Lemminkäinen Talo Oy

Lemminkäisen_logo

Olemme vaativan infrarakentamisen ja talonrakentamisen tunnettu osaaja Pohjois-Euroopassa, ja yksi markkina-alueemme suurimmista päällystäjistä. Elävöitämme kaupunkeja uudistamalla alueita asumisen, työnteon ja liikkumisen tarpeisiin yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Tilaajavastuulaki määritti Lemminkäisen tarpeet

Ennen kuin tilaajavastuulaki vuonna 2007 astui voimaan, olimme jo säännöllisesti keränneet taloudellisia tietoja toimittajistamme. Tietojen kerääminen vei meiltä kuitenkin paljon aikaa, joten vuonna 2008 valitsimme Tilaajavastuuta edeltäneen Aspida Oy:n kehittämään kanssamme sähköisiä välineitä auttamaan ja tehostamaan työtämme.

Yhdessä Aspidan kanssa pilotoimme toimittajien seurantaan kehitetyn Valvojan, joka vastasi erinomaisesti meidän tarpeisiimme. Valvoja toi ensimmäiset välineet toimittajien tilaajavastuutietojen automaattiseen seurantaan. Tänään saamme yhdestä paikasta aina ajan tasalla olevat tiedot automaattisesti kaikista Luotettava Kumppani -toimittajistamme.

Käytössämme on myös veronumero.fi -palvelu, joka kokonaisuutena toimii oikein hyvin.

Palautteemme

Kiitämme Tilaajavastuun otetta niin palvelujen kehittämisessä kuin asiakkaan tarpeiden kuuntelemisessa. Esimerkiksi keväällä kausityöntekijöiden Valttikortti-tilausten toimitukset työllistivät meitä paljon. Käännyimme Tilaajavastuun puoleen ja he muuttivat tilausprosessia siten, että kortit toimitettiin jokaiselle suoraan kotiosoitteeseen.

Seuraavat  kehitysaskeleet

Tiedon luokittelu on meille entistä tärkeämpää, ja siihen tarvitsemme sähköisiä työkaluja. Urakoitsijoiden ja aliurakoitsijoiden luokittelu ammattipätevyyksien mukaan tuo valmistuessaan meille apua tiedon jäsentelyyn. Tarvitsemme työkaluja myös asiakasdatan parempaan hyödyntämiseen.

Lisäksi Lemminkäisen kokoista yritystä palvelisi koko Euroopan tasoinen yritystietokanta. Tietokannasta saisimme ajantasaiset yritystiedot kaikista maista sen sijaan, että käytämme tiedon oikeellisuuden varmistamiseen paljon aikaa. Haasteena on se, että EU-tasoiset säännökset eivät sido, vaan maat soveltavat omia kansallisia säädöksiään. Riskienhallinnan välineet ovat myös tarpeen maakohtaisten lakien vuoksi.

Halonen  Juha Halonen, Lemminkäinen Talo