5.2.2016
FIBS on Suomen laajin yritysvastuuverkosto, Tilaajavastuu liittyi mukaan

Suomen Tilaajavastuu on yksi FIBSin sekä monimuotoisuusverkoston uusimmista jäsenistä, Yhtiön CFO Sofie Lindholm mukaan kiinteistö- ja rakentamisalan projektien toimitusketjujen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen on yksi yhtiön lähitulevaisuuden toiminnan painopisteistä.

Miksi liityitte FIBSin ja monimuotoisuusverkoston jäseniksi?

Suomen Tilaajavastuun visio on olla luottamuksen sillanrakentaja. Uskomme vakaasti siihen, että jos ostajien, myyjien ja viranomaisten välillä vallitsee luottamus, liiketoiminnot tehostuvat ja byrokratian tarve vähenee.

Meidän tärkeä tehtävä on ollut torjua harmaata taloutta palveluidemme avulla etenkin rakennus-, kiinteistö- ja kuljetusalalla. Näin ollen FIBSin jäsenyys tuo meille mahdollisuuden konkretisoida ja vahvistaa vastuullisuuden käsitettä omalla esimerkillämme. FIBSin toiminnan ja tilaisuuksien avulla voimme kehittää omaa toimintaamme.

Monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden kunnioittamisen näemme tärkeänä osana ihmisten hyvinvoinnin, työssäjaksamisen ja kehityksen kannalta. Meillä Tilaajavastuulla yksilöitä muunmuassa kannustetaan ja tuetaan kehittämään itseään ja annetaan tilaa kasvaa omien osaamisten ja tarpeiden mukaisesti.

Mitä yritysvastuu teille merkitsee?

Liiketoimintamme johdosta yritysvastuusta on muodostunut tärkeä osa ydintoimintaamme. Haluamme olla vahvasti mukana edistämässä yritysvastuun ja luottamuksen rakentamista osaksi jokapäiväistä liiketoimintaa juhlapuheiden sijasta. Esimerkiksi rakennusalalla vastuullisuus lähtee tilaajasta ja loppuu viimeiseen alihankkijaan. Jos ketjussa luottamus katkeaa, myös vastuunkanto hankkeen onnistuneelle loppuun viemiselle vaarantuu. Harmaan talouden torjuntaan liittyvien tutkimusten perusteella yritysvastuun merkitys on kasvanut samalla, kun keinot sen torjuntaan ovat tehostuneet.

Miten näette vastuullisuuden merkityksen kehittyvän alallanne tulevaisuudessa?

Sitä mukaan kun kiinteistö- ja rakennusala digitalisoituu ja rakennustuotannon prosessia tehostetaan, luottamus- ja vastuukysymyksistä tulee entistä tärkeämpiä. Digitalisaation muuttaessa yhteiskuntaa ja yrityskulttuuria, on yritysten kehitettävä liiketoimintaansa yhä vastuullisempaan suuntaan. Tämän trendin näemme voimistuvan entisestään tulevaisuudessa eri toimialoilla.

Mihin vastuullisuuskysymykseen aiotte tulevana vuonna panostaa ja miten FIBS-jäsenyys voi teitä sen toteuttamisessa auttaa?

Kiinteistö ja rakentamisalan projektien toimitusketjujen läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisääminen on meille tärkein vastuullisuuskysymys ja FIBSin jäsenyys auttaa meitä tämän tavoitteen saavuttamisessa.

Lue lisää FIBSistä tästä.