14.3.2017
Rakennusalan lakimuutokset lisäsivät verotuottoa ja yrityksien omaa ilmoittamista

Harmaan talouden selvitysyksikkö 14.3.2017

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö selvitti rakentamisen urakka- ja työntekijätietojen tiedonantovelvollisuutta koskevan lainsäädännön vaikutuksia.

Vuodesta 2011 lähtien toteutetut rakennusalan lainsäädäntömuutokset kuten käännetty arvonlisäverovelvollisuus, veronumerorekisteri sekä urakka- ja työntekijäilmoittaminen kasvattivat rakennustoimialan palkkasummaa yhteensä noin 300 miljoonaa euroa. Verotuotto kasvoi 100 miljoonaa euroa samana vuonna.

Vastaavasti rakentamisen urakka- ja työntekijätiedot ovat lisänneet verokertymää 31 miljoonaa euroa. Kasvu tulee sekä työnantajasuorituksista että arvonlisäveroista.

Lisätietoa ulkomaisesta työvoimasta Suomen rakennustyömailla

Selvityksessä havaittiin, että rakennusalan yritykset ilmoittavat työntekijöiden palkat aikaisempaa kattavammin. Verohallinnolle ilmoitetun ulkomaalaisen työvoiman määrä on kasvanut ilmoitusvelvollisuuden laajentumisen myötä. Myös ulkomaalaisten työntekijöiden keski- ja mediaanipalkat ovat nousseet. Ulkomaalaisten työntekijöiden palkat ovat tulleet aikaisempaa paremmin verotuksen piiriin.

Keskeiseksi kehittämistarpeeksi nousi urakka- ja työntekijätietojen tietosisällön ja ilmoitusmenettelyn uudelleen arviointi sekä työmaarekisterin perustaminen.

Pääset asiantuntijakirjoitukseen tästä ja selvitykseen tästä.