22.11.2018
Medlemskapet i Pålitlig Partner-tjänsten

Ditt företag är anslutet till Pålitlig Partner-tjänsten med en fullmakt som Person- och företagsbedömning SETI Ab och Elentreprenörsförbundet STUL och medlemsorganisationer har utkontrakterat åt Suomen Tilaajavastuu Oy.

Eftersom att ditt företag inte mera är medlem i Elentreprenörsförbundet STUL, behöver vi en ny fullmakt som är utfärdad av ditt företag för att upprätthålla ditt företags information i fortsättningen också.

Du kan fylla i fullmakten på våra nätsidor. Pålitig Partner-tjänstens årsavgift är 105 € + moms.

 

Fördelarna med Pålitlig Partner-tjänsten:

  • Du visar dina samarbetspartners att du sköter dina lagstadgade skyldigheter.
  • Ditt företag blir en attraktivare samarbetspartner, eftersom utredningarna och uppgifterna som lagen kräver, finns lättillgängliga i vår Rapport-tjänst.
  • Du slipper tidskrävande rapportering.
  • Du kan utnyttja ditt Pålitlig Partner-medelemskap som stöd för försäljningen i budgivningsstadiet.
  • Du får använda Pålitlig Partner-logon i ditt företags marknadsföring, reklman och kommunkation.

 

Om vi inte får fullmakt senast den 31 januari 2019 tar vi bort ditt företag från Pålitlig Partner-tjänsten.

 

Fyll i fullmakten här >>