31.8.2017
Ennakkoilmoituksen työntekijän lähettämisestä voi tehdä Ilmoita-palvelun kautta

Laki työntekijöiden lähettämisestä (447 / 2016) on uudistunut 17.6.2016. Sen vuoksi 1.9.2017 alkaen Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen on tehtävä työsuojeluviranomaisille ennakkoilmoitus työntekijän lähettämisestä. Rakennusalalla ilmoitus tehdään aina, muilla aloilla kun sopimuksen mukainen työskentely kestää yli viisi päivää. Lainsäädännön tavoitteena on torjua harmaata taloutta ja varmistaa, että lähetetyt työntekijät ovat tasavertaisessa asemassa suomalaisten työntekijöiden kanssa. Ilmoitus lähettämisestä on tehtävä, kun työntekijöiden lähettäminen perustuu 18.6.2016 jälkeen tehtyyn sopimukseen ja kun lähetetyn työntekijän työ alkaa 1.9.2017 jälkeen.

 

Ennakkoilmoituksella ilmoitetaan yksilöintitietoja esimerkiksi lähettävästä yrityksestä, tilaajasta sekä lähettävän yrityksen edustajasta Suomessa. Rakennusalan työssä ilmoitetaan lisäksi rakennuttajan ja päätoteuttajan yksilöinti- ja yhteystiedot. Täydellinen lista ilmoitettavista tiedoista löytyy Aluehallintoviraston verkkosivuilta.

 

Tilaajavastuu on kehittänyt ennakkoilmoituksen lähettämistä varten Ilmoita-palveluun uuden toiminnallisuuden. Toiminto löytyy Ilmoita-palvelun ”Työmaalle rekisteröinti” -välilehdeltä, ja se näkyy yrityksille, joiden tietoihin on lisätty myös muita kuin suomalaisia työntekijöitä. Palvelu esitäyttää ilmoitukselle tietoja Työmaarekisteriin syötettyjen tietojen perusteella, mikä helpottaa ilmoituksen tekemistä. Ilmoitus lähetetään palvelun kautta suoraan Aluehallintovirastolle ja lähettäjä saa siitä sähköpostitse itselleen kopion. Palvelu on maksuton, ja se on suunniteltu rakennusalan tarpeisiin. Muilla aloilla ennakkoilmoituksen voi tehdä Aluehallintoviraston verkkolomakkeella.

 

Rakennusalalla ennakkoilmoitus on toimitettava työsuojeluviranomaisten lisäksi myös rakennuttajalle ja päätoteuttajalle. Ilmoituksen voi toimittaa esimerkiksi välittämällä ilmoituksesta sähköpostitse saadun kopion. Jos lähettämisjakso kestää yli 10 päivää, tilaajan on edellytettävä, että lähettävä yritys asettaa itselleen edustajan Suomessa. Siksi on tärkeää, että suomalaiset yritykset ovat tietoisia ilmoitusvelvollisuudesta ja osaavat ohjeistaa yhteistyökumppaneitaan siitä. Ulkomaisille yhteistyökumppaneille voi jakaa esimerkiksi tätä ohjetta (suomeksi, englanniksi, ruotsiksi, viroksi).

 

Lisätietoja ilmoitusvelvollisuudesta löytyy Aluhallintoviraston työpaikkatiedotteesta.