Taitorekisterin tukemat pätevyystyypit

Päivitetty 16.8.2018

Yleiset pätevyystyypit

Pätevyystyyppi Kuvaus
Yli 25 tnm ajoneuvonosturipätevyys

Jos kuormausnosturin kuormamomentti on yli 25 tonnimetriä ja se on tarkoitettu pääasiassa muuhun käyttöön kuin ajoneuvon kuormaamiseen, sen kuljettajalla on oltava asianmukainen ammattitutkinto tai suoritettuna sen soveltuva osa.
Hätäensiapukurssi

Kurssin antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairaskohtaustilanteissa.
Hätäensiapukurssi, Trafi

Kurssin antaa valmiudet henkeäpelastavaan ensiapuun ja ensiapuun sairaskohtaustilanteissa.
20 kV jännitetyön perusteet esimiehille, suunnittelijoille ja toimihenkilöille

Panostaja

Räjähteitä saa panostajan työssä käsitellä ja käyttää henkilö, joka on saanut siihen asianmukaisen pätevyyskirjan, tai hänen välittömässä valvonnassaan muu henkilö. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ylläpitää panostajien pätevyyskirjoista panostajalain mukaista panostajarekisteriä. Panostajan pätevyyskirjalla saa räjäyttää asumattomalla alueella (yli 200m paikkaan jossa ihmisiä yleisesti oleskelee) rajattoman määrän räjähteitä. Asutulla alueella saa räjäyttää enintään 500 kg vuorokaudessa ja maks. 10 kg/panostila. Panostajan pätevyyskirjan saamiseksi vaaditaan: vähintään 20 vuoden ikä työkokemusta räjäytys- ja louhintatyössä vähintään 12 kuukautta, josta vähintään 3 kuukautta panostajan pätevyyttä edellyttävässä räjäytystyössä (panostajan apulaisena/valvonnassa) todistus Panostajan kurssin hyväksytystä suorittamisesta. Lääkärintodistus josta selviää että hakija on terveydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan panostajan tehtäviin sopiva Sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymälle kuulustelijalle suoritettu Panostajan tutkinto. Panostajan pätevyyskirja myönnetään enintään 10 vuodeksi kerrallaan, kuitenkin enintään siihen asti kun räjäyttäjä täyttää 65 vuotta.
Laiturityö- ja radanylityspätevyys (Laituri)

LAITURITYÖPÄTEVYYS (Laituri) perustiedot rautatiejärjestelmästä perustiedot sähköradasta rautatiealueella liikkumisesta ja työskentelystä annetut turvallisuusmääräykset ja -ohjeet liikkuminen ja työskentely laiturialueella toiminta vaaratilanteissa
Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva 1)

Kaikissa rautatiealueella tehtävissä töissä edellytetään ratatyöturvallisuuspätevyyttä. Ratatyöturvallisupätevyyden saamiseksi henkilön on suoritettava koulutuslaitoksen järjestelmä ratatyöturvallisuuskoulutus. Ratatyöturvallisuuspätevyys on voimassa viisi (5) vuotta. Pätevyyden ylläpito tapahtuu kertauskoulutuksella viiden (5) vuoden välein. Pätevyyden ylläpitämiseksi on työskenneltävä radanpitoon liittyvissä tehtävissä vähintään 14 vuorokautta kalenterivuoden aikana.
Ratatyöturvallisuuspätevyys (Turva 1), Trafi

SFS 6002 + 5880 hissityöturvallisuus

Sähkötyöturvallisuusasioista hissiasentajille ja työnjohdolle on järjestettävä sähköalan töistä annetun määräyksen vaatimusten mukaisesti enintään viiden vuoden välein sähkötyöturvallisuuskoulutus. Tällaista koulutusta on hissialalle räätälöitynä järjestänyt Suomen Hissiurakoitsijayhdistys. Tähän päivän mittaiseen koulutukseen on yhdistetty myös standardin SFS 5880 sisältämät asiat.
Kattotulityökurssi

Katto- ja vedeneristystöiden tulitöitä ovat mm. eristettävän alustan kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä ja kermieristyksen kuumentamalla tapahtuva kiinnitystyö. Kattotulityökursseja toteutettiin Suomessa vuodesta 1991 vuoteen 2015 saakka. Kurssitodistus, kattotulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät 1.1.2016. Ennen vuotta 2016 suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.
Märkätilojen vedeneristäjä, siveltävät vedeneristeet

​Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifiointi on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät märkätilojen vedeneristyksiä nestemäisenä levitettävillä vedeneristeillä tai mattomaisilla vedeneristeillä tai molemmilla.
Torninosturin kuljettaja

Torninosturinkuljettajalla tulee olla asianmukainen ammattitutkinto tai sen soveltuva osa. Torninosturin kuljetus on talonrakennusalan ammattitutkinnon valinnainen osa, jonka suorittamisesta voi halutessaan saada todistuksen.
Muoviputkihitsaaja, Sähköhitsaus

Inspectan hyväksymien muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus ry:n ylläpitämään pätevöintijärjestelmään. Pätevöintijärjestelmää hallinnoi käytännössä Muoviteollisuus ry:n organisoima neuvottelukunta ”Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunta” (lyhenne MHLN, tunnus NK1).
Märkätilojen vedeneristäjä, muovimatot

​Märkätilojen vedeneristäjän henkilösertifiointi on tarkoitettu henkilöille, jotka tekevät märkätilojen vedeneristyksiä nestemäisenä levitettävillä vedeneristeillä tai mattomaisilla vedeneristeillä tai molemmilla.
Muoviputkihitsaaja, Puskuhitsaus

Inspectan hyväksymien muoviputkihitsaajien pätevyyden todentaminen perustuu Muoviteollisuus ry:n ylläpitämään pätevöintijärjestelmään. Pätevöintijärjestelmää hallinnoi käytännössä Muoviteollisuus ry:n organisoima neuvottelukunta ”Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunta” (lyhenne MHLN, tunnus NK1).
Ensiavun peruskurssi EA 1 Kurssin suorittanut hallitsee ensiavun antamisen perusteet kurssin seuraavissa aiheissa: Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa\nHätäensiavun perusteet Tajuttomalle annettava ensiapu Peruselvytys Vierasesine hengitysteissä Verenkierron häiriötila (sokki) Haavat Tavallisimmat sairauskohtaukset Palovammat ja sähkön aiheuttamat vammat Nivelvammat ja murtumat Myrkytykset
Ensiavun peruskurssi EA 2 Kurssin suorittanut osaa aloittaa ensiavun antamisen niin tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa oleville henkilöille kuin haasteellisemmissa ensiapua vaativissa tilanteissa sekä ehkäistä tapaturmia.
Ensiavun kertauskurssi Kertauskoulutuksen avulla ylläpidetään ensiapuvalmiuksia hätäensiavussa.
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus Kaikille Suomessa sähköalan töitä tekeville pakollinen koulutus, joka on uusittava viiden vuoden välein.
SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus SÄTKY Suurjännitelaitteistoissa työskenteleville suunnattu SFS 6002 sähkötyöturvallisuuskoulutus
Tieturva 1, Trafi
Tieturva 1 Liikennevirasto vaatii Tieturva 1 -koulutusta: Henkilöltä, joka osallistuu tiellä tehtävään tienpitoon liittyvään työhön. Tie- ja päällystysmateriaaleja kuljettavan auton kuljettajalta. Työkoneen kuljettajalta muussa kuin kertaluonteisessa työssä. Muussa työssä yleisellä tiellä työskentelevältä. Tieturva 2 -koulutukseen osallistuvalta.
Tieturva 2 Liikennevirasto edellyttää Tieturva 2 -pätevyyttä Tiellä tehtävässä työssä päätoteuttajan työ- ja liikenneturvallisuudesta vastaavalta henkilöltä. Tienpitoon liittyvässä työssä työnjohto-, valvonta- ja liikenteen järjestelyjen suunnittelutehtävässä työskentelevältä. ELY-keskusten aluevastaavilta. Urakka-asiakirjojen valmistelijoilta ja myös ko. työtä tekeviltä hankintakonsulteilta. Tilaajan edustajana toimivalta tarkastus- ja valvontahenkilöltä ja rakennuttajakonsultilta.
Alle 1000 V:n jännitetyökoulutus

Jännitetyökoulutus on tarkoitettu henkilöille jotka työssään joutuvat jännitetyöalueelle alle 1000 V:n järjestelmissä, lähemmäs kuin 20 cm paljasta jännitteistä osaa. Koulutus on 1 päivän mittainen.
ePerehdytys

ePerehdytys on suomalainen verkkopohjainen rakennusalan työturvallisuutta kehittävä ja ohjaava perehdytys- ja koulutusohjelma, jonka hyväksytty suoritus voi olla edellytyksenä sille, että voit työskennellä suomalaisilla rakennustyömailla. Hyväksytysti suoritettu ePerehdytys on voimassa aina 12 kuukautta kerrallaan kaikilla työmailla Suomessa, jonka jälkeen ePerehdytys on suoritettava uudelleen. Rakennustyömaan tilaaja ja päätoteuttaja ja muut työmaan työturvallisuudesta vastuussa olevat tahot voivat tarkistaa sähköisestä rekisteristä, että työmaalla työskentelevät työntekijät ovat suorittaneet ePerehdytyksen.
Pääkaupunkiseudun katutyöt

Pääkaupunkiseudun kuntien kuntatekniikan toimijat vaativat alueillaan tehtävillä työmailla ainakin yhdeltä paikalla olevalta henkilöllä voimassaolevan Pääkaupunkiseudun katutyökortin. Lähde: kuntatekniikka.fi
Vesityökortti

Talous- tai allasvesihygieeninen osaaminen pitää osoittaa suorittamalla Valviran ylläpitämä talous- tai allasvesihygieeninen osaamistesti, jonka hyväksytysti suorittaneille Valvira myöntää vesityökortin.
Telineasentaja (Taso 1)

Telineasentaja (Taso 1) on koulutuksen ja kokemuksen kautta hankkinut taidot ja tiedot telineasennukseen. Hän pystyy suorittamaan turvallisesti kaikki normaalit teline- ja sää- suoja-asennukseen liittyvät asennus- ja purkutyöt sekä tarvittavat mittaukset ja harjoittelijan opastuksen. Hänellä on edellytykset tehdä telineen käyttöönottotarkastus, täyttää telinekortti sekä suorittaa käytönaikainen tarkastus.
Telineryhmän etumies (Taso 2)

Telineryhmän etumies (Taso 2) pystyy suorittamaan kaikki telineasentajan työt, valvoo telineasennuksen suunnitelmanmukaisuutta, antaa tarvittaessa ohjeita asentajille, pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset.
Telinetyön valvoja, asiantuntija (Taso 3)

Telinetyön valvoja/asiantuntija (Taso 3) valvoo telineasennusta, antaa tarvittaessa koulutusta ja ohjeita asentajille (Taso 1) ja telineryhmän etumiehille (Taso 2), pitää yhteyksiä eri osapuoliin ja tarkastaa tehdyt asennukset sekä pystyy suunnittelemaan tavanomaisimmat telineratkaisut toimittajan ohjeiden perusteella.
Ensiavun peruskurssi EA 3 Ensiaputietojen ja -taitojen syventäminen ja kartuttaminen, Toimintaharjoituksia, Yhteistoiminta muiden auttajien kanssa ja Taktinen toiminta onnettomuustilanteissa
Työturvallisuuskortti Työturvallisuuskorttikoulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla. Pätevyyden tunnisteeksi merkitään työturvallisuuskortin numero ilman välilyöntejä. Lisäksi kortinhaltijan tulee rekisteröityä TTK:n ja SPEK:n ylläpitämään korttitieto.fi-palveluun ja antaa sitä kautta lupa luovuttaa tieto suoritetusta koulutuksesta Suomen Tilaajavastuu Oy:lle.
SFS5900 Tulityökortti Tulityökortti on määräaikainen todistus hyväksytysti suoritetusta tulitöiden turvallisuustutkinnosta. Tulityökortin voi myöntää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön hyväksymä tulitöiden kurssinjohtajakoulutuksen hyväksytysti suorittanut henkilö. Tulityökurssin tavoitteena on herättää tulityöntekijät ennalta ehkäisemään tulityöonnettomuuksien synty. Kurssilla opitaan keskeinen ohjaava lainsäädäntö ja ohjeistus sekä eri osapuolten vastuut. Kurssin jälkeen ymmärretään tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkitys sekä osataan tehdä työ turvallisesti.
Ratatyöstä vastaavan (RTV) koulutus

Rataverkolla tehtävien ratatöiden turvallisuudesta vastaa Ratatyöstä vastaava (RTV). Ratatyöstä vastaavan tehtävä katsotaan ns. liikenneturvallisuustehtäväksi, ja koulutuksen vaatimukset asettaa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. Näiden vaatimusten lisäksi Liikennevirasto on asettanut omia lisävaatimuksiaan valtion rataverkolla toimimiseen. Ratatyöstä vastaavalta vaaditaan Trafin määrittämän koulutuksen lisäksi Liikenneviraston asettama lisäkoulutus sekä suoritettu Ratatyöturvallisuuskoulutus. (Lähde: Liikennevirasto)
Turvalaiteasentajan (Tas) pätevyys

Koulutetulla Turvalaiteasentajalla (Tas) on valmiudet toimia käytössä olevien turvalaitteiden asennustöissä sekä turvalaitteisiin kohdistuvissa huolloissa ja viankorjauksissa. Turvalaiteasentajalta vaaditaan lisäksi Ratatyöturvallisuuspätevyys, Työturvallisuuskortti, Perusteet rautatiejärjestelmästä (PERA), SFS6002 Sähkötyöturvallisuuskoulutus sekä Jännitetyöpätevyys. (Lähde: Liikennevirasto)
Turvamieskoulutus (T-mies)

Turvamieskoulutus (T-mies) vaaditaan henkilöiltä, jotka toimivat valtion rataverkolla turvamiestehtävissä ja tieliikenteen ohjaajina tasoristeyksissä. Turvamiehen tehtävänä on varoittaa työkoneita ja henkilöitä lähestyvästä rautatieliikenteestä varmistaen, ettei rautatieliikenne aiheuta vaaraa heille eivätkä toisaalta raiteen lähellä työskentelevät työkoneet tai työntekijät vaaranna rautatieliikennettä. Tasoristeyksissä tieliikenteen ohjaajana toimiva turvamies varmistaa, että tieliikenne pysäytetään tarvittaessa. Tarkemmin turvamiehen tehtävät ja toimintatavat on Radanpidon turvallisuusohjeissa (TURO). Koulutuksen avulla henkilö saa riittävät tiedot toimimiseen turvamiestehtävissä niin, että hän tuntee toimintaan liittyvät ohjeet, turvamiehen tehtävät, niiden rajoitteet, tarvittavat varusteet sekä liityntäpinnan muihin työmuotoihin. (Lähde: Liikennevirasto)