8.6.2018
Luotettava Kumppani -raportin tulkintoihin muutos

Muutamme Luotettava Kumppani -raportin muotoa 8.6.2018 alkaen vastaamaan tilaajavastuulakia tulkitsevien viranomaisten uutta tulkintakäytäntöä sellaisten yritysten osalta, jotka on asetettu yrityssaneeraukseen, mutta joille käräjäoikeus ei ole vielä vahvistanut saneerausohjelmaa. Tulkintamuutoksen syynä on tilaajavastuulakia soveltavien viranomaisten kanssa käyty keskustelu siitä, miten valvovat viranomaiset tulkitsevat tilaajavastuulain 5 §:n 1 momentin alakohtia 3 ja 4 silloin, kun saneerausmenettelyssä olevan yrityksen saneerausvelkaan sisältyy verovelkoja tai TyEL-maksuvelkoja.

Yrityssaneerausmenettelyn tarkoituksena on pelastaa elinkelpoinen yritys, jolla on maksuvaikeuksia, mutta jonka arvioidaan olevan toimintakykyinen pitkällä aikavälillä. Saneerausmenettelyn aloittaminen tuomioistuimessa aikaansaa niin sanotun rauhoitusajan, jonka aikana saneerausvelalliselle laaditaan saneerausohjelma. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki ennen yrityssaneeraushakemuksen vireille tuloa syntyneet velat (saneerausvelat) asetetaan maksu-, perintä- ja täytäntöönpanokieltoon.

Aiempi Luotettava Kumppani -palvelun tulkintasääntö oli tehty yhteistyössä tilaajavastuulakia soveltavien viranomaisten kanssa ja sen mukaan yrityssaneerauslain 17 ja 19 §:n mukaista saneerausvelan maksu- ja perintäkieltoa ei rinnastettu verovelkaa tai TyEL-velkaa koskevaan maksujärjestelyyn. Tämä tulkinta johti siihen, että yrityssaneeraukseen asetettu yritys, jolle ei vielä ollut vahvistettu saneerausohjelmaa, päätyi tilaajavastuuraportilla ”Selvitettävää”-tilaan, jos yrityksellä oli vähintään 10.000 euron arvosta verovelkaa, jolle ei ollut Verohallinnon vahvistamaa maksusuunnitelmaa tai jos yrityksellä oli TyEL-velkaa, jolle ei ollut sovittua maksuohjelmaa.

Uuden tulkintasäännön mukaan maksu- ja perintäkiellossa oleva saneerausvelka rinnastetaan sovittuun maksujärjestelyyn siten, että tilaajavastuuraportin tulkinta muuttuu ”OK”-tilaan, jos yrityksellä ei ole saneerausvelan ulkopuolista verovelkaa vähintään 10.000 euroa tai TyEL-velkaa.

Tilaajavastuuraportin etusivulla päätulkinnan alla ja itse raportin veronmaksu- ja eläkevakuutustiedoissa annetaan tieto saneerausmenettelystä ja siitä, että saneerausohjelmaa ei ole vielä vahvistettu.

Muilta osin tulkintasäännöt pysyvät ennallaan.