8.9.2017
Työmaan turvallisuusperehdytys ottaa digiloikkaa

 

Rakennuslehti 8.9.2017

Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus valvoa ja perehdyttää työturvallisuuden käytäntöihin. Uuden, syyskuun alkupuolella julkaistun ePerehdytys-sovelluksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta ja tehostaa perehdytyskäytäntöjä työmailla. Rakennusteollisuus RT suosittelee ePerehdytyksen käyttöä koko alalle.

Lyhyesti kerrottuna kyse on siitä, että työturvallisuuden yleiset, työmaasta toiseen toistuvat perehdytyskäytännöt voi ePerehdytyksen avulla suorittaa verkossa kerran vuodessa. Tähän asti ne on pitänyt suorittaa joka työmaalla. ePerehdytys ei kuitenkaan korvaa työturvallisuuskorttia eikä työmaakohtaista perehdytystä, vaan täydentää niitä.

”Onhan siinä rumbaa, kun esimerkiksi suurimmilla työmaillamme yli tuhat työntekijää perehdytetään turvallisuuskäytäntöihin. Aikaa säästyy, kun ePerehdytys on tehtynä ennen työmaalle saapumista. Työmaalla voidaan sen jälkeen keskittyä työmaakohtaiseen turvallisuusperehdytykseen”, Fira-konsernin turvallisuuspäällikkö Jari Pulkkinen sanoo Rakennuslehdelle.

Pulkkinen on vetänyt ePerehdytyksen operatiivista kehitysryhmää. Fira-konsernin vastaavat mestarit ovat hänen mukaansa suhtautuneet asiaan erittäin myönteisesti. Yhtiön pääurakoiman Fortumin pääkonttorin saneeraustyömaalla Espoon Keilaniemessä työntekijäpuolikin vaikuttaa kiinnostuneelta.

”Kuulostaa hyvältä, koska töihin pääsee nopeammin kiinni ja perehdyttäjänkin työtaakka kevenee”, RakennusTeam oy:n Arlis Köiv kertoo.

”Tärkein tavoite on tietysti parempi työturvallisuus. ePerehdytys on askel kohti rakennusalan nolla tapaturmaa -tavoitetta”, Pulkkinen täydentää.

 

Ajantasaista tietoa omalla kotikielellä

Aktiivisesti kehitystyössä mukana ollut Lemminkäisen kehityspäällikkö Hanne Perälä arvioi, että aika oli monella tapaa kypsä ePerehdytykselle.

”Esimerkiksi Lemminkäisen työmaalle saattoi tulla aliurakoitsija, joka oli kuullut samalla viikolla yleiset turvallisuusasiat jo toisella työmaalla. Se ei mielestäni edistänyt työturvallisuutta vaan päinvastoin – sekä perehdytettävät että perehdyttäjät alkoivat olla turhautuneita”, hän toteaa.

Iso muutos on Perälän mielestä se, että ePerehdytyksen ansiosta tieto on kaikille sama ja pysyy ajan tasalla, koska sitä päivitetään kerran vuodessa uusien määräysten tai Rakennusteollisuuden kehotusten osalta. Pulkkisen tavoin Perälä uskoo työturvallisuuden paranevan, koska työmaan riskipaikkoihin jää paremmin aikaa keskittyä.

Tärkeä muutos on sekin, että valtaosa työntekijöistä voi perehtyä yleisiin turvallisuuskäytäntöihin jatkossa omalla kotikielellään: kielivaihtoehtoja on suomen lisäksi englanti, venäjä, viro, latvia, puola ja liettua. Ruotsin kieli on tulossa.

 

Alan yhteinen ponnistus

Mukana kehitystyössä on ollut alan yrityksiä, liittoja, turvallisuusviranomaisia, it-asiantuntijoita ja pedagogiikan ammattilaisia.

”Kokoonnuimme parin viikon välein, joten yhteistyö oli varsin tiivistä. Oli ilo havaita, että yritykset jakoivat yhteiseen käyttöön avoimesti materiaalia, jota olivat käyttäneet omilla työmaillaan perehdytykseen”, Perälä kertoo.

Ylläpidosta vastaa Rakennusteollisuus RT:n omistama Rakennusmedia, jonka toimitusjohtaja Heidi Husari korostaa, että sovellus on tarkoitettu koko alalle, eli jopa lähes 200000 työntekijän käyttöön. Kasvaviin käyttäjämääriin on varauduttu.

”ePerehdytyksen käyttö voi nostaa myös alan tuottavuutta, sillä ajankäyttö tehostuu ja moninkertaiset päällekkäiset perehdytykset voidaan jättää historiaan. Kustannukset yrityksille jäävät alle kymmenesosaan tai pienemmiksikin entiseen perehdytykseen verrattuna. Tärkeintä on kuitenkin, että työturvallisuuteen liittyvän osaamisen tasoa saadaan alalla nostettua”, Husari sanoo.

Lähtökohtaisesti ePerehdytyksen maksaa työnantaja. Vuosihinta työntekijää kohti on 24 euroa, josta RT:n jäsenyritykset saavat 50 prosentin alennuksen.

”Kun saamme kehityskustannukset katettua, mietimme, voisiko hintaa tarkistaa alaspäin.”

Onhan ePerehdytys voimassa?

Niin Fira kuin Lemminkäinen talonrakennustoimintansa osalta aikovat ulottaa – monien muiden isojen rakennusliikkeiden tapaan – ePerehdytyksen vähitellen kaikille työmailleen. Lemminkäinen pilotoi sovellusta ensimmäisten joukossa kahdella työmaalla lokakuusta lähtien.

”Koulutamme talonrakennuspuolen oman henkilöstön heti uusiin käytäntöihin. Kirjaamme aliurakkasopimuksiin vaateen siitä, että ePerehdytys pitää olla suoritettuna, jos haluaa tulla Lemminkäisen talonrakentamisen työmaalle töihin. Parhaillaan integroimme kulunvalvontajärjestelmäämme Tilaajavastuun järjestelmiin, jotta työmaiden on helppo seurata, onko ePerehdytys suoritettu”, Perälä kertoo.

ePerehdytyksen voi tehdä ajasta ja paikasta riippumatta missä tahansa, kunhan työnantaja on tehnyt valtuutuksen Tilaajavastuun ilmaisessa Ilmoita-palvelussa. Erityisen tärkeää on muistaa ilmoittaa työntekijän puhelinnumero, koska siihen lähetetty henkilökohtainen PIN-koodi mahdollistaa suojatun kirjautumisen.

”Tähän asti olemme jahdanneet kissojen ja koirien kanssa, onko kaikki pätevyydet suoritettu. Tulevaisuudessa näemme toivottavasti ePerehdytyksen lisäksi kaikki muutkin pätevyydet netistä yhdellä silmäyksellä”, Pulkkinen sanoo.

ePerehdytyksen hän arvioi vievän aikaa noin puoli tuntia, jonka jälkeen suoritetaan tentti. Sähköinen perehdytys opastaa tarkasti esimerkiksi siihen, minkälaisia suojakaiteita ja turvavarusteita työmailla vaaditaan. Tieto hyväksytystä suorituksesta menee automaattisesti Tilaajavastuun Taitorekisteriin, joka mahdollistaa muidenkin pätevyyksien hallinnoinnin. ePerehdytyksen käyttö ei kuitenkaan edellytä Taitorekisteriin liittymistä.

Lisätietoa: eperehdytys.info