pystytään varmistamaan vielä useaksi vuodeksi.

Ohjausryhmän arvio kansainvälistymisen ja Valtti 2.0:n onnistumiselle oli 2,9. Emme Tilaajavastuulla vielä ole tehneet päätöksiä uuden korttiteknologian osalta, mikä osaltaan varmasti vaikuttaa arvioon. Yhteistyömme ID06:n kanssa ei vielä ole konkretisoitunut tavoilla, jotka hyödyttäisivät partnereitamme. Tämän tavoitteen osalta pyrimme syksyn aikana koostamaan partnereitamme varten yhteenvedon ID06:n uuden korttiteknologian käyttöönottoprojektin vaiheista ja onnistumisista sekä tarkemman tilannekuvauksen Tilaajavastuun ja ID06:n yhteistyöstä käytännössä.

3. Platform of Trust -hankkeen selkeyttäminen

Platform of Trust -hankkeessa on saatu kevään aikana avoin beta-testausympäristö valmiiksi ja kesäkuussa julkaistaan ensimmäinen suppea tuotantoversio palvelualustasta. Platform of Trustista järjestettiin maaliskuussa tiedotustilaisuus, johon myös Tilaajavastuun partnerit saivat kutsun mukaan. Oli ilahduttavaa nähdä toista kymmentä partneriamme ilmoittautuneiden joukossa, vaikka kutsu tilaisuuteen lähti aivan viime tinkaan. Hankkeesta kiinnostuneiden kannattaa liittyä Platform of Trustin uutiskirjelistalle ja Slackiin.

Platform of Trust -hankkeen selkeyttämisen onnistumiselle arvio oli 2,9. Pystyäksemme tarjoamaan Platform of Trustin osalta Tilaajavastuun partnereille enemmän konkretiaa, partneritiimimme API-asiantuntijat Jaro Lexmond ja Marko Vähänen alkavat kesäkuusta alkaen tutustumaan Platform of Trustin API-dokumentaatioon ja rakentamaan itse suppeita toteutuksia Platform of Trust API:a vasten. Syksystä alkaen pystymme toivottavasti demoamaan myös partnereillemme, mitä kaikkea Platform of Trustin ensimmäisellä tuotantoversiolla käytännön tasolla voi tehdä.

Tavoitteet loppuvuodelle 2019

1. Tilaajavastuun palveluiden ja tuotteiden selkeyttäminen
2. Partnerien, asiakkaiden ja sidosryhmien vahvempi osallistaminen

Tilaajavastuun nykyisestä tuotevalikoimasta löytyy monenlaista palvelua sekä rajapintaa, ja uusia tuotenimiä ja konsepteja on road map pullollaan. Palvelisi kaikkien osapuolien etua, jos Tilaajavastuu pystyisi tarjoamaan nykyisistä ja tulevista palveluistaan selkeät julkiset kuvaukset palveluiden käyttötarkoituksista.

Tilaajavastuun tulisi vielä nykyistä enemmän hyödyntää erityislaatuista rooliaan ja asemaansa asiakkaiden, yhteistyökumppanien ja muiden sidosryhmien yhteen saattamiseksi.Aiemmin Tilaajavastuulla oli tapana järjestää syksyisin Partneri- ja asiakaspäivät, johon oli kutsuttu asiakkaat, partnerit, omistajaliitot ja viranomaisyhteistyökumppanit. Samankaltaisille yhteisille tilaisuuksille olisi käyttöä jatkossakin niin isommassa kuin pienemmässäkin mittakaavassa.

Ohjausryhmän esiin nostamat kehityskohteet ovat laajoja ja haastavia, mutta niissä onnistuminen olisi Tilaajavastuulle mahdollisuus nousta yrityksenä seuraavalle kypsyystasolle. Partneritiimimme ottaa asiakseen viedä eteenpäin näitä toiveita Tilaajavastuulla. Selkeiden palvelukuvausten tuottamisen voisi upottaa osaksi projektityömallia: jokaisesta työpöydälle ja road mapille päätyvästä projektista tulisi löytyä myös julkinen palvelukuvaus ennen kuin työn voi aloittaa.

Asiakkaille, partnereille ja muille olennaisille sidosryhmille pyrimme järjestämään syksyn aikana yhteiset työpajat ainakin Valtti PRO:sta ja ilmoitusmenettelylain sisältöön vuodesta 2020 alkaen voimaan astuvista muutoksista. Mikäli teillä on muita toiveita ja ideoita yhteistä käsittelyä kaipaavista aihepiireistä, lähettäkää ehdotuksia sähköpostitse tiimillemme osoitteeseen partnerit@tilaajavastuu.fi.