Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt lyhyesti:

Senaatti-kiinteistöt on valtiovarainministeriön alainen liikelaitos. Senaatti-kiinteistöjen tehtävänä on tuottaa ja kehittää tilapalveluja ja niihin läheisesti liittyviä muita palveluja ensi sijassa valtion virastoille ja laitoksille sekä huolehtia hallinnassaan olevasta kiinteistövarallisuudesta. Senaatti-kiinteistöjen liikevaihto on 625 miljoonaa euroa ja kiinteistöomaisuuden arvo on 4,5 miljardia euroa.

Lähtökohdat

Alusta lähtien tavoitteena oli Senaatti-kiinteistöjen rakennushankkeissa mukana olevien urakoitsijoiden tilaajavastuulain mukaisten tietojen hallinta mahdollisimman automaattisesti.

Yhteistyö käynnistyi vuonna 2011. Tilaajavastuun palvelut valikoituivat, koska tunnistimme Tilaajavastuun tarjoaman avaavan meille aivan uusia mahdollisuuksia tehostaa toimittajien seurantaa.

Palvelut osuivat hyvin Senaatin tarpeisiin

Senaatti-kiinteistön toiminnassa tärkeimpinä ja toimintaa helpottavina palveluina koemme Valvoja-palvelun ja Valttikortin. Hyödynnämme nykyisin Valvoja-palvelua suurimmassa osassa hankintojamme. Senaatti myös ”edellyttää”, että sille palveluja tarjoavat toimittajat liittyvät Luotettava kumppani -palveluun. Lisäksi hyödynnämme Veronumero-palvelun Työmaa-avainta.

Palautteemme

Olemme tyytyväisiä asiakkaita. Yhteistyö Tilaajavastuun kanssa on ollut sujuvaa ja toiveitamme on kuunneltu herkällä korvalla.  Palvelukehitys on jatkuvaa ja näin käytössämme on ajantasaiset järjestelmät, jotka vastaavat tarpeisiimme entistä paremmin. Ne ovat helppokäyttöisiä, luotettavia ja helpottavat meidän työtä tilaajavastuulain noudattamisessa ja tietojen toimittamisessa Verohallinnolle.

Tärkeimmät stepit kehityksessä eteenpäin

Luottotiedot olisi hyvä saada mukaan yritysten Valvoja-palvelun tilaajavastuutietoihin. Lisäksi uudessa hankintalakiehdotuksessa (88 §) todetaan, että hankintayksikkö on velvollinen selvittämään tarjoajan rikostaustan – olisiko tämä tieto selvitettävissä ja lisättävissä Valvoja-palveluun uuden hankintalain voimaan tulon myötä ensi keväänä?
Riikonen  Jukka Riikonen, investointijohtaja