21.6.2018
Platform of Trust -yhteisö ja -palvelualusta

Tulokset, niiden hyödynnettävyys ja vaikutukset:

  • Toimiva testipalvelu IoT-palvelualustan operointiin.
  • Pilottiprosessi IoT-palveluoperaattoriin liittymiselle.
  • Yhteinen tietomalli kiinteistö-, rakennus-, olosuhde-, mittaus- ja olosuhdepalautetiedoille.
  • Yhteiset rajapinnat API-väylään ja palvelualustalle.
  • Luotettava, skaalautuva tietokanta tietovirtojen ja rajapintojen käyttöön.

Pilotissa syntynyt malli luo perustan nyt rakennettavalle Platform of Trust -palvelualustalle. Jo käynnistyvissä pilottiprojekteissa on voitu hyödyntää yhteisiä rajapintakyvykkyyksiä ja yhtenäistettyä tietomallia kiinteistö- ja olosuhdedatan osalta. Näitä verrataan ja kehitetään edelleen myös ”RASTI-standardoinnin tiekartta” -hankkeen suositusten mukaan, jotta voimme yhteisömme osalta edistää koko alan verkoston tietovirtojen eheyttä, luotettavuutta ja käytettävyyttä.