Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
niina_rajakoski Rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski

Ilmarinen lyhyesti:

Ilmarinen on eläkevakuutusyhtiö, jonka tehtävänä on varmistaa, että 900 000 suomalaista saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. 550 asiantuntijan voimin se auttaa asiakasyrityksiään menestymään, työntekijöitä viihtymään työssään ja viettämään eläkepäiviään mahdollisimman hyväkuntoisina. Yhtiön markkinaosuus on noin kolmannes ja eläkevastuiden katteena sillä on 35,2 miljardin euron sijoitusomaisuus. Kiinteistösijoittajana Ilmarinen on yksi Suomen suurimpia noin kolmen miljardin euron kiinteistöomaisuudellaan.

Toimimme ainoastaan luotettavien toimijoiden kanssa

Rakennuttajapäällikkö Niina Rajakoski vastaa Ilmarisen rakennusprojekteista hankesuunnitteluvaiheesta konkreettisten urakkakohteiden toteutukseen ja vastaanottoon saakka.

Ilmarinen edellyttää, että kaikki toimijat työmailla kuuluvat Tilaajavastuu.fi-palveluun eli noudattavat tilaajavastuulakia, ja että ulkomaisten työntekijöiden palkkaus on suomalaisten työehtosopimusten mukainen.

Pääurakoitsijan valintaprosessi käynnistyy joko neuvottelumenettelyllä tai kilpailutuksella. Projektinjohtourakoissa kaikki aliurakoitsijat kilpailutetaan. Tarjousvaiheessa kaikkien ehdokkaiden tilaajavastuutiedot tarkastetaan, ja sopimussuhteessakin olevien osalta ne tarkastetaan noin 1-2 kuukauden välein. Ilmarisen hankintapolitiikka edellyttää, että kaikissa urakoissa mukana olevien toimijoiden tilaajavastuutiedot ovat kunnossa koko hankkeen ajan. Tehdystä työstä ei lähde maksua, jos urakoitsijan tiedoissa esiintyy puutteita.

Eläkevakuutusyhtiölle on tärkeää toimia rehellisten ja luotettavien toimijoiden kanssa. Siksi tietojen oikeellisuuden varmistaminen on jatkuvaa.

”Teen ja valvojatkin tekevät säännöllisesti pistokokeita työmaillamme. Tarjousvaiheen asiakirjoissa voi olla joitakin ihmeteltäviä ja selvitettäviä asioita”, sanoo Rajakoski. ”Esimerkiksi kerran oli tilanne, jossa yrityksellä ei paperien mukaan ollut yhtään työntekijää, mutta yritystä esitettiin sellaisen työn tekijäksi, josta oletuksellisesti ei selviä ihan yksin. Tällöin minulle heräsi kysymys, että kuinka hän voi oikeasti tehdä kyseisen tehtävän ja yleisesti toteuttaa tarjoamansa urakan? Asia selvitettiin ja varmistettiin sekä sovittiin korjaavat toimenpiteet”, lisää Rajakoski.

RALA-pätevöityneitä voi olla haasteellista löytää

”Yhtenä toimittajan valintaan vaikuttavana kriteerinä meillä on RALA-pätevyys tai vastaava pätevyys. Urakoitsijoilta kuulee, että on haastavaa löytää pätevyyden suorittaneita yrityksiä, vaikka siitä olisi selvää etua yritykselle itselleen. Todennetulla pätevyydellähän varmistetaan yrityksen toiminnan laatu ja luotettavuus. On meidän ja koko alan etu toimia luotettavien tahojen kanssa”, summaa Rajakoski.

Palautetta palvelujen kehitykselle

Kaikki toimijat kamppailevat harmaan talouden torjumisen puolesta ja siksi panostaminen torjuntaa tukevien palveluiden kehittämiseen on erittäin tärkeää.