FAQ – Lähetetty työntekijä

 

Yleistä   Työnantajan FAQ   Tilaajan FAQ 
Rakennuttajan/Päätoteuttajan FAQ   

Yleistä

Lähetetty työntekijä on muusta valtiosta lähetetty työntekijä, joka tekee Suomessa työtä sopimuksen perusteella alihankintana, yrityksen sisäisenä siirtona tai vuokratyönä. 1.9.2017 alkaen työntekijän lähettämisestä on tehtävä ennakkoilmoitus työsuojeluviranomaisille. Ilmoitus tehdään, kun työskentely kestää yli viisi päivää. Rakennusalalla ilmoitus kuitenkin tehdään aina. Rakennusalalla ilmoituksen voi tehdä Ilmoita-palvelun kautta.

 

Kuka on velvollinen tekemään ilmoituksen työntekijän lähettämisestä? 

Lähettävän yrityksen tulee tehdä ilmoitus ennen työn aloittamista tai viimeistään samana päivänä, kun sopimuksen mukainen työnteko alkaa. Ilmoituksen voi tehdä myös hyvissä ajoin ennakkoon, kun sopimus työntekijöiden lähettämisestä on tehty.

 

Onko lähetetyn työntekijän ilmoittaminen Ilmoita-palvelussa maksullista? 

Ei ole. Ilmoituksen voi tehdä täysin maksutta Tilaajavastuun Ilmoita-palvelussa.

 

Miten ilmoitus tehdään?

 

Työnantajan FAQ

 

Työnantajan FAQ > Miten teen täydennysilmoituksen

 

Miten teen ilmoituksen lähetetystä työntekijästä?

Aloita kirjautumalla sisään Ilmoita-palveluun.

Tarkista, että kaikki työntekijäsi on lisätty ”Työntekijät”-välilehdelle. Lisää tarvittaessa puuttuvat työntekijät.

Siirry ”Työmaalle rekisteröinti” -välilehdelle

 • etsi jo aiemmin tekemäsi sopimus, johon liittyen haluat tehdä ilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä tai
 • luo uusi sopimus, johon liittyen haluat tehdä ilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä

Valitse oikean sopimuksen kohdalla ”Lähetä ilmoitettuja työntekijöitä”.

 • Valitse oikean sopimuksen kohdalla ”Ilmoita

Uudelle välilehdelle avautuu lomake, johon on esitäytetty tietoja työntekijöiden lähettämisestä.

 • tarkista kaikki tiedot
 • korjaa tarvittavat tiedot
 • täydennä puuttuvat tiedot

Pakolliset tiedot ovat merkitty tähdellä.

Kun olet täyttänyt kaikki tarpeelliset tiedot, valitse ”Lähetä työntekijä(t)” lomakkeen alalaidasta. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse työsuojeluviranomaiselle.

Saat lähetetystä ilmoituksesta kopion sähköpostiisi. Voit tarkastella yrityksesi nimissä lähetettyjä ilmoituksia myös osoitteessa postedworkers.tilaajavastuu.fi.

 

Miten teen täydennysilmoituksen?

Jos ilmoitetut tiedot muuttuvat olennaisesti, tee välittömästi aiempaa ilmoitusta täydentävä ilmoitus. Olennaisia muutoksia ovat esimerkiksi edustajan, työntekopaikan, sopimuskumppanin tai työntekijämäärän muuttuminen.

 

 1. Ilmoita-palvelun kautta:

Siirry Työmaalle rekisteröinti -välilehdelle.

Etsi jo aiemmin tekemäsi sopimus, johon liittyen haluat tehdä korjausilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä.  Etsi sopimus, johon liittyen haluat tehdä täydennysilmoituksen työntekijöiden lähettämisestä

Valitse oikean sopimuksen kohdalla ”Lähetä ilmoitettuja työntekijöitä”.

Avautuvalla lomakkeella valitse ”Teen edellisen ilmoituksen korvaavan täydennysilmoituksen” ja tarkista, korjaa ja täydennä lomakkeen tiedot.

Kun olet täyttänyt kaikki tarpeelliset tiedot, valitse ”Lähetä työntekijä(t)” lomakkeen alalaidasta. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse työsuojeluviranomaiselle.

 

     2. Posted workers-palvelun kautta:

Siirry osoitteeseen https://postedworkers.tilaajavastuu.fi/

Etsi luettelosta ilmoitus, johon haluat tehdä täydennysilmoituksen.

Valitse ilmoitus ja ”Lähetä uudelleen”.

Avautuvalla lomakkeella tarkista, korjaa ja täydennä lomakkeen tiedot.

Kun olet täyttänyt kaikki tarpeelliset tiedot, valitse ”Lähetä työntekijä(t)” lomakkeen alalaidasta. Ilmoitus lähetetään sähköpostitse työsuojeluviranomaiselle.

 

Onko muuta huomioitavaa?

 • Muista toimittaa ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä myös rakennustyömaan päätoteuttajalle ja rakennuttajalle.
 • Yrityksellä on oltava edustaja Suomessa. Edustajan tulee olla lähetetyn työntekijän ja viranomaisten tavoitettavissa koko lähetettynä olon ajan.

Edustajana voi toimia oikeushenkilö tai luonnollinen henkilö, esimerkiksi Suomessa oleva palvelun tilaaja (esim. vuokratyöntekijän käyttäjäyritys) lähettävän yrityksen antamalla valtuutuksella, tilitoimisto tai muu palveluyritys, joka tarjoaa komennustyöhön liittyviä palveluita ulkomaisille yrityksille. Jos lähetetty työntekijä lähetetään työkomennukselle Suomeen samaan yritysryhmään kuuluvaan yritykseen, edustajana voisi olla Suomessa toimiva yritys. Edustajana voi toimia myös ulkomaalainen, joka on Suomessa tavoitettavissa.

 

Muut vastuut

 • Työaika-asiakirjojen pitäminen työaikalain säädösten mukaisesti (36, 37 ja 37 a §)
 • Vuosilomakirjanpitäminen pitäminen vuosilomalain mukaisesti (29 §)
 • Tietojen lähetetyistä työntekijöistä Suomessa saatavilla pitäminen

 • Tietojen antaminen tilaajalle alihankinnassa ja vuokratyössä

 • Tietojen antaminen henkilöstön edustajille

 

Tilaajan FAQ

Mitkä ovat tilaajan velvollisuudet?

Tilaajan tulee aina varmistaa työntekijöitä Suomeen lähettävältä toimittajalta, että ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä on tehty.

 • Jos rakennustyömaalla on olemassa vastinpari Tilaajavastuun Työmaarekisterissä, pyydä toimittajaa rekisteröitymään työmaalle ja tekemään sitä kautta edelleen ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä postedworkers-palvelun kautta. Postedworkers-palvelu on suoraan yhteydessä työmaalle rekisteröitymiseen Tilaajavastuun palveluissa.

Varmista työntekijöitä Suomeen lähettävältä toimittajaltasi, että heillä on edustaja Suomessa ja että edustaja on tavoitettavissa.

 • Jos olet ulkomaisen yrityksen kanssa tehdyssä sopimuksessa edellyttänyt edustajan asettamista, katsotaan, että tilaajan (työn teettäjän) osuus huolehtimisvelvollisuudesta on täytetty.
 • Tilaaja voi osoittaa myös esimerkiksi sähköpostilla, että on osaltaan huolehtinut siitä, että lähettävä yritys tietää velvollisuutensa asettaa edustaja ja vaatimukset sekä velvoitteet, jotka edustajaa koskevat.

 

Jos työsuojeluviranomainen pyytää, pyydä toimittajalta selvitys siitä, miten yrityksen edustajan tavoittaa. Välitä selvitys eteenpäin työsuojeluviranomaiselle.

Jos toimittaja ei selvityspyynnöstä huolimatta toimita selvitystä, toimita työsuojeluviranomaiselle selvitys siitä, miten olet yrittänyt selvittää edustajan tavoitettavuutta.

Tarvittaessa toimita lähettävälle yritykselle ne tiedot, jotka se tarvitsee työnantajavelvollisuuksiensa täyttämiseksi vuokratyössä.

 

Rakennuttajan/Päätoteuttajan FAQ

Mitkä ovat rakennuttajan tai päätoteuttajan velvollisuudet? 

Luo Tilaajavastuun Työmaarekisteriin työmaa, joka vastaa todellista rakennustyömaata. Jokaista rakennustyömaata kohden tulee luoda vain yksi työmaa Työmaarekisteriin.

Täydennä työmaan perustiedot, eli rakennuttaja, päätoteuttaja ja työmaan osoitetiedot. Näitä tietoja käytetään, kun tehdään ilmoitus työmaalle saapuvista lähetetyistä työntekijöistä – tiedot oikein ja huolella täyttämällä autat ulkomailta saapuvia toimittajia ilmoittamaan kaikki tiedot oikein työsuojeluviranomaiselle.

Jaa työmaa-avain eteenpäin toimittajaketjussa ja pyydä omia toimittajiasi jakamaan työmaa-avainta edelleen eteenpäin. Pyydä kaikkia työmaan toimijoita rekisteröitymään työmaalle.

Varmista, että työmaalle saapuvasta lähetetystä työntekijästä on tehty ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä. Tarvitset tiedon kirjallisena, esim. kopion työnantajan lähettämästä ilmoituksesta.

Jos lähetetty työntekijä pyytää, pyydä hänen työnantajaltaan selvitys lähetetylle työntekijälle maksetusta palkasta ja siitä, onko palkka vähimmäispalkan mukainen, Toimita saamasi selvitys työntekijälle. Jos työntekijä pyytää, toimita selvityspyyntö ja selvitys myös työsuojeluviranomaiselle. Säilytä selvityspyyntö ja selvitys kaksi vuotta työnteon päättymisestä